Skip to content

Ukraine: Krig er aldrig det rigtige svar!

Krig er aldrig det rigtige svar!
Dokumenteret: Jens Rüggebergs tale fra VVN-BdA Tübingen ved antikrigsmødet på markedspladsen i Tübingen den 25.2.2022:

“Aldrig mere fascisme – aldrig mere krig!” Dette har været VVN-BdA’s motto i 75 år. Den går tilbage til eden i Buchenwald og er – desværre! – Desværre er det mere aktuelt nu, end det har været i lang tid, fordi vi igen er i krig i Europa. I dag demonstrerer vi her mod krigen, og jeg er glad for, at vi er så mange: 500 mennesker er samlet her.

Vi, fredsbevægelsen, og VVN har altid været en del af fredsbevægelsen, har i årevis kritiseret den ukrainske nationalisme, som går tilbage til samarbejdet med nazisterne. Men (stor)russisk nationalisme er bestemt ikke det rigtige svar.

Vi i fredsbevægelsen har i 30 år kritiseret de forskellige bølger af NATO’s udvidelse mod øst og indespærringen af Rusland. Men når den russiske hær fremviser sine interkontinentale missiler på manøvrer, er det bestemt ikke det rigtige svar til NATO.

Vi, fredsbevægelsen, kritiserer konstant NATO’s oprustning og kræver i stedet nedrustning. Krig er det forkerte svar på dette. Vi kræver også afvæbning nu. Og: ikke at levere våben til Ukraine – ikke på trods af den nuværende krig, men på grund af krigen. For at levere våben ville kun give mere brænde på ilden og gøre tingene værre.

I 1999 kritiserede vi i fredsbevægelsen de NATO-lande, som retfærdiggjorde invasionen af Jugoslavien ved at sige, at der fandt et folkedrab sted i Kosovo. Det var en løgn. Og vi kritiserede angrebet på Irak i 2003, som blev begrundet med påstanden om, at Irak havde masseødelæggelsesvåben. Det var også en løgn. Men det er det forkerte svar at holde NATO-landene et spejl for øje ved at hævde, at der foregår folkemord i Donbass, og at den ukrainske hær har viden om atomvåben og forsøger at få dem i sin besiddelse. Der er ikke den mindste smule bevis for nogen af delene.

Og vi i fredsbevægelsen har i årevis kritiseret NATO-landene og også den tyske regering for ikke at tvinge den ukrainske regering til at overholde og gennemføre Minsk-aftalen. Det er imidlertid skæbnesvangert, at den russiske regering nu bryder aftalen ved at invadere Ukraine med sin hær. Fordi Minsk-aftalen stadig er nøglen til at løse konflikten.

Vi, der er samlet her på markedspladsen i Tübingen, opfordrer magthaverne til at vende tilbage til forhandlingsbordet med det samme! Krigen skal straks bringes til ophør! Læg våbnene fra dig!
friedensplenum – 25 feb, 19:29

*** Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) ***

Die deutsche Version findet ihr hier

Back To Top