skip to Main Content

Fredsministeriums årsmøde

Hvornår:
24/02/2018 kl. 12:00 – 15:00
2018-02-24T12:00:00+01:00
2018-02-24T15:00:00+01:00
Hvor:
Enhedslistens lokaler
Studiestræde 24
1455 København K
Danmark

Fredsministerium skriver om mødestedet: Selv om vi mener, at freden ikke bør have partipolitisk farve, finder mødet sted i Enhedslistens lokaler i Studiestræde 24, København K.

INVITATION TIL ÅRSMØDE 2018

Lørdag 24. februar 2018 12.00 – 15.00

Mødelokale hos Enhedslisten

Studiestræde 24, 1.sal, 1455 København K

 

12.00 Velkomst

12.05 Oplæg om fredens bevægelse i et krigsførende Danmark

Hasse Schneidermann, formand for bestyrelsen

 

12.30 Pause

12.45 Årsmødet med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning v. formand for bestyrelsen, Hasse Schneidermann
  3. Godkendelse af regnskab v. kasserer Dorte Barfoed
  4. Stadfæstelse af nye medlemmer
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Arbejdsplan for det kommende år - forslag fra bestyrelsen
  7. Godkendelse af budget – forslag fra bestyrelsen jf. arbejdsplanen
  8. Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
  9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
  10. Eventuelt

14.45 Årsmøde afslutning

Husk at forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før årsmødet, lørdag 10. februar. Skriv en mail til hasse.schneidermann@gmail.com

Link til vedtægter:

file:///C:/Users/Hasse/Documents/Fredsministrium%202018/vedtaegter2014_fredsministerium.pdf

Back To Top