Skip to content

Ukraine: Nej til Krig – Nej til Nato

No to War – No to Nato (english below)

har offentliggjort denne udtalelse som vi tilslutter os:

Mens den russiske invasion af Ukraine fortsætter, kræver vi en øjeblikkelig våbenhvile og tilbagetrækning af de russiske tropper.

Vi er solidariske med det ukrainske folk og alle dem i hele verden, der står sammen for at modsætte sig krigen.

Den enorme udvidelse af NATO siden afslutningen af den kolde krig har spillet en afgørende rolle i forbindelse med at føre til den nuværende krise – for at opnå ægte fred og sikkerhed i Europa må diplomati og gensidig respekt erstatte trusler og militarisme.

Lad os gå sammen og sige Nej til krig, Nej til NATO.

As the Russian invasion of Ukraine continues, we demand an immediate ceasefire and the withdrawal of Russian troops.

We stand in solidarity with the Ukrainian people and all those across the world who are coming together to oppose the war.

The huge expansion of NATO since the end of the Cold War has played a critical role in leading to the present crisis — for true peace and security in Europe, diplomacy and mutual respect must replace threats and militarism.

Let’s come together to say No to War, No to NATO.

Back To Top