Skip to content

Nyhedsbrev februar 2020

Nyhedsbrev februar 2020 / TID TIL FRED – aktiv mod krig

EFTERÅRET DER GIK

I efteråret deltog en masse af os til fredsrundfarten på FN’s fredsdag. Vejret var med os, og det blev, som de foregående år, en dejlig dag.

Til Folketingets åbning lavede vi en NO TO NATO aktion på slotspladsen, se vores youtube film fra aktionen på dette link: https://www.youtube.com/watch?v=2J2oXDW5Gu4

Vi var også med da FredsVagten markerede deres 6666. dag foran Christiansborg, se youtube film her: https://www.youtube.com/watch?v=uhs0zTYW-nk

I november deltog vi i overrækkelsen af en nordisk fællesudtalelse til den finske regering “The Baltic sea – a sea of peace”. Se forskellige links her, hvis du vil vide mere om det:

Irenes beretning:

https://www.tidtilfred.nu/resume-af-et-faelles-nordisk-moede-og-aktion-i-helsinki-i-november-2019/

Udtalelse der blev overrakt:

https://www.tidtilfred.nu/wp-content/uploads/2020/02/Baltic-Sea-Call-nov.-2017.pdf

Video fra overrækkelsen i parlamentet:

https://youtu.be/819wcu8gqic

I forbindelse med USA’s folkeretsstidige mord i Irak her i januar, fik vi mobiliseret til to super gode aktioner med flyer-uddeling, hvor vi argumneterede for at USA og NATO skal trække sig ud af Mellemøsten og at vi ikke ønsker en krig imod Iran, se youtube film fra aktionen på dette link: https://www.youtube.com/watch?v=_ZuinWGyPoE

Vi var også med da der d. 30. januar 2020 var manifestation foran Den Amerikanske Ambassade i soladaritet med palæstinenserne, se med her: https://www.youtube.com/watch?v=fj4TjmYdEH

NU OG I FORÅRET

NATO informations materiale: På foranledning af vores stormøde i oktober måned er arbejdet med oplysningsmateriale om NATO gået igang, det er stadig under udarbejdelse, så hvis man sidder inde med noget information m. kildemateriale eller nogle vigtige pointer, enten om hvorfor NATO skal nedlægges eller om bud på hvordan “vi” ser en fremtid uden NATO, så er man mere end velkommen til at sende det til vores mail, gerne hurtigst muligt – da arbejdet er rigtig godt igang.

FREDSCAFÈ, Mandag d. 2. marts inviterer vi til Fredscafé fra kl. 19-21.30 i Støberiet på Nørrebro. Lave Brock fra Folkebevægelsen mod EU har sagt ja til at fortælle om militariseringen af EU. Vi håber at mange af jer vil komme. Det er vigtigt at vi fylder op med viden, så vi har saglige argumenter, når vi skal snakke med vores medborgere om andre alternativer end dem der vælges i dag.

Vi vil rigtig gerne på den baggrund gerne lave flere fredscaféer, men vi har brug for aktive der vil stå for det praktiske. Tænker du at det er en opgave for dig – så skriv endelig.

DEFENDER 2020: I de følgende måneder vil vi være vidne til den største opmarchering af soldater og militært materiel siden den kolde krig i Europa. Øvelsen kaldes Defender Europe 2020, og har i teorien som formål at træne soldater og militær i hurtig mobilisering på europæisk jord op til den Russiske grænse. I alt skal 37.000 soldater deltage og ca. 20.000 af dem bliver bragt over Atlanterhavet fra USA sammen med kampvogne og militært udstyr. Udover at være en enorm provokation overfor Rusland er øvelsen et kæmpe miljø-svineri, ligesom al anden militær aktivitet.

Vi satser på at trykke noget oplysningsmateriale vi kan uddele, så det ikke bliver forbigået uden opmærksomhed fra fredsbevægelsens side her i Danmark.

FREDSTRAPPEN der står i Nørrebro Parken lige ud til Stefansgade er stadig et smukt manifest. Hele bagsiden er markeret som opslagstavle ”Del freds-info her:” Alle må meget gerne bidrage til at der kommer opslag op her.

STORMØDE og KOORDINERINGSGRUPPE i TID TIL FRED – aktiv mod krig. Vi er pt. i gang med at afklare og om-organisere vores arbejde i koo-gruppen. Næste stormøde vil derfor først blive afholdt i løbet af foråret. I mellemtiden vil vi forsøge at samle og indkalde til nødvendige aktioner løbende. Har du input du mener der skal sættes fokus på i løbet af foråret, så skriv det meget gerne i en mail til os.

ANDRE TING:

Torsdag d. 27. februar kl 17-21 Antifascistisk Demonstration. Der demonstreres foran Finansministeriet på Christiansborg, der lægger hus til et arrangement for Trykkefrihedsselskabet og Generation Identitær, læs mere på følgende link: https://www.facebook.com/events/1036233166728719/

Lørdag d. 21. marts er det FN’s Internationale Dag mod Racisme, Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination inviterer til en aktionsdag – alle kan deltage, se mere på dette link: https://www.facebook.com/events/2840816839331392/

Klima Påskemarch Holbæk-København 9.-11. april. Læs mere her: https://www.facebook.com/events/208559306944229/

Vi har talt om at det kan være en mulighed at danne en ”freds-blok” – der med bannere osv kan gøre opmærksom på at våbenproduktion og krigene skal stoppes, hvis vi vil gøre os forhåbninger om et bedre klima-aftryk fra vores tid.

På vegne af TID TIL FRED – aktiv mod krig, koordinationsgruppen – Benjamin, Lizette og Manitou
Back To Top