skip to Main Content

1.maj på Trianglen i København

1.maj på Trianglen i København Tid til Fred - aktiv mod krig støtter op om at fejre den 1. maj i år som sædvenlig sammen med Arbejderparti Kommunisterne og andre. Vi syns, at det er vores pligt, også i disse…

YANKEE GO HOME!

YANKEE GO HOME! også når han ikke kommer selv Om det drejer sig om Trumps agressive udenrigspolitik og krigsprovokationer i alle verdensdele. Hans klimapolitik og nægtelsen af menneskeskabte klimaforandringer. Hans sexistiske, diskriminerende og racistiske ageren, så: Lad os gå sammen…

Julemandsmarch til Sjælsmark

Ca. 50 julemænd samledes i teatret Batida, hvor Teatergruppen "De femten" havde arrangeret torsdag den 20. dec. Vi mødtes kl. 10 for at udklæde og forberede os, til der kom en bus og hentede os, for at køre halvdelen til…

Julemænd drager mod Sjælsmark

Danmarks behandling af afviste asylansøgere og deres børn er uacceptabel.På udvisningscentret Sjælsmark bor over 100 børn bag hegn.På www.defemten.dk der organiserer marchen, kan man læse:"I december 2018 i anledning af den søde vidunderlige juletid, vil vi skabe en julemandshær, der…

Fred med fredlige midler

I anledning af forhandlingerne om forsvarsforlig i Danmark, hvor Rusland også bruges som skræmmebilledet, der skal få os til at godtage oprustning og øgede bevillinger til forsvaret, herunder også købet af kampflyene - bringes dette indlæg fra de svenske diskussioner,…

Maj Britt Theorins tale på Fredsfestival i Århus den 7. oktober

Få svenskere har arbejdet så hårdt og længe for fredelige løsninger som Maj Britt Theorin. Hun har været svensk nedrustningsambassadør i 20-30 år, EU-parlamentariker og i mange år medlem af Riksdagen for Socialdemokratiet og en periode formand for International Peace…

Vigtig fredspris

Endelig en fredspris, der gik til en organisation, der vil fred i verden - Den internationale organisation for afskaffelsen af atomvåben ICAN har fået Nobels fredspris.Tid til fred - aktiv mod krig vil benytte lejligheden til at understrege, at vi…

Solidaritet med Venezuela

Støttemøde foran den Venezuelanske ambassade den 14. september 2017 se videoen her

Pressemeddelelse fra Fredsvagten

Japan opfordrer til en freds-bølge. Kom med!En global traktat om forbud mod atomvåben blev vedtaget i FN den 7. juli 2017. Verden har ventet på denne juridiske norm i 72 år – siden de første atombomber blev anvendt i Japan.…

Back To Top