Skip to content

Optræk til amerikanske militærbaser i Danmark?

Dansk militær-politik er kendetegnet ved, at vi ikke får meget af vide før beslutningerne er taget – ligesom vestlig-amerikansk krigsførelse er kendetegnet ved at spille på humanitære tangenter, selvom invasioner af fjerntliggende lande i virkeligheden har vist sig at handle om olie og geostrategisk magt.

Den danske regering er ved at omdanne Esbjerg havn til en såkaldt ”militær hovedbanegård”, der efter sigende skal “yde værtsnationsstøtte” i form af at ”modtage og sende allierede tropper rundt i Europa” – dette på trods af at historien nu viser et klart og tydeligt billede: De amerikansk-ledede invasioner af Irak, Afghanistan, Libyen og Syrien handlede om alt andet end hvad der blev sagt ovenfra. Vi fik af vide, at invasionerne handlede om at indføre demokrati. Sidenhen er de omtalte landes olie- og opiumproduktion kommet under amerikansk kontrol, og der er ikke opstået demokrati i nogle af de lande, som vi har invaderet – med andre ord; Vores skattepenge er gået til at finansiere oliekrige, som har kostet cirka 4 millioner civile mennesker livet.

Danmark har fulgt troligt med USA i krig siden Anders Fogh gik arm i arm med George Bush kort før invasionen af Irak i 2003. Når Mette Frederikssen, Morten Bødskov og de øvrige, danske ministre tager beslutninger om at udbygge Esbjerg Havn, er det også efter ønske fra USA.

Selve udbygningen handler om, at sejlrenden skal graves to meter dybere, således at større krigsskibe i fremtiden kan komme helt ind i havnen. Sådan en operation kaldes en ”klapning”, og det betyder på nudansk, at cirka 6 millioner tons sand skal dumpes et andet sted i havet. Dette på trods af, at vadehavet omkring Esbjerg Havn er et fredet område.

Forsvarsminister Morten Bødskov har allerede d. 22. august underskrevet aftalen om udbygning, og samtidig meldt ud, at projektet skal være færdigt i udgangen af år 2023. Samtidig er der planer om at udbygge Skrydstrup flyvestation med et areal, der svarer til 600 kvm. Dette projekt forventes færdigt cirka samtidig som udbygningen af Esbjerg Havn. Både Esbjerg og Skrydstrup befinder sig relativt tæt på en kaserne, hvor eventuelt besøgende militær-tropper kunne indkvarteres.

– Betyder dette mon, at en amerikansk militærbase er ved at blive installeret på dansk jord?

Det må vi ikke håbe, for i Norge har Staten netop givet tilsagn til sådan én. Den norske befolkning har med gru måttet erkende, at det amerikanske militær har suverænitet til at gøre næsten hvad de vil på deres base – uden nødvendigvis at informere den norske regering. For de fredselskende mennesker i Norge var dette ikke så munter en nyhed. Ikke i betragtning af, hvad vi ved om den kolde krig – nemlig at USA i denne periode opbevarede atomvåben på deres baser i 27 andre lande, uden at disse lande nogensinde blev orienteret om det.

Lad os da håbe, at vi i Danmark slipper for at lægge land til dén slags foretagender! Men eftersom USA efterhånden har installeret 800 militærbaser i 80 andre lande end deres eget, er der nok ringe odds for at vi slipper udenom.

Ikke medmindre vi begynder at afkræve inklusion samt demokratisk gennemsigtighed og åbenhed af vores regeringsledere. Hvad ligger bag udvidelsen af Esbjerg Havn og Skrydstrup Flyvestation? Og hvilken fremtid er det, vi bygger?

Dette er lidt af hvad vi talte om til Fredscaféen d. 31-10-22.

Kilder:

https://www.dr.dk/nyheder/indland/esbjerg-havn-staar-over-udbygning-kan-blive-en-militaer-banegaard

https://www.dr.dk/nyheder/indland/regeringen-vil-goere-esbjerg-havn-til-militaert-knudepunkt-nato-og-usa

https://nyheder.tv2.dk/politik/2022-03-06-spoergsmaalet-om-amerikanske-atomvaaben-paa-dansk-jord-splitter-partierne

Back To Top