Skip to content

Defender 2020 – brev til Forsvarsminister

Til Danmarks Forsvarsminister, Trine Bramsen, og hendes ministerium:

Fredsbevægelsen i Danmark ser med forskrækkelse på den udvikling i militære aktiviteter indenfor EU, som er i gang. Man får det indtryk, at der vitterlig er forberedelser til krig fra tysk jord. Er det muligt?

NATO har i 75-året for befrielsen fra den tyske nazisme, udset Tysklands Bundeswehr til at være ”fører” i en gigantisk militærøvelse langs Ruslands grænse, fra Finland til Georgien. Den kaldes DEFENDER 2020.

Væbnede styrker fra 17 NATO-lande skal gennemføre øvelsen. Hjernen er Bundeswehr. Mens NATO i løbet af 2019 intensiverede sine militære aktiviteter i Polen, i de Baltiske lande og i Østersøregionen, blev tyske specialenheder trænet til koordinering af troppetransporter og materiel.

37.000 soldater skal deltage i DEFENDER 2020, og ca. 20.000 af dem bliver bragt over Atlanterhavet fra USA sammen med kampvogne og andet militært udstyr.

Der skal trænes til hurtig udrykning over Atlanterhavet, gennem Europa og med Tyskland som logistisk knudepunkt og NATO-transitland.

Det er den største opmarch i Europa i 25 år med voldsomme militærmarkeringer fra NATOs side. Det ser ud som om NATO forbereder sig på at gå i krig med Rusland.

Er det det, der er meningen?

I amerikansk retorik hedder øvelsen ”Defender Europe 2020”; og et vigtigt led i det amerikansk-europæiske militærsamarbejde er kravet om Europas kraftigt stigende militærudgifter. De amerikanske nærmer sig nu 738 mia.$ årligt, mens de europæiske når op mod 300 mia.$. Tyskland alene lover at øge sine militærudgifter til 60 mia. frem til 2024.

(Ruslands militærudgifter ligger omkring 70 mia.$ årligt, iflg. tysk fredsbevægelse.)

Hvad med de danske, hvor meget skal de stige? Hvad er Danmarks rolle i DEFENDER 2020? Hvad kan Danmark blive tvunget til at deltage i af krigshandlinger i fremtiden?

USA’s ansvarlige militærkommando har i sine publikationer sammenlignet ”Defender Europe 2020” med D-dagsinvasionen af Europa (!!) Samtidig forfølger den tyske regering egne militære interesser. Tilsyneladende stræber den efter at blive Europas ledende militærmagt.

I NOTHERN COASTS-øvelsen, der udspillede sig i den vestlige del af Østersøen efteråret 2019, (og i udpræget grad blev brugt til pro-krigs-propaganda i Københavns havn), deltog 50 NATO-skibe og 3.000 marinesoldater fra 18 lande under tysk kommando.

Mange mennesker ser disse scenarier som en uhyggelig trussel mod deres hverdag, og angsten for at vi står overfor begyndelse til en 3. verdenskrig vokser.

Vi ser frem til at Forsvarsministeriet giver os fyldestgørende svar på vores henvendelse.

Med høflig hilsen,

Fredsbevægelsen TID til FRED – aktiv mod krig.

Back To Top