Skip to content

FN’s Flygningedag 2021

Fællesinitiativet havde indkaldt til solidaritetsaktion den 19. juni 2021, med flygtninge og mod regeringens menneskefjendske politik over for dem.

Her følger nogle billeder fra dagen og link til videoerne af taler og musik.

TID TIL FRED – aktiv mod krig vælger at dele taler fra lørdag d. 19. juni 2021 på Den Røde Plads, med det forbehold at vi ikke mener det er nyttigt for flygtninges kamp og rettigheder i Danmark, at vi sætter det i forbindelse med deres oprindelseslandes ledelsesformer og ledere. Alle flygtninge har ret til at skabe sig et nyt liv, og skal selv have ret til at bestemme om de eventuelt vil vende tilbage til deres hjemland når konflikter/krige er overstået, eller om de mener det er bedst for dem og deres familier at blive, hvor de nu forhåbentlig har skabt sig et liv og en velfungerende hverdag. Også derfor synes vi selvfølgelig at det er utilstedeligt at Danmark har udrejsecentre. LIV SKAL LEVES – luk lejrene.

Back To Top