skip to Main Content

Pressemeddelelse af Feykurd

Dato: 3. april 2020 kl. 22.47.

Til den danske offentlighed

Parlamentet i Tyrkiet har på grund af corona-krisen vedtaget en ny lov, der vil løslade omkring 90.000 ud af 300.000 fangere rundt omkring i de tyrkiske overfyldte fængsler. Loven vil dog ikke gælde for de politiske fangere, men derimod kun gælde for mordere, narkokriminelle og voldtægtsforbrydere. Mange af de politiske fangere er journalister, menneskerettighedsforkæmpere, forfattere, politikere, som i mange af sagerne alle er blevet terrordømt, for simple sager, for at tale kritisk om Erdogan og AKP-regeringen.

Human Rights Watch har appelleret til Tyrkiet om at de bør inkludere de politiske fangere, så de også løslades som led i at bekæmpe spredningen af coronavirus i fængslerne. Mange af anklagerne og de beviser, som de politiske fangere er blevet dømt på bagrund af, er stærkt mangelfulde og dommene er i mange tilfælde i strid medmenneskerettighederne jf. Human Rights Watch’s Turkey direktør, Emma Sinclair-Webb. De politiske fangere burde ikke diskrimineres og løslades sammen med de andre fangere i de overfyldte fængsler, siger Sinclair-Webb.

 

En af de politiske fangere er Selahattin Demirtaş. Demirtaş er demokratisk valgt til det tyrkiske parlament og med-formand for det pro-kurdiske HDP-parti. Han blev i 2016 fængslet og anklaget for at støtte terror, han står til at afsone en fængselsstraf på 142 års. I Tyrkiet bliver man som bekendt anklaget for at støtte terror, når man arbejder for menneskerettigheder og for minoritetsrettigheder.  I kølvandet på dommen mod Demirtaş bad ECHR (The European Court of Human Rights) Tyrkiet, om at løslade Demirtaş. ECHR fordømte dommen mod Demirtaş og anklagede Tyrkiet for at undergrave den fri og demokratiske politiske debat. Tyrkiet lyttede ikke til ECHR og Demirtaş sidder stadigt fængslet i Edirne. Demirtaş’ hustru har forklaret, at hun er alvorligt bekymret for sin mand, da han er i risikogruppen for at blive alvorligt syg, hvis han bliver smittet med coronavirus. Demirtaş hustru beretter endvidere, at de sanitære forhold i det fængsel, som Selahattin sidder i, er stærkt mangelfulde med dårlig hygiejne og at fangerne ingen reel mulighed har for at beskytte sig mod coronavirus. Demirtaş’ forsvarsadvokat, Ramazan Demir, har kaldt den manglende løsladelse af de politiske fangere der er i risikogruppen, herunder Demirtaş, for en sikker billet i døden for de politiske fangere.

 

Gülten Kışanak er en anden af de politiske fangere, hvis liv er i fare på grund coronavirus. Kışanak er Borgmester for HDP i Diyarbakir, som er den by i Tyrkiet, hvor der bor flest kurdere. Hun blev anholdt i 2016 og blev idømt 14 års fængsel for at støtte en terror organisation. Kışanaks familie har ikke haft mulighed for at besøge hende siden den 11. marts 2020 og familien frygter for hendes helbred. Kışanak er i den risikogruppe, som coronavirus er særlig farlig for. Flere medier har beskrevet, at der er yderst kummerlige forhold i de fleste Tyrkiske fængsler, uden sundhedsforanstaltninger, der kan forhindre coronavirus i at sprede sig.

 

Vi er på vegne af FeyKurd i Danmark meget bekymrede for de politiske fangere. Ikke nok med, at de er blevet uretfærdigt fængslet og fået helt uproportionelle domme, så fordømmer vi at Tyrkiet fastholder dem i fængsel under denne verdensomspændende corona-krise. Vi opfordrer de danske medier til at gøre den danske øvrighed og de danske myndigheder opmærksomme på denne uretfærdighed og diskrimination, der er for de politiske fangere i de overfyldte Tyrkiske fængsler.

 

 

 

Back To Top