skip to Main Content

Nyhedsbrev december 2017

Der er brug for Tid til Fred – aktiv mod krig

Netop som julefreden sænker sig hænder det som så mange gange før, en “brandbombe” bliver kastet mod Palæstina. Denne gang Trumps erklæring om at Jerusalem er Israels hovedstad. Vi støtter palæstinensernes kamp for et Frit Palæstina.

I vores lille fredelige land er regningen for købet af kampfly nu godkendt i finansudvalget, mens regeringspartierne skændes om, hvor modbydeligt de kan tillade sig at behandle flygtninge og hvor store julegaver de kan give de rigeste.

Når de er blevet enige om det kan de gå til næste punkt på dagsordenen: Et nyt forsvarsforlig, i første omgang med moderate forhøjelser af krigsbudgettet, men med lovninger på at deltage i alskens krigsforbrydelser, mere oprustning og med dertil hørende indbyggede forhøjelser, der sniger sig ind i løbet af de næste år.

NATO og EU går hånd i hånd med oprustning og militarisering, udbygning af militærindustri og modernisering af atomvåben, bandlysning af FN-traktaten om forbud mod atomvåben, ny kolonialisering i Afrika, flere oliekrige i Mellemøsten og krigstruende indblanding i Korea konflikten.

 

Det er ikke et nyt og fredeligt år, vi kan se frem til, men tværtimod en verden på kanten af en ny verdenskrig. Vi opfordrer dig derfor til at give et bidrag til arbejdet for fred, gerne som et årligt eller månedligt bidrag. Tid til fred – aktiv mod krigs konto i Merkur er 8401 117 40 46, mærk bidrate: støtte. Alle penge går til vores aktiviteter. Alt arbejde er gratis og frivilligt.

 

Torsdag den 4. januar kl. 13

Vær med til at planlægge FREDSLØB 2018

Fredsløbet kommer til at foregå på Vesterbro lørdag den 26. maj.

Idéer til den konkrete udformning af løbet er velkomne.

Henrik Ibsensvej 4, Frederiksberg (ring på hos Doris Kruckenberg) – mail: fredsloeb@tidtilfred.nu

 

Torsdag den 4. januar kl. 16

Protesterne mod kampfly fortsætter

– Der er afleveret 20.167 underskrifter, finansudvalget har bevlliget pengene til køb af kampfly, men nu skal der et nyt forsvarsforlig på banen og skandalerne står i kø.
Der er brug for fortsatte protester mod købet af kampfly. Det kan godt være et fuldstændigt uansvarligt folketing kan beslutte at de vil købe kampfly, men det betyder ikke at det kommer til at gå i glemmebogen. Det er os der betaler.

Oktober bogbutik, Vesterfælledvej 1, 1750 V, kl. 16-18

https://www.facebook.com/events/532824327085649/

 

Torsdag den 11. januar kl. 17

Danmark mod atomvåben

Vi vil med dette møde rejse diskussionen i Danmark:
– skal der startes en kampagne for at få Danmark til at skrive under?
– kan Danmark forblive atomvåbenfrit, når NATO har atomvåben?
– hvordan arbejder vi imod den globale atomoprustning, og trussel om atomkrig?

Oktober bogbutik, Vesterfælledvej 1, 1750 V, kl. 17-19

https://www.facebook.com/events/1016267215179099/

Den 7. juli 2017 blev en global traktat om et forbud mod atomvåben vedtaget i FN af 122 lande.
Holland var det eneste NATO-land der deltog i afstemningen, men med en blank stemme, ingen andre NATO-lande deltog i mødet.
Svenskerne stemte for traktaten.
Den skal herefter ratificeres og underskrives af 50 lande, før den er gyldig.
Sverige fik et brev fra den amerikanske forsvarsminister Mattis, der i slet skjulte trulser formanede Sverige til ikke at skrive under. Det har indtil videre betydet, at der er nedsat en udredningskommission, der skal arbejde til efter den svenske valg i august, den skal udrede, hvad det vil betyde for Sverige at skrive under. Imens vokser modstanden mod NATO i Sverige og der er iværksat en kampagne for at få Sverige til at skrive under. https://www.facebook.com/nejnato/photos/a.824606804264941.1073741827.820951814630440/1698444240214522/?type=3&theater
Tildelingen af Nobels fredspris til ICAN, som har arbejdet hårdt for at få traktaten til afstemning i FN, betød også en opfordring til Norge om at skrive under, men det forhindres ligesom i Danmark af NATO’s retningslinier.

 

Fredag den 26. januar kl. 15.30

Luk Kærshovedgård – genåbn vores sager

Arrangeret af Close Kærshovedgård deportation camp

Ryesgade 53, 15.30-16.30

https://www.facebook.com/events/2024289631188207/

 

Lørdag den 3. februar

Der bliver i København afholdt Generalforsamling i Tribunalforeningen til undersøgelse af Danmarks krige i Irak

 

Vedrørende Palæstina, her er et eksempel på, hvad det er, der interesserer pressen. Ikke uretfærdighederne, der begås, men om der dog ikke kunne vrides en historie ud om voldelige elementer her i Danmark  https://youtu.be/VQrL7Ce1IP8

 

 

Vi ses i 2018, hvor vi optrapper kampen for freden!

Back To Top