Skip to content

Israel anklages for folkedrab ved domstolen i Haag

Lige inden årsskiftet, d. 29. december 2023, kom en stor nyhed i Israel-Palæstina-konflikten. Sydafrika anklagede den israelske regering for folkemord i Gaza ved højeste FN-domstol (ICJ).

Sydafrika læner sig op af tidligere ICJ-afgørelse fra 2020/22, som satte det juridiske punktum efter folkedrabet i Myanmar[1]. Her er forholdene ikke anderledes, hævder de i anklagen, da offentlige citater fra forskellige højtstående, israelske myndighedspersoner, afslører hensigten bag Israels militære fremryk i Gaza.

Den juridiske vurdering af, hvorvidt der er tale om folkemord, afhænger nemlig meget af hensigten bag de drab, der finder sted. Derfor høres retssagens to parter i retssagen i disse dage om deres syn på, hvad der må være den israelske regerings intentioner bag drabene i Gaza.

Sydafrika har indleveret et 84-siders anklageskrift, hvoraf de otte siders citater blandt andet rummer følgende:

“Vi vil knække ryggen på dem” (præsident Isaac Herzog), “Ikke en dråbe vand, ikke et strømbatteri, skal de have før de forlader denne verden” (energiminister Israel Katz), “Vi har et fælles mål: at udslette Gaza fra jordens overflade” (parlamentarisk næstformand Nissim Vatzuri) og “I Gaza er de alle terrorister og hunde-yngel, uden undtagelse. De skal udslettes, alle sammen dræbes. Vi vil jævne Gaza med jorden, gøre det til støv.”, udtalt af af et tidligere israelsk parlamentsmedlem d. 25. december 2023.

Ligesom almindelig, offentlig kritik af den israelske regering gennem lang tid er blevet udråbt til at være ”antisemitisk, er også anklagen om, at den israelske stat pt. udøver folkedrab på den palæstinenske befolkning, blevet afvist af Israel som værende ”antisemitisk”.

De mainstream medier, samt de danske regeringspolitikere, anerkender i overvejende grad Israels påstand om, at dette ikke handler om at terrorisere den palæstinensiske befolkning, men at der udelukkende er ”tale om en krig mellem Israel og Hamas”.

Der er imidlertid et par ubekvemme fakta, som strider imod denne påstand:

1) Palæstinas territorier dækker over enorme gasreserver, som ville komme i den israelske regerings hænder, i fald de overtog resten af de palæstinensiske områder[2].

2) Israel har på bare 3 måneder dræbt 23.000 civile palæstinensere, hvoraf mindst 8000 af de omkomne, var børn.

Værd at bemærke til punkt 1, er, at enhver krig i nyere tid, der er blevet startet med undskyldning om at bekæmpe terrorister, i virkeligheden har handlet om olie (eller gashandel i et geopolitisk spil om naturressourcer). Værd at bemærke til punkt 2, er, at Rusland under knapt 2 års krigsførelse i Ukraine, har dræbt 10.000 civile, hvoraf 560 af de omkomne, var børn. På denne baggrund har den statsstøttede presse i Danmark brugt de sidste 2 år på at fordømme Rusland – men selvsamme presse finder stadig på undskyldninger for Israels indtog i Palæstina, på trods af at størrelsesforholdene ifht. civile drab er ekstreme, og må springe i øjnene på enhver. Det bliver derfor nødvendigt at rejse spørgsmålet: Er vores presse mon i lommen på Israel, fordi den er i lommen på USA?

Når domstolen i Haag skal tage stilling til, om Israel bør dømmes skyldig for folkemord i Palæstina, skal den forholde sig til FN’s folkedrabskonvention, der definerer folkedrab som: ”bevidst forsøg på helt eller delvist tilintetgørelse af en af fire følgende grupper: Nationale grupper, etniske grupper, racemæssige grupper eller religiøse grupper[3].”

Der er derfor stadig meget, der kan gå galt. Hvis det lykkes Israel og den vestlige (pro-zionistiske?) presse, at overbevise den dommerne om, at krigshandlingerne kun handler om at stoppe Hamas, vil det betyde, at den israelske regering får fripas til at fortsætte uhyrlighederne i Gaza og omegn. Derudover vil der gå måneder før retssagens næste, hvis domstolen i Haag overhovedet vælger at fortsætte – og derefter kan der gå ét eller flere år, før den endelige afgørelse træffes. Med sådan en tidshorisont kan Israel nå at gøre de i forvejen ekstreme store dødstal i Palæstina ubærligt mange gange større.

Derfor kræver Tid til Fred – Aktiv mod krig øjeblikkelig våbenhvile i Gaza nu.

——————

Kilder:

[1] Taz.de, Dominic Johnson (06-01-2024): ”Mit der Waffe des Rechts”, URL: https://taz.de/Anklage-wegen-Voelkermord/!5981347/ (hentet d. 14-01-2024)

[2] Globanresearch.ca, Felicity Arbuthnot & Prof Michel Chossudovsky (31.12.2014): ”Video: “Wiping Gaza Off The Map”: Big Money Agenda. Confiscating Palestine’s Maritime Natural Gas Reserves”, URL: https://www.globalresearch.ca/israel-gas-oil-and-trouble-in-the-levant/5362955 (hentet d. 14-01-2024)

[3] Folkedrab.dk, ukendt forfatter og udgivelsesår: ”Kilde: FN’s Folkedrabskonvention (1948)”, URL: https://folkedrab.dk/kilder/kilde-fns-folkedrabskonvention-1948 (hentet d. 14-01-2024)

Back To Top