skip to Main Content

1.maj på Trianglen i København

Tid til Fred – aktiv mod krig støtter op om at fejre den 1. maj i år som sædvenlig sammen med Arbejderparti Kommunisterne og andre.

Vi syns, at det er vores pligt, også i disse tider, at holde fast i vores krav!

Krav om at stoppe den politik og den krigsførelse, der uanset Coronaens hærgen ufortøvent forsætter som f.eks. i Iran og i så mange andre brændpunkter og steder.
I Gaza betyder indespærringen en uhyggelig mangel på medicin og simple værnemidler. Flygtninge tvinges stadig til at opholde sig under kummerlige forhold og livsfarlige sammenstuvninger.
USA og Trump nærer ingen skrupler over at forhindre medicin og andet udstyr i at blive sendt til f.eks. Cuba.

Læs Lizettes tale her og se den her
se videoen fra dagen her
I kan se den samlede digitale 1.maj  på APK’s kanal fra kl 9:00 her
Fri Galaxe,s live koncert fra den Grå Hal om aften kl20-21 her

...........Aktivitetskalender...........

Nyhedsbrev
Kort sagt
Stop Atomvåben

Se videoen fra Hiroshimadagen in København 2018 her

Læs mere om traktaten mod atomvåben her på engelsk

Militarisering/Våbenhandel/NATO
International

Se Line Kattepine´s videoer direkte på youtube:

Andre Videokanaler:

Fra det alternative møde mod G20 i Hamborg 2017

Forum: Friedenspolitik jenseits von NATO und Militarisierung der EU ==>
Forum: Alternativen zur Politik der G20-Regierungen ==>
Forum: Klima retten und Ernährung sichern – geht das mit der G20? ==>
Forum: Globalisierung reloaded – Die G20 und das globale Krisenmanagement ==>

alle tyske

TID TIL FRED – aktiv mod krig

 har som fælles udgangspunkt disse teser

  • Sandheden er krigens første offer – viden og oplysning er vores våben
  • Frygten er krigens følgesvend – tryghed skabes kun med fred
  • Med krig følger krigsproduktion i stedet for samfundsgavnlig produktion og social omsorg
  • Krig følges med samfundsødelæggelser, tortur og flygtningestrømme, klimakatastrofer og genetiske skader gennem mange generationer
  • Fascisme, nazisme og racisme er krigens redskaber
  • Krig er terror og bringer ikke fred
  • Samfundets ressourcer skal bruges til gavn for alle – samfundet er os
  • Jordens ressourcer skal bruges i balance med naturen – fremtiden er vores
  • Alle nationer har ret til selvbestemmelse og til at forsvare deres land og eksistens 
  • TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) aftalen underlægger lande og befolkninger de multinationale selskaber
Back To Top