Skip to content

Nyhedsbrev januar/februar 2019

1. Nytårstanker: Verden i opbrud

2. Aktivitet i Tid til Fred – aktiv mod krig i foråret:Ja til en fremtid for mennesker og jorden, mandag den 14. januar kl. 17-19

3. Året der gik: Hvad gjorde Tid til Fred – aktiv mod krig?

4. Hvad sker der? Oversigt over udvalgte begivenheder i jan-febr.

1. Verden i opbrud

De kendte geopolitiske strukturer er i opbrud. USA under Trumph sætter klart og tydeligt kursen efter storkapitalens behov, mens andelen af dobbeltarbejdende, forgældede, fattige, hjemløse, fængslede konstant øges. Det er dem, der betaler for de de omfattende militære udgifter. USA har langt den største våbenproduktion og de største militære udgifter i verden. Rusland har omtrent samme våbensalg og antal atomvåben som USA, men på alle andre områder er de langt bagud. Tallene fra Kina er ikke tilgængelige, men de har verdens største stående hær.

Samtidig foregår der nye ombrud og rivaliseringer verden over:

Mellemøsten: Udviklingen af krigen i Syrien lægger op til nye slags konfrontationer. Alliancerne i Mellemøsten forandres og flere støtter op om Israel og Tyrkiet, mens Saudi Arabien og Iran svækkes, USA trækker sig af indenrigspolitiske årsager, men EU og NATO er aktive.

I Afrika er en ny form for kolonisering og kamp om råstoffer og markeder i fuld gang, Frankrig og Kina er hovedspillerne og EU, NATO og USA er involveret.

I Asien udvikles flere nye stormagter mens USA og Kina strides om det sydkinesiske hav. Taiwan er i spil og Nord-Sydkorea nærmer sig forsigtigt hinanden.

I Sydamerika undergraves mere eller mindre progressive regeringer med aktiv amerikansk indblanding.

I Europa træffes forberedelser til en krig mod Rusland: EU og NATO er aktivt involveret. Imens smelter isen i nord og det trækker op til konflikter omkring Arktis.

En lang række faktorer understreger at riskoen for nye krige også her i Norden er stor. Krige der betales af verdens arbejdere med blod, sved og tårer, mens de gigantiske koncerner, tjener fedt på at opretholde oprustning og krigsberedskab. Udvikling og test af nye våben, ikke mindst atomvåben, salg af krigsmateriel, opbygning af baser, genopbygning af smadrede lande, forøgelse af mobilitet for våben og soldater, erobring af cyberspace og rummet (USA: Space Command 9/8 og Cyber Command https://www.aljazeera.com/news/2018/08/mike-pence-create-space-force-2020-180810085611224.html). Alt det giver maximal profit.

Det ræs ødelægger vores klode, vores livsgrundlag, vores sundhed og vores miljø og truer fremtiden for livet på jorden.

Det er nødvendigt at vi forsvarer vores liv og levevilkår, det er nødvendigt at vi samarbejder med de aktive kræfter, der nu arbejder i mange forskellige fredsbevægelser, fagforeninger, klima- og miljø-bevægelser, sociale bevægelser, flygtninge-grupper, religiøse og ateister, anarkistiske, antifascistiske og antikapitalistiske grupper, solidaritetsgrupper, rød-grønne, socialistiske og kommunistiske partier osv.

Tid til Fred – aktiv mod krig tilbyder et netværk, hvor jeres aktiviteter kan offentliggøres og meddeles til alle i netværket

Tid til Fred – aktiv mod krig tilbyder aktiviteter, der synliggør mangfoldigheden

Tid til Fred – aktiv mod krig forlanger ikke kontingent for at kunne deltage, men vi modtager gerne bidrag, fra jer der kan til konto 8401 1174046 i Merkur.

Tid til Fred – aktiv mod krig består af alle jer der aktivt ønsker at kæmpe for en verden uden krig, en verden hvor jordens fremtid og opfyldelsen af befolkningernes behov styrer samfundets udvikling

2. Aktivitet i Tid til Fred – aktiv mod krig i foråret:
Ja til en fremtid for mennesker og jorden.
Mandag d 14. januar kl. 17-19 i Oktober Bogbutik, Vesterfælledvej 1, 1750 V

https://www.facebook.com/events/208311690053689/

– Fredsløbet fredag den 17. maj skal være endnu større og bedre end i 2018. Plan for hvad vi gør, hvem der er med etc.

– Vi vil protesterer mod NATO verdens største militæralliance og krigstrussel. NATO fylder 70 år den 4. april. Hvordan?

– Valgene i foråret, hvad er politikernes akilleshæl? EU opruster og vores penge bruges til krigsforberedelser. Lad os rejse de spørgsmål, de ikke vil høre.
– F35-flyene er ikke alene farlige angrebsvåben, de er også miljø- og støj-skadelige og potentielle atomvåbenbærere. Protesterne må fornyes.
– Alle de gode forslag fra deltagerne.

3. Året der gik: Hvad gjorde Tid til Fred – aktiv mod krig?
Lidt om, hvad Tid til Fred – aktiv mod krig har lavet i det forgangne år

Hjemmesiden www.tidtilfred.nu har links’ene. Der er udgivet 36 videoer med taler og dokumentation fra nogen af de mange arrangementer samt en række billedserier og facebooksiden https://www.facebook.com/tidtilfred og facebookgruppen https://www.facebook.com/groups/tidtilfred/ er jævnligt blevet opdateret

Højdepunkter: Fredsløbet 2018 den 26. maj. Aktiv deltager i udformningen af en fælles nordisk udtalelse mod oprustningen i Norden, underskrevet af 38 fredsgrupper i Danmark, Norge, Sverige og Finland. Deltagelse i og støtte til protesterne i Norge mod den hidtil største krigsøvelse i Norden: Trident Juncture i november. Tildeling af Fredsprisen fra Kunstnere for Fred til Gerd Berlev, aktiv i koordinationsgruppen.

Gadeprotester og uddelinger: ved Industriens hus vendt mod våbenindustrien, ved fredstrappen på Nørrebro mod NATO-topmødet, minde om Hiroshhima, solidaritet mod Trident Juncture, ved Svanemøllen mod konferencen The future of war

Møder mm. Højskole-foredrag, fredscafeer, åbne planlægningsmøder, fremstillling af skilte og bannere.

Deltagelse i en lang række arrangementer og møder organiseret af og i samarbejde med andre, bl.a.: Nakba 70 år efter uddrivelsen af palæstinenserne, Julemænd mod behandlingen af børn på Sjælsmark, klimamarcher, fredssejlads, 1. maj på Den Røde Plads, Fredsvagten’s 6000 dage, og meget andet.

Se en nogenlunde liste i vedthæftede.
4. Hvad sker der? Oversigt over udvalgte begivenheder i jan-febr.

Traditionelt er der mange aktiviteter i januar-februar, hvor forskellige nye ideer afprøves og der samles op til et nyt og aktivt år.

Hver dag står Fredsvagten ved Holmens kirke i denne tid og flytter senere til Slotspladsen. Husk at alle kan give et nap med også “i ny og næ”.
Se iøvrigt oversigten i vedhæftede.
Tid til Fred – aktiv mod krig siger tak for et godt samarbejde i 2018 og ønsker alle et godt og fremgangsrigt 2019, hvor nye og gamle alliancer – for et samfund og en verden indrettet for mennesker og for liv – styrkes og forbedres.
På vegne af TID TIL FRED – aktiv mod krig, koordinationsgruppen – Benjamin, Gerd, Irene, Lizette og Manitou

Back To Top