Skip to content

NATO 70 år

Til fredsvenner

Af Christian Juhl

Hvorfor er NATO ikke nedlagt ?

4. april fylder NATO 70 år.

Jeg har ofte spurgt mig selv, hvorfor NATO ikke blev nedlagt efter opløsningen af Warszawapagtens opløsning efter murens fald i 1989.

Det ville have været fornuftigt, at vi dengang havde hævet fredsdividenden og omsat militærudgifterne til opbygning af samfundene i stedet for at fortsætte oprustningen.

Det ville have været fornuftigt at flytte militærudgifterne over til kontoen for udviklingsbistand eller at satse hårdere på forskning, der kunne forebygge konflikter. Danmark har som eneste nordisk land ikke et institut for freds- og konfliktforskning.

Det ville have været fornuftigt ikke at presse de tidligere østeuropæiske lande ind i NATO. De europæiske lande lovede Mikhail Gorbatjov efter murens fald ikke at udvidde NATO.

Forrige år fik organisationen mod atomvåben ICAN tildelt Nobels fredspris for deres globale indsats for et forbud mod atomvåben. Jeg har prøvet at få den nuværende udenrigs- og forsvarsminister med på et dansk forbud mod atomvåben. Ikke særlig klogt lød svaret fra den danske udenrigsminister, at han ikke vil afstå fra både at have og bruge atomvåben.

USA og NATO har krævet, at alle medlemslande skal hæve deres militærudgifter til 2 pct af BNP. Det vil komme til at betyde, at militærudgifterne bliver 3 gange så store som udgifterne til udviklingsbistand.

Vi har ellers i mange år haft en regel, der betød, at vi delte udgifterne 50:50 mellem militær og udviklingsbistand.

Trist har de sidste 3,5 år været. Der har vi haft en udenrigsminister, Anders Samuelsen, der i alle spørgsmål har trasket i r….  på USA. Ingen plads, lyst eller kompetence til en selvstændig dansk udenrigspolitik. Ingen nedrustning. Ingen afspænding. Trist.

Sidste skud på stammen er køb af dyre og overflødige kampfly. Naturligvis også efter ønske fra USA og NATO.

Jeg ønsker ikke angrebshære forankret i NATO eller EU. Jeg ønsker et styrke samarbejdet i FN samt Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE). Jeg vil hellere bruge ressourcer på klimaindsats, og på nødhjælp, konfliktløsning og genopbygning ude i verden.

Danmark skal være foregangsland for en fredelig og bæredygtig udvikling globalt.

Tillykke med de 70 år NATO. Nu er det tid at du går på pension.

Det burde være sket for meget længe siden.

Christian Juhl (mf)

Ehl_logo_new_mail

Mobil  ­61 62 50 98

Bindslevs Plads 12, 8600 Silkeborg

Back To Top