skip to Main Content

Minoriteternes grundlovsdag

Dagen fand sted på Christiania med dejlig solskin, gode taler og underholding.

Kampflygruppen i ‘Tid Til Fred- aktiv mod krig’ var i fuldt gang med at samle underskrifter, delte flyers ud og solgte T-shirts.

Minorieteternes grundlovsdag

 

Back To Top