23 sep 16

Fredssejlads på FN´s Fredsdag 2016

FN´s Fredsdag den 21. september 2016 Med initiativ fra Fredsvagten blev denne dag fejret med en kanal rundfart i København. En NETTO-båd blev lejet og en invitation sendt ud. Klokken 16.30 samledes ca. 70 mennesker ved Holmens Kanal foran National banken, og i flot solskinsvejr…

læs mere
19 sep 16

Danske fejl ? bomber i Syrien

Fra Jan Øberg... Dr.hc., forskningschef TFF 19. september 2016 Danmark fejlbomber i Syrien - hvad skal vi saa spørge om, tro og lære? Hvor er den officielle danske beklagelse og undskyldning til ofrene? Det vågne, skadereducerende diplomati lige nu? Er påstanden om at det var en fejltagelse blot…

læs mere

fns-fredsdag-2016

Stop krigene!
Stop dansk krigsdeltagelse!

Nej tak til nye kampfly!

"Kampflykampagnen og underskriftsliste ==>!

Videokanal
TidtilFred Modkrig

playlister

sidst opdateret den 19.maj 2016

Se fotos fra dagen  her
Video her

læs også nyhedsbrev maj 2016
gå til fredsløbs siden

fredsCafé
onsdag den 5.oktober kl. 19-21
i Folkets Hus

Vi vil modsige mediernes løgne - hvordan?

Vidensdeling og debat mennesker imellem - om krig og fred...
Denne gang tager vi fat om vores egne medier - hvordan kommer vi ud over rampen og får delt facts og de virkelige historier og modsagt løgnene i de etablerede medier. En fælles medie-platform er et bud, god satire og opmærksomhedsskabende aktioner et andet.

...........Aktivitetskalender...........

TID TIL FRED – aktiv mod krig 

har som fælles udgangspunkt disse teser

  • Sandheden er krigens første offer - viden og oplysning er vores våben
  • Frygten er krigens følgesvend - tryghed skabes kun med fred
  • Med krig følger krigsproduktion i stedet for samfundsgavnlig produktion og social omsorg
  • Krig følges med samfundsødelæggelser, tortur og flygtningestrømme, klimakatastrofer og genetiske skader gennem mange generationer
  • Fascisme, nazisme og racisme er krigens redskaber
  • Krig er terror og bringer ikke fred
  • Samfundets ressourcer skal bruges til gavn for alle - samfundet er os
  • Jordens ressourcer skal bruges i balance med naturen - fremtiden er vores
  • Alle nationer har ret til selvbestemmelse og til at forsvare deres land og eksistens 
  • TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) aftalen underlægger lande og befolkninger de multinationale selskaber


Kampagnen fortsætter

Hold øje med kalenderen og facebook for fremtidige aktiviteter

læs den åben brev til folketingsmedlemmer

Hør udsendelsen om kampfly på P1 den 8.juni her
Se interview på Nørrebro TV den 9.juni her
Spartacus udsendelsen den 10.juni her