Skip to content

Uddrag af udtalelse fra Verdensfredsrådet om den seneste udvikling i Afghanistan 16. August 2021

 

Verdensfredsrådet udtrykker sin dybe bekymring over den seneste udvikling i Afghanistan. Tyve år efter USA’s og NATOs imperialistiske aggression og invasion af Afghanistan har dets folks lidelser ingen ende.

Ændringerne i USA’s og NATOs udenrigspolitik i det centrale Asien var rettet mod en konfrontation med Rusland og Kina. Hundredtusindvis af mennesker mistede livet, millioner blev fordrevet og blev flygtninge. Mere end to trillioner dollars blev brugt i alle disse år af imperialisterne på militære operationer for oprettelse og økonomisk understøttelse af den villige marionet-regering i Kabul. Den lukrative opiumhandel voksede og mangedobledes i løbet af de sidste tyve år.

I disse dage startede Biden-administrationen tilbagetrækningen af de amerikanske styrker fra landet efter lange forhandlinger (som startede under Trump-administrationen) med Taleban. Landet bliver overgivet til den ”tidligere fjende” med en overhængende fare for institutionel formørkelse og fundamentalisme. USA forlader ikke Afghanistan for udgifternes skyld. Deres prioriteter i Stillehavet kræver denne ændring og omgruppering af deres militær.

Blandt meget andet vil den nye situation give Afghanistans folk nye sociale problemer, specielt landets kvinder. Der er fare for en stærkere opblussen af religiøs fundamentalisme i regionen, tungt bevæbnet med det militære udstyr, USA efterlader, mens bekymringerne om en ny bølge af flygtninge vokser.

Verdensfredsrådet udtrykker sin solidaritet med Afghanistans folk, der i de sidste 30 år aldrig har haft frihed til at bestemme over deres fremtid og lykke. NATO og USA’s militære besættelse og Talebans styre er to sider af samme mønt.

Back To Top