Skip to content

Oplæg af Claus Spenster til Fredscafé d. 26/2-2024 – Amerikanske tropper på dansk jord?

Mandag d. 26. februar arrangerede Tid til Fred – Aktiv mod krig endnu en fredscafé i Christianshavns Beboerhus. Hovedtemaet var den nye forsvarsaftale, offentliggjort d. 19. december af Mette Frederiksen, der indebærer amerikanske tropper på dansk jord. Oplægsholderne denne gang var Tove fra Demos/Fredsinitiativet og Claus Spenster, som er uafhængig geopolitisk analytiker. Claus Spenster opridsede på 26 minutter de helt store linier ifht. verdenssituationen, og pointerne kan læses herunder.

Indlægget er et referat, og dermed udtryk for Claus Spensters egne analyser og synspunkter. Link til video-optagelse af oplægget findes længere nede.
———————————————————-
Ét af de store problemer med amerikanske baser i Skandinavien, er, at USA kan opbevare atomvåben på disse baser, uafhængigt af den pågældende nations politik på området. Her bragte Claus Spenster en væsentlig nyhed, som ikke bliver omtalt i mainstream medier:

– USA er ved at etablere mindst 5 baser på finsk territorium, men finnerne har udmeldt at der under ingen omstændigheder må være atomvåben på disse baser. Tidligere har også New Zealand indskærpet overfor amerikanske krigsskibe, at de atomvåbenbærende af dem, ikke må opholde sig i Newzealandsk farvand. En klausul, som New Zealand faktisk har formået at opretholde overfor USA.

Danmark kan også insistere om atomvåbenfrie baser, ligesom Finland og New Zealand. baseproblematikken, hvilket Danmark også kunne gøre. Ifølge Claus Spenster ville være en skandale hvis en nation som Danmark – der ikke engang har civil atomkraft – uden videre ville lade USA få lov til at have atomvåben på dansk jord i militært øjemed.

USA’s interesse i at etablere baser i Danmark handler om at have kontrol over hvad der foregår på Grønland og Færøerne. USA og Rusland har begge stor interesse i – og opruster begge på – Nordflanken. Set med amerikanske øjne, er Sverige desuden en vigtig brik i forhold til hurtigt at kunne agere i Baltikum samt at angribe Sankt Petersborg. Den historiske og kulturelle russiske by ligger nemlig kun 180 km fra den estiske grænse.

De mainstream medier beretter heller ikke om, at den russiske hær er ved at gennembryde forsvarslinjerne i den ukrainske hær, hvor den mest veltrænede del af hæren netop er blevet nedkæmpet i byen Avdeevka/Avdiivka. Den russisk/ukrainske konflikt hænger sammen med de nuværende geopolitiske spændinger, globalt set.

Her er hvordan det israelske opgør i Gaza hænger sammen med det store billede: Rusland samarbejder med Iran, der altid har holdt sig fri fra at blive underlagt USA’s politik. Claus Spenster understreger her, at han ikke støtter den iranske regerings ageren over for sine indbyggere, men at dette skal ses ovenfra. USA støtter desuden flere andre ”rædselsregimer” rundt omkring. Alene fortællingen om en undertrykkende regering kan derfor ikke være det afgørende aspekt, når man forholder sig til aktørerne i den geopolitiske magtkamp. Dette siger han mellem linjerne.

Alliancen mellem Rusland, Iran og Syrien og den irakiske regering i Bagdad – som pt. smider de amerikanske tropper ud af deres baser – betyder at Israel føler sig presset. Ifølge hans analyse er den amerikanske, globale dominans ved at blive markant mindre. Ikke kun fordi Irak pt. gør op med de amerikanske baser, men også fordi Vestafrikas Sahel-område har løsrevet sig fra fransk overherredømme, og begyndt at bekæmpe Frankrigs udnyttelse af Nigers naturressourcer, herunder Uran. I Mali er den russiske Wagnergruppe til stede, og de befrier ifølge Claus Spenster landet fra jihadister, hvilket franske tropper igennem mange år ikke har formået at gøre.

Men USA’s indflydelse på Europa har aldrig været større, bl.a. igennem Ursusla von der Leyen. Som eksempel herpå, er Tyskland ifølge Claus Spenster ved at blive de-industrialiseret. Dette foregår bl.a. igennem partisk energihandel, hvor man køber flydende naturgas igennem USA (LNG) og afholder sig fra handle købe billigere gas med Rusland via Nord Stream. Han konstaterer desude, at det var USA, der stod bag sprængningen af Nord Stream, efter interesse om at afsætte egen LNG. Den danske og svenske regering har haft store undersøgelseskommissioner, der for nyligt har opgivet efterretningen.

Biden har skudt sig selv i foden med en embargo imod Texas, der har tjent på at sælge LNG til Europa. I Tyskland er det dagligdags forbrug er blevet 300 – 400% dyrere end da man købte den russiske gas. Siemens, BASS, Volkswagen og andre store virksomheder flytter nu ud af Tyskland/EU og pga. stigende energipriser, der bl.a. følger af sanktionspolitikken. Claus Spensters vurdering er detmed, at Tyskland ødelægger egen økonomi som konsekvens af sine allianceforhold. Frankrig er i samme situation, og formår pt. kun at holde egen økonomi sammen pga. dets uranbaserede energiproduktion.

I USA vil man vil fratage Rusland 300 milliarder US-dollars, der ligger som assets i forskellige banker. Disse penge har man planer om at beslaglægge og give til Zelensky til sin egen familie og ”sine egen kumpaner”, siger han.

Han fortsætter med at forklare at konflikten mellem Rusland og Ukraine er kimen til at forstå alt, hvad der foregår omkring os i øjeblikket. Der er meget mere til historien, end vi har fået af vide igennem mainstream medier – det er væsentligt at sætte sig ind i, hvem der stod bag Maiden-revolutionen, samt hvem der stod bag statskuppet i Ukraine i 2024, hvilket danner baggrund for at forstå hvorfor Rusland rykkede ind.

Det hele betyder, at USA har fået godt gang i sit militær-industrielle kompleks. De har leveret en masse penge til Ukraine. Når Ukraine beder om at få våben fra Vesten (80% af de våben, de får i øjeblikket kommer fra amerikanske producenter). Det betyder, at de penge, man giver til Ukraine, ryger tilbage til USA og EU igennem våbenhandel. Ud af de 60 milliarder dollars, som kongressen i USA taler om at aflevere til Ukraine, vil kun 8 millarder gå til lønninger mv. til den ukrainske befolkning.

Storbritannien har de største sociale problemer, som følge af Brexit, lockdowns, nedskæringer og privatiseringer. Fra den politiske top er der flere forskellige dagsordner, hvilket splitter befolkningen i landet. Claus Spenster konkluderer derfor, at England er helt ude i tovene, ligesom Frankrig er i tovene. Tyskland er også, og Italien inflation på 150% og kan ikke efterkomme sin gæld til f.eks. International Monetary Fund. Bønderne rundt omkring i Europa er begyndt at gøre oprør og senest er Macron blevet jaget ud af Paris af rasende bønder.

Disse store bevægelser i det geopolitiske billede, samt ungdomsarbejdsløshed, utilfredshed med socialpolitik og EU’s tiltagende krigsretorik betyder, at vi befinder os i en præ-revolutionær periode.

Video-optagelse af det fulde oplæg kan ses her: https://dkdox.tv/videos/DK24002

Back To Top