skip to Main Content

Danmark klar til nye krige – af Claus Bryld

En ven, der har et hus i Grækenland, skrev til mig: “Situationen her er grotesk, så der er ikke andet at gøre end at forsøge at skrive sig ud af den”. Hvorefter han udmalede de næsten uløselige græske samfundsproblemer. Jeg svarede ham, at forholdene nok er mindre interessante herhjemme, men relativt set lige så groteske, med nedlæggelse af Irak-kommissionen, Pia Kjærsgaard som Folketingets formand, genindførelse af fattigdomsydelserne og proklamering – i regeringsgrundlaget – af Danmark som et kristent land. Og en videnskabsminister, som er kreationist. Hvor vi dog savner en Scherfig.
Regeringsgrundlaget handler næsten kun om økonomisk vækst og erhvervinteresser, men der er dog et par sider om udenrigs- og sikkerhedspolitik. Og her bliver det klart, at nedlæggelsen af Irak (og Afghanistan)-kommissionen også skal ses i lyset af, at regeringen forbereder nye krige. Danmark skal nemlig “levere”, ikke kun politisk støtte mv., men også “militære indsatser i den skarpe ende”. Med dette poppede sprog lægges der altså op til en fortsættelse af de tre foregående regeringers mislykkede krigspolitik. Det danske forsvar “skal organiseres, så det kan bidrage med veludrustede og veluddannede militære styrker, der kan varetage alle typer militæropgaver”. Blandt andet indkøb af nye kampfly og bidrag til NATOs missilforsvar.
Mon ikke regeringen har været bange for, at en færdig kommissionsundersøgelse af krigene i Afghanistan og Irak kunne bidrage med lærdomme om, hvad man ikke skal gøre, som f.eks. at kaste landet ud i en krig uden FNs og NATOs godkendelse, som det skete i 2003. Den vil have frie hænder til sammen med DF, K og LA – og måske S og R – at deltage i nye krigseventyr uden efterfølgende bedømmelse og eventuel ansvarspådragelse. Der skal nok blive leveret i den skarpe ende – uden at nogen stilles til ansvar for grundlaget og resultaterne.

Back To Top