skip to Main Content

Fred med fredlige midler

I anledning af forhandlingerne om forsvarsforlig i Danmark, hvor Rusland også bruges som skræmmebilledet, der skal få os til at godtage oprustning og øgede bevillinger til forsvaret, herunder også købet af kampflyene – bringes dette indlæg fra de svenske diskussioner, hvor truslen fra Rusland bruges som skræmmebillede, der skal få svenskerne til at godtage et de facto medlemsskab af NATO
Fred med fredelige midler

Bevar alliancefriheden! Nej til NATO! Sverige, atomvåbenfri zone.

Tale af Sören Sommelius – Göteborg, 17. september, 2017

Først lidt om mig selv: jeg er kulturjournalist, leder af kultursektionen på Helsingborgs Dagblad, forfatter til mindst 15 bøger om bl.a. Indien, Auschwitz, medborgerretsbevægelsen i USA, den chilenske digter og nobelpristager Pablo Neruda og fire bøger om konflikter og krig, skrevet i løbet af 90’ernes Balkan-krig. Jeg rejste i krigszoner, og så hvad krige gør ved mennesker. Jeg er engageret i TFF (Den danske konfliktforsker Jan Øbergs institut ”Transnational Foundation for Peace and Future Research” i Lund, Sverige) og rejste sammen med Jan Øberg. Vi interviewede mange for at forstå hvordan mennesker i forskellig sammenhæng oplevede krigssituationer, og hvad det var, der ledte til at konflikter udviklede sig til krig.

Jeg kom tilbage mange gange.

Jugoslavien blev mit universitet.

Erfaringerne derfra fik mig til at blive fredsaktivist. Således medvirkede jeg i den første ’Blå Antologi’, ”Nej till NATO, Ja til Alliansfrihet”.

I mandags (11. september)startede AURORA 17, den største militærøvelse i 20 år.

11 000 svenske soldater og 6700 fra hjemmeværnet deltager, 1600 befalingsmænd samt 400 personer fra civile myndigheder. Altså henved 20 000 personer. Pris: 580 millioner SEK. Øvelsen fortsætter til d. 29. september.

Af udenlandske tropper deltager: USA 1435, Finland 270, Frankrig 120, Litauen 60, Norge 46, Danmark 40, Estland 40.

KONFLIKTPERSPEKTIV

*Propaganda og våbenhandel

Der var propagandakrig i Jugoslavien inden den rigtige krig. Korrupte politikere i de forskellige republikker kontrollerede medierne. Man spredte rædsel og delte verden op i ”os” og ”dem”. Vi, de gode, bliver truet af ”dem”, de onde – – kroatere, serbere . . .

Præcis som propagandaens hovedregel siger: fremstil ’de andre’ som så onde (Phillip Knightley, ”Krigens første offer er sandheden”) at vores ”gode vold” er tilladt for at tilintetgøre deres ”onde vold”.

Samtidig gik våbenhandlerne i gang. De fik gode handler ud af gamle våben fra Østeuropa og Sovjet…

Mon ikke nogen kan se ligheder mellem det jeg her beskriver og situationen i den svenske debat om Værtslandsaftalen (Sveriges løfte til NATO-landene om at tillade øvelser på svensk jord oa.), svensk NATO-medlemskab og AURORA 17?

Vi og dem”, ikke sandt?!

Vi, de gode” = Sverige, men også NATO

De onde” = Rusland, især Putin

I krigspropagandaen bliver ”onde stater” personificeret af en ond mand: Hitler, Saddam Hussein, Muammar Khaddafi, Slobodan Milosevic – – og nu altså Vladimir Putin.

Men … mange af os fredsaktivister her, vi hører også til ”de onde”. Vi er ”USA-hadere”, skrev avisen Dagens Nyheter i en lederartikel, det er det der driver os. Vi ”får vores march-ordrer fra USA” skrev Sydsvenskan i en anden hovedleder 9/9.

I avisen Göteborg Posten skrev en parlamentariker fra Miljøpartiet for nylig at ’fredsbevægelsen’ (i citationstegn) er Putin-regimets svenske gren. Samme skribent insinuerede at Gudrun Schyman (forkvinde for Feministpartiet o.a.) og Stig Henricsson (fra Vänsterpartiet, tidligere komunistpartiet oa.) kunne være betalt af Putin-regimet.

Er der nogen våbenhandelere involveret i AURORA? Ja, sandelig! Man kan godt se hele øvelsen som ét stort markedsførings-event for våbenindustrien.

USA og Frankrig sender luftværnsudstyr til AURORA; samtidig konkurrerer de to landes våbenindustrier om et svensk udbud, hvor en første ordre er 10 – 12 milliarder svenske kroner værd, eller det dobbelte, 20 – 25 milliarder, hvis Sverige skulle satse på mere avancerede våben.

USA deltager i militærøvelsen AURORA med 20 skarptladte robotter, som kan forsvare Sverige mod luftangreb. Robotterne skal ikke affyres lige nu, ”men”, som den amerikanske direktør, kaptajn Thomas Harris udtrykker det, med dem blir vi integreret i svenskernes ”kill-chain”. Hvad synes I om dette nye ord ”kill-chain”? – ”kæde af mord”?!

Hvorfor er robotterne skarpladte?

Det må man virkelig spørge sig selv om!

Det er svært ikke at slippe lidt ’konspirationsteoretiske’ tanker løs nu. Hold jer for ørene eller lyt kritisk:

Mike Pence, USAs ultrakonservative visepræsident, besøgte Estland i juli måned, hvor han diskuterede Zapad 17. Han foreslog at USA skulle placere ’Patriot-missiler’ i Estland under Zapad og samtidig forstærke sine styrker langs grænsen til Rusland. (kilde: The Guardian, 1/9).

Avisen Svenska Dagbladet skrev 9/9 om ”Suwalki-korridoren”, den 100 km.lange grænse mellem Litauen og Polen, den eneste landforbindelse fra NATO til Baltikum. I en krigssituation ville russiske tropper hurtigt kunne afskære Suwalkikorridoren. Og så ville NATO-støtten til Baltikum være tvunget til at benytte andre veje, over havet, ja – måske i ly af ’Patriot-missiler’ stationeret på de svenske øer.

Hvor mange russiske soldater deltager i Zapad? Russerne selv siger 12.700. I Sverige citerer man NATO-kilder der hævder at det handler om mellem 100 000 – 200 000, og at der nok findes russiske planer om permanent at udstationere tropper i Hviderusland. Det hele ligner en annektering.

• ”AURORA 17 – – Ikke nogen provokation mod Rusland”??

Zapad bliver gennemført hvert fjerde år. Tidspunktet for den russiske øvelse var allerede lagt fast, da man tog beslutningen om AURORA 17 for to år siden. Hvorfor lagde man AURORA 17 samtidig med Zapad, med risiko for uheld, misforståelser og provokationer?

Er meningen med øvelsen at gøre Østersøen til en konfrontations-zone, ligesom under Den Kolde Krig?

Ny amerikansk strategi: ”Et muligt scenarium for en ny storkrig er mest sandsynligt langs NATOs østlige grænse, i Polen og Baltikum. Men den kan også komme til at omfatte både de skandinaviske lande og Sortehavs-regionen”, skrev Michael T. Klare, amerikansk professor i ’World Security Studies’ i september 2016.

Navnet AURORA 17?

Panserkrydseren Aurora er et af symbolerne for den russiske revolution1917. Oktoberrevolutionen blev indledt med et varselskud fra Aurora. I dag er fartøjet museum i Skt. Petersborg og symbol for oktoberrevolutionen. Enhver russer ved hvad Aurora står for.

I 1917 blev Zaren styrtet, hvem skal styrtes i 2017? Spørgsmålet er retorisk.

Hvem har fundet på navnet? Nogen fra udenrigsministeriet? fra forsvarsministeriet? Har Peter Hultqvist (Sveriges forsvarsminister o.a.) den fantasi? Ja, jeg undrer mig bare.

I forbindelse med konflikter: Hvad kan man gøre for at mildne en konflikt, og hvad skal man undlade for ikke at forværre den?

Navne AURORA 17 forværrer konflikten, ligesom tidspunktet for øvelsen. De skarpladte amerikanske Patriot-missiler fører mine tanker hen på Cubakrisen. Fra russisk side må det opleves som en akut trussel: altså konfliktforværrende.

Det er i alle Østersølandes interesse at Østersøen ikke bliver militariseret, at den ikke bliver et NATO-kontrolleret indhav

Når store konfronterende militæralliancer, samtidigt holder aktive øvelser indenfor et lille område, er der risiko for uforsætslige uheld, samtidig med at bevidste provokationer ikke kan udelukkes.

Kan vi mon stole på at NATO og de amerikanske soldater kan håndtere eventuelle komplikationer?

Sammenligner man med Nordkorea-konflikten er det tydeligt at præsident Trump er total konflikt-analfabet. Hans trussel om atomkrig, ”bål og brand”, har kun fået Nordkoreas leder Kim Jong-Un til at svare med samme mønt: ”aske og mørke over USA”.

Den amerikanske præsidents retorik påvirker også landets befolkning. I krig slutter folk op om stærke ledere. Mange amerikanere går nu ind for militære indsatser i Nordkorea, 82% af republikanerne og 37% af demokraterne.

FORTÆLLINGEN LYDER:

Rusland truer Sverige + det svenske forsvar har nedrustet = Sverige skal med i NATO. Det er sådan man beskriver forudsætningerne for AURORA og for svensk NATO-medlemskab.

Russerskrækken får mange til at tro at NATO er Sveriges redning.

Allerede i 2013 sagde den daværende oberst Sverker Göransson at svensk militær ville kunne forsvare Sverige i højst en uge. Det var hans måde at protestere over lave militærbevillinger. Men hvad mente han?

Hærchef Anders Brännström skriver: (vi er) ”i krig om føje år”, 26. januar, 2016 i avisen Expressen.

30. juni 2016 skrev lederskribenten Jan Erik Larsson i Svenska Dagbladet: Tiden er til en reel storkrig. ”Men måske skal vi se frem imod en ny storkrig som noget positivt, som en mulighed?

Det er ikke alene verdens våbenindustrier der har grund til det perspektiv.

Efter blodige, grumme krige bliver menneskene mere tillidsfulde og samarbejdsvillige.

Menneskehedens blodige, krigeriske historie gør sandsynligheden for ”evig fred” ganske ikkeeksisterende. Menneskeslægten er ikke fredelig.

Med andre ord: Spørgsmålet er snarere hvornår og hvordan.”

• ”TRUSLEN FRA RUSLAND”

I konfliktsammenhæng er det vigtigt at se på det der sker fra forskellige perspektiver.

I Sverige beskrives Rusland hele tiden som en trussel. Det påstås at Rusland kunne besætte Gotland – hvorfor de så skulle skulle gøre det?

Ruslands militærbudget er 8% af NATOs, hvorfor i al verden skulle Rusland angribe noget som helst land i Vesten, det ville være ødelæggende for dem.

Ruslands præsident Vladimir Putin er yderst bevidst om ubalancen, det fremgik tydelig nok i hans samtale med den amerikanske filmmand Oliver Stone.

Jeg kan have en vis forståelse for ”russerskrækken” i de baltiske lande, med tanke på historien og de russiske minoriteter. Men russerskrækken i Sverige handler om andre ting. Vi har ikke været i krig med Rusland i 200 år.

(I parentes bemærket: Hvad ville være bedst for de baltiske lande i tilfælde af krig, svensk NATO-medlemskab eller ikke? Et Sverige der ikke er med i NATO kan forhandle, kan give nødhjælp, modtage flygtninge og på andre måder spille en rolle som konflikt-mæglere.)

Rusland af i dag er på flere steder omringet af NATO-baser med NATO-tropper helt op til den russiske grænse. Østersøen er på vej til at blive et NATO-indhav. Hvordan skulle russiske fartøj kunne komme ud til omverdenen fra Skt. Petersborg?

Sverige har en lang fælles historie med Rusland, men i dag er der næsten ingen officielle kontakter. Dagens Nyheter skrev i mandags at man for nyligt, langt om længe, har oprettet en ”hot line” mellem Stockholm og Moskva.

Vi har en direkte kanal til hinanden mellem de to hovedkvarterer i Stockholm og Moskva”, siger pressesekretær ved forsvaret, Jesper Tengroth.

Dette er sket i løbet af de to store øvelser som er i gang nu. Det er ubegribeligt at den slags kontakter ikke også findes i andre sammenhænge:

Til at lette udvekslingen på forskellige niveauer, som turisme, visumfrihed, kulturelle udvekslinger. Efter Sovjetunionens opløsning var der planer om et svensk kulturcenter i Skt. Petersborg.

Dagens Nyheders vejrudsigt.

Sverige har levet i fred i 200 år (bortset fra Afghanistan), til trods for at vi har været omgivet af farlige og udemokratiske naboer, Nazityskland og Sovjetunionen er bare to af dem.

Vi har kunnet holde os udenfor krige – ikke takket være vores stærke forsvar – med på grund af vores alliancefrihed sammen med historiske lykketræf, held, med andre ord.

Nu fremfører politikere krav om at Sverige skal militariseres med fordobbelede militær-udgifter, op til mindst 2% af BNP, det NATO-niveau som Trump kræver. Og man kræver svensk NATO-medlemskab som vil indebære:

At blive en del af NATOs atomvåbendoktrin, tab af selvstændighed og alliancefrihed, øgede spændinger i nærområdet, risiko for at blive blandet ind i krigshandlinger, også atomkrig. Øgede bevillinger til militæret. Ændret svensk mentalitet, afhængighed af amerikansk indenrigspolitik – Trump. Et medlemsskab i NATO er også et spørgsmål om demokrati; der burde jo være en folkeafstemning før hvert forslag.

Den svenske opinion er meget imod NATO. I juni var 33% for, 49 imod, 18 usikre. I Finland er 22% for og 55% imod.

Alligevel kan Moderaternes (De konservative oa.)forsvarspolitiske talsmand Hans Wallmark godt tænke sig at Riksdagen med simpel majoritet kan beslutte om et svensk NATO-medlemskab – ligesom det skete da værnepligten blev afskaffet.

ATOMVÅBENSPØRGSMÅLET

Den store trussel mod Sverige er ikke et russisk angreb men en atomkrig. I flere store svenske medier er atomvåbenmodstandere blevet fremstillet både som naive og styrede fra Rusland.

Det har især været tilfældet efter USA’s forsvarsminister James ’Mad Dog’ Matthis sendte brev til forsvarsminister Hultström og truet med at man ikke skal regne med noget militærstøtte fra NATO/USA hvis Sverige ratificerer FN-konventionen om forbud mod atomvåben.

Forleden dag (onsdag d.13/9) havde Dagens Nyheters debatside en artikel hvor ni modtagere af nobelprisen og den svenske fysikprofessor Max Tegmark skarpt affærdigede den slags holdninger. ”Derfor bør Sverige sige NEJ til atomvåben”. De skrev bl.a.

De seneste argumenter i den svenske presse imod at underskrive atomaftalen har været slående uvidenskabelige, og som forskere har vi et særligt ansvar for at forsvare sandheden.

Det er bemærkelsesværdigt, at ingen af de svenske debatartikler mod forbudet i den sidste tid, overhovedet nævner den største trussel mod Sverige, den som, statistisk set, forventes at dræbe flest svenskere. I modsætning til det der bliver skrevet, så er den store trussel ikke en russisk invasion eller at Nordkorea brintbomber Sverige, men en krig med atomvåben mellem USA og Rusland som starter på grund af en misforståelse eller fejlbedømmelse eller en terrorist-provokation. Og som vil efterfølges af en atom-vinter med 15 gr. koldere middeltemperatur.

Sverige skal ratificere FNs konvention om forbud mod atomvåben – følge op på et halvt århundredes svensk engagement mod atomvåben – en procedure som begynder onsdag d. 20/9.

Sverige bør også beslutte at gøre Sverige til en atomvåbenfri zone. Det kan gøres ved lov, siger Mai-Britt Theorin, Oluf Palmes nedrustningsminister. Sverige vedtog i 1984 en lov om atomar virksomhed, men ikke det bilag til samme lov, der blev vedtaget i Finland, og som indebærer at der i dagens Finland er forbud mod at indføre atomvåben.

FRED MED FREDELIGA MIDLER

Norge/Opløsningen af Unionen 1905

Indiens selvstændighed – Mahatma Gandhi 1947

Den kolde krigs afslutning, Berlinmuren 1989

Sovjetunionens opløsning, 1991

Apartheids fald, 1994 (jfr Jugoslavien)

Sveriges 200 år med fred fra 1814, trods ”farlige naboer”

Åland (1921), Schlesvig Holsten (folkeafstemning 1920)

SAMMANFATNING:

1. Nej till NATO. Lad Sverige forblive alliancefrit.

2. Sverige bør skrive under på FN-konventionen om forbud mod atomvåben og gøre Sverige til en atomvåbenfri zone.

3. Sverige må aldrig tillade at en udenforstående magt bruger svensk territorium eller svenske ressourcer til fjendtlige handlinger mod andre landes folk, som S-kvinderne (S = Socialdemokratiet oa.) i Skåne skrev 2016 i debatten før værtslandsaftalen.

4. Øget satsning på ikke militære sikkerhedsskabende handlinger, gennem diplomati og mellemfolkelige kontakter.

Jeg vil slutte med et latinsk citat, som en påmindelse om at det, at bygge fred med fredelige midler, har en lang tradition: ”Si pacem para pacem”. Hvis du ønsker fred så søg fredeligt samvirke.

Folk og lande har til alle tider søgt fred, ikke bare ved at have et krigsafskrækkende forsvar, men gennem samarbejde, forhandlinger og diplomati – for at håndtere modsætninger og undgå krige.

Back To Top