Skip to content

Nyhedsbrev marts 2019

Også i Danmark breder protesterne sig mod 1) fattigdom, 2) umenneskelig behandling af asylsøgere og flygtninge, 3) klima- og miljøødelæggelser og 4) dårlige arbejdsforhold.

Dansk militarisering, oprustning og atomkrigspolitik, er en integreret del af årsagen til problemerne.

 

Til sidst i mailen: Plan for aktiviteteri Tid til Fred – aktiv mod krig

 

 

1) Det militære apparat og købet af nye kampfly er dyrt, så der skal hentes penge andre steder fra. Besparelser på sociale ydelser, varme hænder og uddannelser skaffer penge til militær. Udgifterne skal efter aftalen i forsvarsforliget, med de nye forhøjelser i 2023 udgøre 35 milliarder årligt, hvoraf 20%, ca. 7 milliarder, skal gå til våben. Udgifterne vil så være nået op på 1,5% af af BNP (bruttonationalproduktet), ifølge regeringens beregninger. Aftalen fra NATO-topmødet i 2014, kræver udgifterne øget til 2% af BNP, altså næsten 47 milliarder. Det skal militærbudgettet nå i 2025. Danmark ligger i forvejen i top-5 blandt alle NATO’s lande, når man måler på forsvarsudgifter pr. indbygger.

Men altså: flere udgifter kan forventes. Når det gælder forsvaret har Claus Hjort ingen problemer med at bruge vores skattepenge.

Enhver protest mod for ringe normering af sociale udgifter bør derfor følges af et ønske om nedrustning – eksempel: Skal skattekronerne bruges til oprustning, kampfly og bomber? Vi har brug for undervisning, sociale ydelser og varme hænder.

 

2) Den umenneskelige behandling af ”fremmede” – hvad enten det er flygtninge, asylsøgere eller danske med en ”forkert” religion, hudfarve eller herkomst – skyldes i høj grad nødvendigheden af et fjendebillede, der kan retfærdiggøre den omfattende militarisering af samfundet. Denne militarisering betyder også øget overvågning af privatliv og færden på nettet og fysisk samt mistænkeliggørelse og overdreven snak om falske nyheder. Nyheder som ofte sættes lig med alt positivt, der viderebringes om bl.a. Rusland, Venezuela eller Palæstina osv.

Tid til Fred – aktiv mod krig støtter markeringer, der stiller sig solidarisk med de fjendegjorte minoriteter og befolkninger.

 

3) Når der tales om miljø- og klimaødelæggelser mangler vi tal for, hvor meget det danske militær bidrager til CO2-udledningen med sit br��ndstofforbrug, men også produktion af våben er en giftig affære, der forurener og misbruger jordens ressourcer.

Vi efterlyser stadig Danmarks underskrift på FN aftalen om Forbud mod atomvåben, som 122 af verdens lande stemte for (http://www.icanw.org/why-a-ban/positions/), Holland stemte imod som det eneste Nato land, alle de andre undlod at stemme.

Krig og oprustning ødelægger vores planet. Atomvåben er en trussel mod menneskeheden og livet på jorden.

 

4) Oprustning kræver produktion af våben. Men afskrækkelse og krig skaber ikke fred. Den danske våbenindustri holder sig om muligt under radaren og reklamerer for de civile anvendelser af droner, cyberovervågning, mobiliseringsstyrker mm., de dystre perspektiver af intelligente droner osv. forties. Pesco, EU’s forsvarsfond, fællesindkøbsaftaler om F35 kampfly og andet militært udstyr er nogen af de måder, hvorpå penge kanaliseres ind i våbenproduktion.

Når 24.000 personer, som aftalt i forsvarsforliget, skal være en del af mobiliseringsstyrken, må der jo være 24.000 ekstra sæt hænder, der kunne deltage i samfundsnyttig produktion.

Investeringer i våben skaffer forholdsvis langt færre arbejdspladser end andre investeringer. Produktion af våben er unødvendig og farlig, så afskaf arbejdspladserne i våbenindustrien og lad os få miljøvenlig produktion, tidligere pension eller kortere arbejdstid i stedet.

 

 

Planer for Tid til Fred – aktiv mod krigs aktiviteter:

 

Fredsløb 2019, St. Bededag den 17. maj

For femte år i træk bruger vi en dag i Københavns gader på at sprede budskabet om fred. I år sker det med teksten fra Nordahl Grieg som ledetråd:”Stilt går granatenes glidende bånd. / Stans deres drift mot død, stans dem med ånd”.

Du kan finde alle oplysninger om løbet og deltagelse her:https://www.tidtilfred.nu/fredsloeb-2019/Her er info om forberedelser du kan deltage i:

 

Torsdag d. 7. marts kl.16-17.30 invitation til Fernisering af udstilling om FREDSLØB 2018. Det er i Christianshavns Beboerhus med Arne Wurgler som musikalsk indslag

dukop.dk –https://www.dukop.dk/events/5909?locale=da
Facebook –https://www.facebook.com/events/2218681878459677/

 

Søndag d. 10. marts er det første kreative arbejdsdag, den afholdes i FABLAB, Valby Kutlurhus 3. sal,Valgårdsvej 4-8 fra kl. 11-17.
ALLE der har tid og lyst kan deltage, jo flere vi er jo hyggeligere er det , og jo flere flotte ting får vi lavet.

Husk også at melde tilbage tilfredsloeb@tidtilfred.nu hvis du vil være med til flyer-uddelinger op til løbet.

 

NATO bliver 70 år – send NATO på pension

Nato har eksisteret i 70 år den 4. april 2019 derfor rejses der internationalt protester mod NATO’s aggressive oprustning og krigsforberedelser, særligt i Washington, hvor der afholdes NATO-topmøde, er der aktive krigsmodstandere på gaden ”No to NATO – Yes to Peace”. Her er et link tilderes Fredsfestival 3.-4. april med links til andre begivenheder samme sted:https://worldbeyondwar.org/notonato/.

 

Tid til Fred – aktiv mod krig opfordrer til at deltage i følgende:

 

Gadeaktion: Skeletterne ud af skabet- send Nato på pension,lørdag d. 30. marts kl. 11-15.

70 år med NATO: Forsvarspagt eller angrebsalliance? Hvad vil NATO fejre?

– Krigene NATO og dets medlemmer har deltaget i?

– Støtten til fascist-regimer?

– Støtten til diktatorer?

– Undergravningen af selvstændige stater?

– Aggression og trusler mod selvstændige stater?

– At NATO udsætter Danmark for at blive et oplagt bombemål?

Vi fejrer ikke oprustning og krig

 

Forberedende møde onsdag d. 13. marts kl. 16.15-19 i Christianshavns beboerhus. Indledes med Nils Vests kortfilm om Solvognens aktion mod Nato i 1973.

Kreative forberedelser søndag d. 24. marts i Valby eller Sydhavn. Hold øje med kalenderen her på siden.

Alle der er med på lidt alvorligt sjov i gaden kan være med til aktionen.Kontakt nato@tidtilfred.nu, hvis du vil være med.

 

Demonstration: Stop NATOs Oprustning – Investér i kollektiv velfærd, på Nytorv torsdag d. 4. april kl. 17-18.30.

Nej til en ny verdenkrig – Drop koldkrigsretorikken, drop opstillingen af nye raketter. For forhandling, afspænding og nedrustning

Invester i velfærd,ikke i NATO – Drop NATOs krav om 2% af BNP til militær. Danske skattekroner skal ikke gå til våbenindustrien

Nej til dansk deltagelse i NATOs aggressioner og krige – Træk de danske tropper hjem og brug pengene på bekæmpelse af fattigdom og genopbygning af de krigshærgede lande, som NATO har ført krige imod.

Alle organisationer og faglige opfordres til at anbefale og støtte opI skrivende stund støttet af 3F BJMF, Tid til Fred – aktiv mod krig, Kunstnere for fred, Fredsvagten, Fredsministerium, Kurdisk Kvindeforum, KP, KPiD, APK. Kontakt nikolajkofoed@gmail.com eller dgl@tidtilfred.nu.

 

Til orientering: Den øverstkommanderende for USA’s styrker i Europa og for NATO i Europa er en og samme person – hvilket betyder at der ikke altid er en tydelig skelnen mellem hvad der er USA’s politik og hvad der er Natos: Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) General Curtis M. Scaparrotti (fra 4. maj 2016) leder alle NATO’s militære operationer og har også kasketten på som leder af US European Command.

 

 

Venezuela

VI INDKALDER TIL PROTEST

På dagen efter et kup mod den legitime præsident i Venezuela.

Vi mødes kl. 17.00 ved USA’s ambassade.

Medbring grydelåg og megafoner.

Tirsdag den 5. marts kl. 16 ved træet plantet for Chavez på Christiania (overfor Loppen) på 6-året for Chavez’ død. Der nedlægges en krans og gås derfra til Udenrigsministeriet med en udtalelse.

 

Mediekrigen om Latinamerika og Venezuela 30/3 kl. 17-19.30 i BJMF, Mølleallé 26, Valby.

 

Valg i Danmark og EU

Tid til Fred – aktiv mod krig har udgivet en pjece, med spørgsmål til politikerne og baggrundsviden, så det er nemt at stille nogen spørgsmål der bringer dansk krigsdeltagelse ind i debatten. Bestil tilsendt med post eller på mail som pdf.

Der er desuden produceret 5 korte videoer, som kan deles og bruges i valgkampen. De ligger her:www.youtube.com/channel/UCMdkWKPcBjjvKFg_BGT3kjQ eller del dem frawww.facebook.com/tidtilfred/ 

Vi anbefaler at støtte Folkebevægelsen mod EU ved EU-valget, læs deres holdning til EU-militæret her:www.folkebevaegelsen.dk/tema/eu-militaer/

 

Andet vi støtter:

One World against Racism & Fascismdemonstration d. 16/3kl. 13-15 på Rådhuspladsen.

64.500 hjerter for fattige børn d. 16/3fra 8.00 på Klosterfælleden

Webinar den 7/3 kl. 19 No to Nato – Yes to Peace,https://actionnetwork.org/events/free-webinar-no-to-nato-yes-to-peace/

 

 

 

Finlands Fredsförbund och Ålands Fredsinstitut inviterer till Möte för nordiska fredsorganisationer om de nordiska ländernas och civilsamhällets syn på kärnvapennedrustning, 29–30 mars 2019 i Mariehamn

för att diskuteradet nordiska samarbetet kring kärnvapennedrustningsarbetet och hur man ser på frågan i våra nordiska länder. Tanken är också att vi skulle diskutera: om det finns något vi som folkrörelser, aktivister och forskare kan samarbeta kring och hur. Kontakt Marianne Laxénmannelx@hotmail.com hvis du vil deltage.

 
På vegne af TID TIL FRED – aktiv mod krig, koordinationsgruppen – Benjamin, Gerd, Lizette og Manitou
Back To Top