Skip to content

Trump kan blive hjemme – militærøvelser er nemlig ikke noget at fejre.

Militærøvelser finder sted hele tiden rundt omkring på kloden. På trods af dette er der sjældent blevet lavet undersøgelser af deres omkostninger for mennesker og miljø. Givet er det, at militærøvelser er forberedelse til krig, ligesom det er givet, at kun udemokratisk dominans over andre nationer kræver at man fører krig for at nå sine mål. Ganske ironisk er dette så blevet en vanesag for Danmark, USA og andre ”demokratiske” stater.

I starten af september er offentligheden inviteret til konference i Bella Centret – en markering, der er iværksat for at fejre militærøvelsen ”MAST Northern Coasts 2019”, der finder sted d. 4. – 6. September. Og i den forbindelse har Danmark fået den tvivlsomme ære at tage imod et besøg fra USA’s præsident Donald Trump.

Men hvad er der egentligt at fejre? At de involverede landes statskasser spilder skatteyderes penge på 4000 matroser, 50 krigsskibe, og bogstaveligt talt et hav af våbenskyts og sprængstoffer, der skal fyres af i den forbindelse? Skal vi fejre at store dele af Tysklands grundvand er forurenet som følge af det amerikanske militærs øvelser i Ramstein-basen?1 At lokale må flytte fra Marshalløerne, der er erklæret ubeboelige pga. radioaktiv stråling fra det amerikanske militærs atombombeprøvesprængninger?2 At Danmark under NATO skal banke sit militærbudget op til 2% af BNPhvilket svarer til 100 millioner kr. om dagen?

Hvorfor skulle vi fejre sådan noget som militærøvelser, der dræner verdens ressourcer og samtidig udgør en stående trussel for miljø, folkesundhed og demokrati? Der findes ikke én krig siden 2.verdenskrig, der ikke er stimuleret af USA3. – Hvorfor skulle vi fejre at få besøg af præsidenten for netop den stat, der udgør nutidens største globale trussel – og desuden baserer sig i en krigsafhængig økonomi?

Det er en tragedie at den såkaldte terrorkrig” har resulteret i 4 mio. civile ofre4, og derudover står verdenssamfundet overfor voksende klima- og miljøproblemer, der kræver at især stormagtspolitikken ændrer sin kurs. F.eks. har den amerikanske krig i Vietnam ødelagt 14 % af Vietnams skove, og mens Pentagon er den største enkeltstående bruger af olie, er det også en storforbruger af cement, hvilket begge er væsentlige årsager til CO2-udledning. Dertil kommer forbruget af våben, der bl.a. med forarmet uran har spredt titusinder kilo af radioaktivt og giftigt affald i Mellemøsten, Centralasien og Balkan.5 Med kontakten til Grønland er Danmark en væsentlig brik i spillet for at lancere de fremtidige krige, som bl.a. Pentagon forbereder sig på.6 Det er på tide for Danmark at stoppe ”samarbejdet” med USA og NATO for i stedet at forsøge at leve op til dets egne visioner om at være en demokratisk stat.

Selv i et repræsentativt demokrati er det en forudsætning, at borgerne har tilgang til lødig oplysning, så de kan tage et informeret valg, når de skal afgive deres stemme, – det er logik. Og med krigspolitikken i betragtning, så har det danske samfund end ikke levet op til minimumsgrænsen for, hvad der kan regnes som en funktionel demokratisk stat. Svindel og fortielser banede vejen for Danmarks evindelige deltagelse i krige under USA og NATO.7

Militærøvelser er et led i planlægningen af fremtidige krige. De seneste årtiers ”krig imod terror” viser et mønster, der burde stå klart for enhver: At krig bliver ført af stormagter for at destabilisere lande med formål om at kontrollere markedet for olie og naturressourcer. De USA-etablerede krige er derfor den største globale trussel for demokrati, og derfor kan Trump godt blive hjemme. Der nemlig slet ikke noget at fejre i Bella Centret til september – hverken i forbindelse med Danmarks deltagelse i USA’s krige eller i forbindelse med de militærøvelser, der bliver iværksat for at forberede endnu flere af dem.

Derfor siger vi nej til krig, oprustning og militærøvelser.

Referencer:

1. ”The U.S. Military is Poisoning Germany”, Pat Elder, februar 2019 https://worldbeyondwar.org

2. ”Verdens mest radioaktive sted er ikke længere Tjernobyl”, Maiken B. Christensen, bragt d. 20.07.19 på nyheder.tv2.dk

3. Citat: ”Journalist Tommy Hansen (1957-2018) – Om 9/11, journalistik, skærmtrolde & løgne…”, 20.08.18

4. ”Body Count”, Physicians for Social Responsibility, 2015

5. ”Krig skaber klimakatastrofer”, Ron Ridenour, marts 2015, https://tidtilfred.nu

6. ”Dansk imperialisme – Danmarks rolle i verden”, oplæg af Tine Spang Olsen (APK) bragt i KP-NET, 29.07.2019

7. Krigsudredningen pr. februar 2019: https://krigsudredning.ku.dk

1

2

3

4

5

6

7

 

Back To Top