Skip to content

Kom ind i klimakampen – Kæmp mod krig

”Retfærdig retning for Danmark” kalder de den nye regeringsaftale, der på papiret tilsigter at prioritere grøn politik. Efter sigende var det klimapolitikken, der afgjorde valget. Og idet grøn politik er en del af det nye regeringsbrand, er det på høje tid at sætte fingeren på de klimamæssige omkostninger, der følger af krig og militarisering.

De mange store ord om retfærdighed og bæredygtighed gør de mange fortiede realiteter ved militariseringen – om muligt – endnu mere alarmerende.

Omfanget af militariseringens miljøkonsekvenser kan ikke stilles simpelt op, det er nemlig ikke kun oprustning og våbenproduktion, der vejer i klimaregnskabet. Selvom en ny statistisk undersøgelse hævder at USA’s forsvarsministerium Pentagon ”i forbindelse med ’krigen mod terror’ har udledt en mængde af drivhusgasser der svarer til mængden fra 257 millioner personbiler, hvilket er mere end det dobbelte antal af de personbiler, der eksisterer i USA” (1) og at Pentagon med sine 800 militære baser fordelt på mere end 80 lande, forbliver ”verdens største institutionelle forbruger af petroleum og udleder af drivhusgasser” (2).

Tallene kommer fra forskningsrapporten ”Costs of War” og baserer sig udelukkende på beregninger i forbindelse med den såkaldte ”krig mod terror”, hvori Danmark har præsteret at været aktiv og ivrig deltager. Tallene baserer sig også udelukkende på Pentagons del af regnskabet, dvs. at oveni kommer alle de øvrige krigsdeltagende lande og forureningen fra deres militær.

Og sidst, men ikke mindst, kommer de enorme mængder forurening, der afledes af genopbygning. Når man har brugt sit militær til at smadre hele nationer skal man genopbygge dets infrastruktur, veje, togbaner, byer, skoler, hospitaler, boligblokke osv. osv., hvilket selvfølgelig kræver transport, cement, brændstof, byggematerialer osv. osv. På trods af at de krigsførende nationer (inklusive Danmark) ikke altid har vist sig at være særligt villige til at bidrage til genopbygningen af de lande, de er gået i krig med, er genopbygning alligevel en nødvendig konsekvens af krigsførelse, der unægteligt vejer tungt i klimaregnskabet.

De generelle klimaomkostninger for krig er derfor en uhyre kompleks størrelse, der kan være vanskelig at udregne med nøjagtighed. Men fakta er at kolossale mængder af drivhusgasser og andre typer forurening udledes som konsekvens af militarisering og krig. Og fakta er at Danmark i den grad er med til det. Og det er endda imens der stadig er et stykke vej op til NATO’s krav om de 2% af BNP, der skal bruges på militær, hvilket man regeringsaftalen i øvrigt helt har undladt at forholde sig til.

Det ville klæde regeringspartiernes grønne image at undlade at ignorere krigsførelsens konsekvenser for miljøet, når de forsøger at udvise handlekraft på klimaområdet.

Men med den voksende grønne bevidsthed er der også potentiale for en voksende tilslutning til fredsbevægelserne. Fakta om krigens miljømæssige omkostninger skal dog først blotlægges og udbredes blandt den almene befolkning. Og når politikere lukker øjne og ører, gør de det til borgernes opgave at udpege problemet.

“Kom ind i klimakampen – kæmp mod krig.”

 

Referencer:

(1) 12.jun.2019, forskningsartikel fra Watson Institute: ”Costs of War”, www.costsofwar.org

(2) 12.jun.2019, artikel bragt på shadowproof.com af Kevin Goztola: ”In ‘War On Terrorism,’ Pentagon Has Emitted Over A Billion Metric Tons Of Greenhouse Gases”

 

Back To Top