skip to Main Content

Nytår 2017

Kære aktive fredsfolk

I Tid til Fred – aktiv mod krig har 2016 været et meget aktivt år. Vi har været initiativtagere og samarbejdspartnere i mange forskellige markeringer, demonstrationer og aktioner i årets løb. Mod udvidelsen af dansk krigsindsats i Syrien, ved Folketingets åbning, ved CETA-demonstrationen, med aktioner ved krigsforbryderen Kerrys besøg og ved topmøde i partnerskabet om køb af kampflyene F35. Desuden er flot Fredsløb den 5. maj, opstart af en måbedlig Fredscafé og boder i fælledparken 1. maj, på Christiania på Grundlovsdag mv.

I 2017 bliver der brug for at gøre endnu mere ud af at styrke fredsarbejdet. VLAK-regeringen vil øge krigsindsatsen og krigsbudgetterne, overvågningen og fremmedfjendskheden, købe kampflyene koste hvad det vil og lade de fattigste betale. Verdenssituationen generelt er yderst ustabil med en skrøbelig fred i Syrien, en optrappet konflikt med Israel, en ny uforudsigelig præsident i USA, et Tyrkiet på vej mod fascistiske tilstande, et EU der øget oprustningen, men mister den folkelige opbakning, en ny geopolitisk situation med den smeltende is i Arktis og stormagtsrivaliseringen USA-Rusland, der muligvis optrappes. Der skal gøres en stor indsats for at få freden på dagsordenen.

Vi lægger hårdt ud i januar måned med deltagelse i
Fredsvagtens fejring af at have holdt ud i 5555 dage mandag den 2. januar kl. 16 (https://www.facebook.com/events/231895317240507/)

Nej tak til nye kampfly – Københavns, tirsdag den 3. januar kl. 19, Kulturhus Valby, 3. sal vær. 1, Valgårdsvaej 4 (ved Toftegårds plads) (https://www.facebook.com/events/636561776515278/)

Tribunalforeningens støttegruppe i København – onsdag den 4. januar kl. 16.30, Oktober, Vesterfælledvej 1b, 1750 Kbh. V (https://www.facebook.com/events/391417771202711/)

Fredskoncert lørdag den 6. januar kl. 21 i Operaen, Christiania (https://www.facebook.com/events/1801796876760889)

Iraktribunal.dk holder generalforsamling 28. februar mere kommer på facebook (https://www.facebook.com/Tribunalforeningen-til-unders%C3%B8gelse-af-Danmarks-krige-i-Irak-og-Afghanistan-109080129473403) og hjemmeside snarest.

Fredscafé holdes onsdag den 1. februar kl. 19 på Temple bar, Nørrebrogade 148, 1. sal, 2200 Kbh N – tema kommer på hjemmeside og facebook.

Udstillingen “En levende fredsbevægelse” om fredsløb 2016 vises fra den 30. januar kl. 12 – 12 febr. kl. 20 i Verdenskulturcenteret, Nørre allé 7, 2200 Kbh N (i åbningstiden) Fernisering bliver 2. februar kl. 17-20 med musikalsk underholdning m.v. (https://www.facebook.com/events/381357712205850/)

Stormøde for alle samarbejdspartnere holdes torsdag den 9. februar kl. 19 i Verdenskulturcenteret, der behandles de vigtigste arbejdsopgaver for Tid til fred – aktiv mod krig

Der er selvfølgelig også mange andre begivenheder vi støtter, og der kan hurtigt ske noget, men det må i følge med i på facebook og hjemmesiden www.tidtilfred.NU

BEMÆRK at der nu er flg. kontaktmails til de forskellige arbejdsgrupper – Fredsløbet: fredsloeb@tidtilfred.NU – Kampflygruppen: kampflynej@tidtilfred.NU – Tribunalstøttegruppen: Iraktribunal@tidtilfred.NU
Næste nyhedsbrev kommer sidst i uge 4. Du kan melde dig fra ved at skrive retur til mailen.

På vegne af TID TIL FRED – aktiv mod krig, koordinationsgruppen – Benjamin, Gerd, Irene, Lizette (på barselsorlov) og Manitou

Back To Top