Skip to content

Doha aftalen om at skabe “Fred” i Afghanistan

i kan læse den på engelsk her

eller på måske ikke helt korrekt dansk her

Back To Top