Skip to content

Nyhedsbrev fra Tid til Fred – aktiv mod krig, Oktober-november 2018

Da nyhedsbrevet denne gang er lidt langt er her en indholdsfortegnelse:

 

Indholdsfortegnelse

NATO er omdrejningspunktet for oprustning og truende krigsforberedelser1

Hvad borgerskabet for alt i verden ønsker at holde ude af og borte fra valgkampens overskrifter er Danmarks militære engagement.1

Danmarks placering i NATO’s, USA’s og EU’s oprustning2

Mega NATO-øvelse i Norge: Trident Juncture3

Hvilke demonstrationer er i udsigt?3

Aktiviteter Oktober-november4

Fredscafé 11. oktober kl. 19-21: Sanktioner og handelskrig, hvordan hænger det sammen? Hvad ligger bag?4

Stop NATO’s krigsøvelse, aktivitet i København:4

Andre aktiviteter, vi anbefaler4

NATO er omdrejningspunktet for oprustning og truende krigsforberedelser
Hvad borgerskabet for alt i verden ønsker at holde ude af og borte fravalgkampens overskrifter er Danmarks militære engagement.

Det er derfor vores opgave, at rette befolkningens opmærksomhed mod den groteske opbygning af et krigsliderligt og livsfarligt Danmark og den pris der må betales for det: Sociale nedskæringer, angst og usikkerhed, fremmedhad, miljø-ødelæggelse og truende krige.

Tid til Fred har derfor besluttet at udpege en lang række af de urimelige love, der rammer mindre grupper i samfundet,love der fratager ”de nederste” det daglige brød, love der bidrager til overvågningssamfundet og til dem-og-os tænkningen. Og sætte udgifter og indtægter op imod prisen for militær og kampfly.

Således bliver der synligt for den enkelte, hvad kampfly og oprustning koster os. Vi opfordrer alle modtagere af nyhedsbrevet til at bidrage med de eksempler, de kender til,så vil vi sætte det sammen så oplysningerne kan bruges aktivt af alle.

Det er en opgave, der skal udbygge og udvide samarbejdet mellem de mange forskellige kræfter, der ønsker og arbejder for fred. Vi ønsker et samarbejde, der kan kan bruges på mange måder og af alle der vil:  store og små aktioner,debatter, læserbreve mv. på nettet, i videoer, vælgermøder, aviskommentarer osv.

Er det da så slemt med den danske militarisering? Nej det er meget værre:

Danmark oprustes til tænderne i fuld overensstemmelse med EU og NATO – USA.

Den fælles master-plan, der arbejdes efter er, at Danmark i tilfælde af krig mod Rusland bliver opmarchområde for tropper og militærudstyr.

Dansk industri lugter krigsprofitter og en stadig større del af produktionen går til krigsformål af alle slagsFAD, Dansk Industris militære industrigruppe har nu 84 medlemmer og tallet er stadigt voksende.

Danmarks placering i NATO’sUSA’s og EU’s oprustning

Hvad er NATO’s planer for Danmark?

For snart et år siden blev den sidste underskrift sat på aftalen om at købe 27 F35 kampfly. Den samlede pris for flyene i hele deres levetid var ifølge regeringen 66 milliarder kr, men allerede nu, er der løbet ekstraomkostninger på til støjsikring og ombygning af flybasen ved Haderslev, der nu hedder Fighter Wing Skrydstrup.

Men aden skulle være base for et trænings- og kommandocenter for samtlige ca. 80 nordeuropæiske F35-kampfly var ikke en del af den oprindelige, officielle plan.

Nu er der skrevet kontrakt  om etableringen.  Kampfly fra Storbritannien, Holland, Norge og Polen skal fra Sønderjylland deltage i avancerede NATO-F35-flyøvelserover Nordsøen.

Denne udvikling kan meget vel vise sig at være en forløber for en nordeuropæisk krigskommando for kampflyene.Flybasen er centralt placeret for opfyldning med atomvåben fra Tyskland, der er den rette afstand for angreb mod Rusland, der er understøttelse med aflytninger fra Norge, Sverige og Danmark, samt krydsermissiler på fregatterne i Østersøen og tropper i Baltikum.

Skrydstrup huser avancerede systemer til dataudveksling mellem militære enheder, fly, landstyrker og skibe i forsvaret og NATO. Når dertil lægges en ny NATO-radar og en lyttemast til russiske militære radiosignaler på Bornholm samt udvidede planer for bevæbning og radarer på fregatterne i Østersøen er der lagt op til en central rolle for Danmark i tilfælde af krig mod Rusland.

Alle forudsætninger er ved at være på plads, det er et realistisk scenarie i NATO’s planer at tropper og militærudrustning samles i Danmark.

Da krigsforliget (forsvars-) blev indgået i foråret talte Claus Hjort Frederiksen da også om Danmark som ”bagland”. Det forlig oprettede derfor også en særlig enhed ved siden af danske udrykningsstyrker, en enhed hvor soldater og frivillige fra Hjemmeværnet har opgaven at modtage NATO-tropperne og bevogte infrastrukturen i landet.

Altså dansk jord, dansk flybase og danske halvmilitære enheder skal bruges til opmarchområde for krig mod Rusland. At det vil blive ført ud i livet, ses også af der lige nu gennem Danmark transporteres britisk militærudstyr til den omfattende NATO-øvelse Trident Juncture i Norge.

Er PESCO og EU da ikke en sikring mod denne USA-NATO plan?

Et kort besøg på Folkebevægelsen mod EU’s hjemmeside vil overbevise dig, der baserer  holdninger på konkrete facts, det ses tydeligt, at den militære opbygning af EU er en trussel mod freden i Europa.

Det skal understreges, at denne opbygning foregår i fuld forståelse med NATO, hvilket også fremgår af de aftaler, der er indgået. Et vigtigt eksempel er aftalen om, at der i hele EU skal  der arbejdes for forenkling af regler og opbygning af transportveje, så tropper og materiel hurtigt kan  flyttes fra vest til øst, der jo som det ses allerede er ved at blive implementeret i Danmark.

De spændinger og modsætninger, der tales om mellem USA og Europa skyldes i bund og grund modsatte interesser mellem USA’s militær-industrielle kompleks og den europæiske militære industri i Frankrig, England, Tyskland og Italien.

Militarisering og oprustning og i sidste ende krig gavner ikke befolkningerne. Tværtimod er det endnu et åg, en unødvendig arbejdsbyrde, et miljø-svineri, der bruger de arbejds- og råstofressourcer, der i stedet burde anvendes tilsamfunds-gavnlig forskning og produktion.

Fredsbevægelsen har derfor al mulig grund til at fremme kravene:

Danmark ud af EU – Danmark ud af NATO

Mega NATO-øvelse i Norge: Trident Juncture

Danmark inddrages lige nuTorsdag, den 4. oktober,startede en massiv troppetransport gennem Danmark, den største siden 1990’erne.

Den tunge transport gennem landet består af 500 køretøjer,først og fremmest britiske militærkøretøjer der kommer via Tyskland, og selve transporten er en vigtig del af øvelsenTrident Juncture 18Øvelsen skal ses i lyset af aftalen om NATOs og EUs samarbejde om fri og hurtig transport af tunge våben gennem Europa.

Trident Juncture er den største øvelse i Norge siden1980’erne: Der deltager ifølge de seneste tal 45.000 soldater(et tal der er steget fra 40.000 og forventes at stige til 50.000), 150 fly, 70 skibe (øget fra 60), 8 ubåde (nyt) og 10.000 køretøjer. I alt over 30 lande, heraf alle NATO-lande samt Sverige, Finland  og andre partnerlande deltager i øvelsen. Den seneste Trident Juncture øvelse i 2015 i Italien, Spanien og Portugal inddrog 37.000 mand, så øvelsen er også blevet større.

Viden om og erfaring i krig under arktiske forholder højt prioriteret i NATO, og det er netop hvad der skal trænes i Norge, Sverige og Island – til lands, til vands og i luften. Det forlyder nu, at US-Marines vil bruge lejligheden til – udover Trident Juncture øvelsen – at landsætte tropper i Nord-Norgeog at US Marines med hangarskibet USS Harry S Truman med følgefartøjer, i alt 5000 mand, lige nu er på et sjældent ophold i Nordsøen.

En aktiv amerikansk base er under udbygning i Norge: Den norske regering gav for godt 3 uger siden tilladelse til at US-Marines kan fordoble sin styrke i Norge til 700 mand. Norge huser således i praksis nu en amerikansk base og flere er på tale.

Hvilke demonstrationer er i udsigt?

Øvelsen i Norge starter den 25. oktober og der vil blive store demonstrationer over hele landet, bl.a. i Trondheim, som er center for øvelsen, den 20. og i Oslo den 27. oktober.

Fra Danmark deltager en mindre gruppe fra 3F BJMF i Oslo og en lille gruppe fra Tid til fred deltager den 20. i Trondheim. Svenskerne vil bl.a. organisere en endags-bustur fra Göteborg til Oslo.

Find mere information på facebook-gruppen ”Aksjon mot Nato-øvelsen Trident Juncture” –https://www.facebook.com/groups/1005039036318290/about/

Stop NATO’s krigsøvelse, aktivitet i København:

Torsdag den 25. oktober  dagen hvor øvelsen Trident Juncture officielt starter, organiserer Tid til Fred – aktiv mod krig løbeseddeluddeling i København. Man starter hvor man er kl. 16 og går sammen et par stykker, og mødes kl. 17.30 ved Fredstrappen på Stefansgade overfor Kronborggade,  hvor vi tager et fælles foto, som sendes med en støtte udtalelse til Norge.

Se mere her: https://www.tidtilfred.nu/begivenhed/nato-ud-af-norden-solidaritetsaktion/?instance_id=275.

Andre Aktiviteter Oktober-november:

Fredscafé 11. oktober kl. 19-21: Sanktioner og handelskrig, hvordan hænger det sammen? Hvad ligger bag?

Vi glæder os til at byde velkommen til journalist på Arbejderen Rune Jørgensen, der vil åbne fredscaféen med udgangspunkt i følgende:

Hvad er der bag USA’s sanktioner og handelskrigen mellem USA og resten af verden – og hvordan hænger handelskrigen og sanktionerne sammen med den stigende imperialistiske oprustning og de globale modsætninger.

Hvordan agerer den globale imperialisme i en tid med skærpede modsætninger?

Hvor går pengene hen?

Hvordan  fungerer handelskrig og sanktioner sammen?

Folkets Hus, Stengade 50, er genåbnet, vi mødes i biblioteksrummet i cafeen i stue-etagen, torsdag den 11. oktober kl. 19-21.

Facebook: https://www.facebook.com/events/726892977668834/

Dukop: https://www.dukop.dk/events/4521

 

Andre aktiviteter, vi anbefaler

* Fredsfestival i Århus søndag den 14. oktober kl. 12-18

Der sættes i år spot på NATO’S PLANER I NORDEN OG BALTIKUM
HVOR OMFATTENDE ER KRIGSFORBEREDELSERNE RENT FAKTISK?
KAN VI SELV GØRE NOGET FOR AT STOPPE RUSTNINGSVANVIDDET?

https://www.facebook.com/events/325978088157586/

* Det vi kæmper for, er det vi kæmper med.

På Arne Würglers 75 års-dag fejres oprørets og modstandens sange igennem den tid.  Kun få billetter via Billetto.dk. Tirsdag den 30. oktober kl. 20 i Arbejdermuseets festsal.

* Aldrig mere en Krystalnat  Fredag den 9. november, Kultorvet kl. 17-19

I år er det 80 år siden nazistiske bander og bøller overfaldt jødiske borgere, butikker, synagoger og ejendomme i Tyskland og Østrig. Mange blev slået ihjel og store værdier – økonomiske og kulturelle – gik tabt.

https://www.facebook.com/events/2123773317634774

* Første Internationale konference mod US /NATO baser, i Dublin

Fredag den 16.-18. november. Underskrift, program, deltagelse: http://nousnatobases.org/

 

Uddeling af Kunstnere for Freds Fredspris 2018

Foregår søndag den 25. november kl. 15 i Krudttønden. Prismodtager: Gerd Berlev.

 
Back To Top