Skip to content

Nyhedsbrev september/oktober 2019 !Nyt dato til stormødet!

Så er efteråret så småt ved at gå i gang. Med efteråret kommer den længe ventede og tilbagevendende Fredsrundfart i Københavns Havn på FN’s fredsdag lørdag d. 21. september.
Der er brug for at vi er flere der tager med, end der er tilmeldt på nuværende tidspunkt, så vi håber at mange af jer vil tage imod opfordringen herfra til at deltage. Ikke nok med at vi spreder budskabet om fred, er det en god anledning til at vi ses og får snakket med hinanden.
Her er lidt mere konkret om turen: FredsVagten ved Christiansborg, TID TIL FRED – aktiv mod krig og fredsministerium.dk markerer FNs fredsdag ved at sejle rundt i København med faner, bannere, musik og sang, fredsknus og meget mere. Kom med – du er mere end velkommen 🙂
Fredsdagen har i 2019 temaet: “Climate action for peace” Vi sejler med vores egen båd fra kajpladsen ved Den Sorte Diamant kl. 14.00 og slutter samme sted kl. 17.00, hvorefter der er spisning på kajen. Husk tøj efter vejret – vi sejler i åben båd.
Endvidere drikkevarer til eget forbrug. Vi sørger for lidt spiseligt samt kaffe/te.Det koster 100,- kr. for 3 timers sejllads, kaffe/te og kage, aftensmad, musik, men giv Jessie et praj. Hvis det afholder dig fra at deltage – så finder vi ud af det.

Om sensommeren:

Vi havde stort held med at få uddelt vores flyer ”Militær, militærøvelser og krig – mennesketab og miljøsvineri”. 1200 flyers blev uddelt, både ved Northern Coast krigsskibs-fremvisning i Københavns Havn, ved åbning af Northern Coast MAST (Maritime/Air Systems & Technologies) våbenindustriens konference med dertil hørende stor våbenudstilling i Bella Centeret og til Ungdommens Folkemøde i Søndermarken.
For 5. gang holdt vi fredsløbet, det var lørdag d. 31. august og var endnu engang super flot.
Samarbejdet mellem 13 fredsgrupper er prisværdigt og vigtigt. Vi skal dog til fremtiden finde en løsning på hvordan vi får flere mennesker til at deltage
i selve løbet. I år var der 25 deltagere, og det er absolut for lidt. Feedback modtages gerne her på mail. Der vil blive indkaldt til evalueringsmøde. Hvis du vil deltage i det, så send en mail retur, så vil du blive inviteret.
Sidst men ikke mindst skal det nævnes at vi var initiativtagere til, og deltog i organiseringen af freds- og solidaritetsblokken ”Yankee Go Home” til demonstrationen der blev afholdt mandag d. 2. september i forbindelse med Trump og hans, i sidste ende, aflyste besøg. Demoen var i det store hele god, og vi fik masser af muligheder for at komme ud med vores anti-krigs budskaber både til demonstrationen og for en gangs skyld også i pressen.

Om tiden der kommer:

Udover Fredsrundfarten vil vi gerne aktionere ved Folketingets Åbning tirsdag d. 1. oktober. Mere om det ved en senere lejlighed, men vend gerne tilbage hvis du sidder inde med ideer du synes skal bruges den dag.
Der er også ”Keep space for peace week” som i år opfordrer til at der laves anti-nato aktioner på verdensplan, kom gerne også med ideer til det. https://www.youtube.com/watch?v=_3I52v1OTL8

Vi vil gerne invitere til stormøde mandag den 7. oktober kl. 17-19.30 i Oktober Bogcafé, Vesterfælledvej 1b, Vesterbro

01. Politisk diskussion:

Om hvorfor TID TIL FRED – aktiv mod krig siger Nej til NATO”, “Danmark ud af NATO” og “opløs NATO”

02. Fremadrettede ideer til vores fredsarbejde

Back To Top