skip to Main Content

Nyhedsbrev August 2017

Nødvendigheden af en stærk fredsbevægelse

Aktiviteterne i den danske fredsbevægelse vokser på alle fronter. Det springer i øjnene at den fortsatte danske oprustning og internationale krigsengagement ikke medvirker til demokrati, fred og frihed. Tværtimod øges den økonomiske ulighed, flygtningestrømmene vokser og krigshandlinger er hverdagskost, og også i de nordiske lande ser vi til stadighed mere omfattende krigsøvelser og oprustning, øget NATO-samarbejde og øget overvågning og militarisering af offentlige sektorer, med begrundelser der dæmoniserer af Rusland samt skaber forøget frygt for terror.

I løbet af efteråret skal der vedtages et nyt forsvarsforlig, hvor aftalerne med NATO betyder, at forsvarsudgifterne omtrent fordobles. Der skal inden december skrives under på en købskontrakt om kampflyene, og samtidig øges EU's militarisering. Udgifter der bliver lagt på de svagestes skuldre.

Det er imorgen søndag Hiroshimadag, det skal ikke glemmes at NATO er en alliance med atommagter, der ikke lægger skjul på at atomvåben også KAN blive brugt i kommende krige. Imens optrappes spændingerne omkring Østersøen med øgede udstationeringer og flere militær-øvelser. Det er på tide at befolkningen siger fra.

Det er tiden at øge og udvide fredsarbejdet med alle, der ønsker fred her til lands. Vi opfordrer derfor dig, der modtager dette nyhedsbrev, til at videresende det til venner og familie, med en opfordring til at abonnere på nyhedsbrevet, der udkommer en gang om måneden. Det kan gøres ved at svare på denne mail eller på hjemmesiden www.tidtilfred.NU.

Efterårets aktiviteter i Tid Til Fred – aktiv mod krig

behandles på

Stormøde den 23. august kl. 19-21 hos BJMF, Mølleallé 26, 2500 Valby

* Debat: Samarbejde med syge, reformramte og arbejdsløse. Dem der betaler for kampfly og krigsforberedelser

* Protester ved NATO-øvelsen Aurora i Göteborg den 16.-17. september, orientering

* Fredsløb for skoleelever den 21.september, praktisk hjælp

* Protester ved Folketingets åbning den 3. oktober

* Udvidelse af Tid Til Fred – aktiv mod krigs grundlag, teserne

Punkterne uddybes sidst i mailen og facebook https://www.facebook.com/events/119277222050903

Andre aktiviteter

* Arbejdet i efteråret mod kampfly-købet

15. august 16-18.30, Oktober Bogcafé, Vesterfælledevej 1b, 1750 Kbh V

Det er NU der skrives kontrakt om købet af F-35 og det er nu, der skal indgås et nyt forsvarsforlig. Hvad gør vi for at få sagen på offentlighedens dagsorden? For alle interesserede. https://www.facebook.com/events/118869662000986

Tilmeld dig til gruppen på mail kampflynej@tidtilfred.nu

* Samarbejdet: Ja til fred og velfærd, Nej til NATO's oprustning

Onsdag den 16. august kl. 17-20 – sted kommer på facebook

Samarbejdet efter optoget den 24. maj fortsætter. På mødet diskuteres fælles aktiviteter i efteråret.

https://www.facebook.com/events/115835599070163

* Forberedelser af Fredsløb for skoleelever

Tilmeld dig som aktiv i forberedelsesgruppen eller under løbet på fredsloeb@tidtilfred.nu

Her finder du også Tid til Fred – aktiv mod krig

* På K-festival lørdag den 19. august i Nørrebroparken ved Stefansgade

* Sammen med Fredsvagten den 5. september på "flagdagen"

* Med underskriftsindsamling mod køb af kampfly på Ungdommens Folkemøde 7.-8. september

* Med Fredsvagten den 21. september FN's fredsdag om eftermiddagen

Hvad sker der ellers?

Hiroshimadagen 6. august – Der er protester bl.a. i Silkeborg og Esbjerg på Hiroshimadagen. Chr. Juhl har forskellige indlæg bl.a. dette: http://christianjuhl.dk/nyheder/2017/08/danmark-stotter-ikke-vaben-forbud. Han har desuden stillet flg. spm. Til forsvarsministeren: Hvilke forholdsregler vil Danmark tage for at sikre at der ikke er amerikanske atomvåben i danske farvande i forbindelse med den svenske militærøvelse Aurora 17? samt tilsvarende vedr. den russiske atomubåd.

Internationalt - http://noforeignbases.org/er gået igang med at organisere en underskriftsindsamling og en international modstand mod USA's mange baser over hele verden.

Atomtraktaten – som Danmark ikke vil underskrive bliver ratificeret fra den 20. september – her er et link til en lang og grundig artikel om den: omtalen af hvad facebookgruppen erhttps://richardfalk.wordpress.com/2017/07/14/challenging-nuclearism-the-nuclear-ban-treaty-assessed/#utm_sguid=155260,1663f0ec-989e-2fab-f23a-a05ebfc443a8i

Om stormødet den 23. august

* Debat om samarbejde. Der inviteres en eller flere til at deltage i diskussionen. Nærmere kommer på facebook.

* Til Aurora-protest i Göteborg den 16.-17. september

Tid til fred – aktiv mod krig arrangerer en bustur til demonstrationen om lørdagen med deltagelse i fredssamtaler lørdag aften og søndag. Pris max. 900 kr. Hvis du er interesseret, så skriv straks til aurora@tidtilfred.nu for at få nærmere information.

* Til fredsløb for skoleelever den 21. september om formiddagen i København

Der er i juni sendt invitationer ud til skolerne og opfordret til at arrangere et fredstema for elever i de store kasser i forbindelse med FN-dagen og et tilbud om at deltage klassevis i fredsløbet. Det er sikkert at løbet afholdes, men det er stadig muligt at tilmelde sig, hvis du har en lærer i dit netværk, så skriv til fredsloeb@tidtilfred.dk eller send selv den vedhæftede pdf med beskrivelsen videre.

* Til Folketingets åbning den 3. oktober

Vi mener det er nødvendigt, at spørgsmålet om dansk oprustning og krigsdeltagelse er vigtigt, fordi der i det kommende halvår skal skrives under på købskontrakten på kampflyene og fordi der skal indgås et nyt forsvarsforlig, der, med de aftaler der er indgået med NATO, betyder omtrent en fordobling af de årlige udgifter til forsvaret. Det er penge regeringen kun kan tage fra dem, der i forvejen har mindst. Det er de penge, der mangler til sociale udgifter og varme hænder i kommunerne.

* Til grundlaget

Det bemærkes at ændringer til det fælles udgangspunkt, teserne kun kan vedtages efter at have været behandlet på to på hinanden flg. møder. Teserne står på forsiden af hjemmesiden og beskrivelsen på facebookgruppen. Til diskussion denne gang er flg. forslag:

1) Til Tid til Fred – aktiv mod krigs grundlag, teserne, tilføjes en indledende målsætning:

Tid til Fred – aktiv mod krig arbejder for at bringe bevægelser for fred, for juridisk og økonomisk retfærdighed, for miljøbeskyttelse og for ligeværdighed sammen i en uafhængig, forskelligartet bevægelse, der vil afslutte den koncentrerede rigdoms magt, flytte magten til befolkningen og sætte menneskelige behov over virksomhedernes grådighed.

2) I stedet for tesen der kun omhandler TTIP: "TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) aftalen underlægger lande og befolkninger de multinationale selskaber" foreslåes: Internationale handelsaftaler, der underlægger lande og befolkninger de multinationale selskaber, medvirker til øget ulighed, migration, miljøødelæggelser og krig.

På vegne af TID TIL FRED - aktiv mod krig, koordinationsgruppen - Benjamin, Gerd, Irene og Lizette

Back To Top