Skip to content

Om evtl. køb af nye kampfly

udsend den 16.maj 2016

Åbent brev til medlemmerne af Folketinget

Med regeringens ønske om at Danmark skal købe F35 – Joint Strike Fighter er der lagt op til en snarlig politisk beslutning omkring køb af nye kampfly.

Vi er en kreds af borgere, der hermed opfordrer jer til at åbne for en reel offentlige debat, hvor også det  grundlæggende spørgsmål inddrages: Har Danmark overhovedet behov for at investere i nye kampfly?

Et markant flertal af den danske befolkning er modstandere af køb af nye kampfly.  I bør være lydhøre, tage en fordomsfri og demokratisk debat og bringe de politiske beslutninger i overensstemmelse med flertallets ønsker.

Dette ved vi om de påtænkte kampfly:

De skal ikke blot bruges til forsvar af Danmark og dansk territorium – men skal bruges i krig, også uden mandat i international lov.

De er våben til angreb og aggression. Ikke de optimale forsvarsvåben.

Det er Danmarkshistoriens dyreste våbenhandel. Den støtter udenlandsk rustningsindustri.

Pengene kan bruges langt bedre til gavn for den brede danske befolkning – f.eks. til at skabe arbejdspladser og stoppe nedskæringer, der går hårdt ud over velfærd.

Vi opfordrer jer til reelt at være folkets repræsentanter i denne sag og stemme og optræde efter samvittighed og overbevisning.

Med venlig hilsen

Bjørn Elmquist, advokat (H) og tidligere MF
Søren Berlev, trommeslager
Rene Gade, MF Alternativet
Steen Hartmann, Folkeringen
Lars Hannibal, guitarist
Anne Marie Helger
Jeppe Helweg,
pensioneret overlæge, ortopædkirurg
Peter Ingemann, musiker, revisor
Christian Juhl, MF Enhedslisten
Anders Koustrup Kjærgaard, Veron

Kjeld Koplev, forfatter
Annisette Koppel, sangerinde , ambassadør for ” Dignity”
Peter Larsen, skuespiller
Trine Pertou Mach
Peter Mark, IT Direktør
Emil Olsen, formand 3F Ungdom
Tine Spang Olsen, talsperson Nej tak til nye kampfly
Arne Herløv Petersen, forfatter
Michala Petri, fløjtenist
Helle Munk Ravnborg
Sven Skovmand, forfatter
Holger Terp, redaktør Fredsakademiet
Jan Trojaborg, formand Københavns lærerforening
Claus Westergren, formand 3F BJMF
Jørgen Witte, socialdemokrat og tidligere borgmester
Flemming Østergaard, direktør

Fra Jan Øberg…

Dr.hc., forskningschef TFF

18. april 2016

Danmarks krigsdeltagelse i Syrien er landsskadelig

Og det er paa tide at tage alvorlige ting alvorligt

Efter alt at dømme beslutter et flertal i Folketinget sig tirsdag den 19. april for at sende Danmark i krig for 6. gang.

Det vil blive endnu en forudsigelig fiasko.

Beslutningen bør betegnes som landsskadelig for Danmark selv, idet en saadan indsats med fly og specialstyrker er i klar strid med folkerettens aand og bogstav og øger risikoen for terror mod Danmark.

Det er absurd at beslutte herom netop nu naar der for første gang er en vaabenhvile og forhandlinger foregaar i Geneve.

Forsvarsministeren har udtalt at civile kan dræbes hvis den militære “nødvendighed” tilsiger det – men der findes ikke nogen nødvendighed i at Danmark overhovedet skal føre krig i Syrien – der forresten ikke har truet eller angrebet Danmark eller bedt om vores hjælp.

Folkeretten som figenblad for kriminel aktivitet.

Nej, Danmark skal kun bombe fordi USA har bedt os om det og fordi vi har cirka den samme udenrigspolitiske selvstændighed i forhold til Washington – His Master’s Voice – som Østtyskland havde til Moskva op til 1989.

At være mere loyal med fremmed magt end med den dansk befolknings sikkerhedsbehov er ogsaa landsskadelig virksomhed. 

For hver dræbt terrorist dernede vil der stille 5-10 nye, der er parate til at ofre deres liv. Men intet vestligt land er rede til at risikere kamptroppers liv for alle de flotte idealer Vesten har. Imidlertid kan højteknologisk overlegenhed ikke kompensere for den moralske byrde for massemord og ødelæggelse af hele lande og kulturer.

Der vil blive mere had til Vesten, boomerang-terror mod Europa, herunder Danmark. Og mængder af nye flygtninge – fordi der bag enhver flygtning staar en vaabenhandler og en militaristisk regering. 

Det er blevet alt for let for danske ministre, folketingsmedlemmer, medier og store dele af befolkningen at gaa i krig.

Vi, der har arbejdet i krigszoner, set menneskers lidelser og forstaaet hvorfor uskyldige mennesker flygter fatter ikke beslutningstagernes tilsynladende totale mangel paa tvivl, konsekvensbedømmelse og medfølelse.

Ej heller at veluddannede, folkevalgte mennesker med raadgivere ikke kan komme paa noget mere kreativt end at slaa endnu flere mennesker ihjel.

 

Der er utvivlsomt tale om racisme forstaaet som foragt for andre mennesker, i dette tilfælde muslimer. Kun den man foragter eller paa anden maade ser ned paa kan man slaa ihjel med lignende selvfølglighed og uden at overveje mindre voldelige alternativer.

Og vestlige lande har paa 25 aar slaaet omkring 4 millioner muslimer ihjel. Hvornaar er nok nok? Men man er god til at klynke og spille historisk uskyldig naar modterroren rammer i Paris og Bruxelles. 

Hvis Danmark fortsætter af denne vej har vi bare set begyndelsen.

Alt her i livet har en forklaring. Årsagerne er det eneste man ikke har villet tale om siden 11. september 2001 – men uden diagnose kan behandlingen kun gaa galt.

Krigen mod terror har øget antallt af ofre fra 400 i aar 2000 til 32.000 i 2014! Og ingen spørger: Hvad er det vi gør forkert? Man kan ligesaa lidt bekæmpe terrorismen ved at slaa terrorister ihjel som man kan bekæmpe sygdomme ved at slaa alle syge ihjel. 

Om disse ting har jeg skrevet 6 korte artikler og produceret en video.

I dem findes ogsaa et antal konstruktive forslag til alternative handlinger og en civilt aktiv dansk udenrigspolitik.  

Fraværet i Danmark af dén udenrigspolitisk kyndig-kritisk spørgende journalistik, man kan finde i visse europæiske og amerikanske medier, strider imod selv den mindste forpligtelse til alsidighed, folkeoplysning og objektivitet.

Men hvis nogen skulle være interesseret i uddybende kommentarer staar jeg selvsagt til raadighed som én af de meget faa eksperter med baade teoretisk og praktisk erfaring, der er helt uafhængig af støtte fra saavel stat som næringsliv.         

Med venlig hilsen

Jan Øberg  

Kontakt 

Jan Øberg

0046 738 525200

oberg@transnational.org

Back To Top