Skip to content

Om våbenindustrien

 ”Over de sidste ti år, har danske våbenfirmaer fordoblet deres omsætning fra to til fire milliarder kroner”, skriver Arbejderen.
 Og det er jo også meget logisk, at disse våbenfirmaers drastiske profitmaksimering forekommer cirka synkront med NATO-staters rovdrift på Libyen og Syrien – men de færreste etablerede medier betoner forbindelsen imellem våbenfirmaernes vækst og hyppigheden af invasionskrige.
 Årsmødet i lobbyorganisationen DI Sikkerhed og Forsvar, som i Danmark finder sted hvert år på cirka dette tidspunkt, er eksempel på den dystopiske fremtid, som ligger implicit i den giftige cocktail mellem markedsøkonomi og våbenfabrikanter.
 ”De færreste ved, at i lille Danmark findes der mere end 200 virksomheder, der helt eller delvist lever af at sælge dele til krigsproduktion” skriver Arbejderen i artiklen, der beretter om dette års træf for våbenindustrien og dets interessenter.  
Det virkelige problem er, at industrien bruger årsmøderne til at netværke og skabe tætte bånd til toppolitikere, embedsfolk og højtstående militærfolk
 – sådan fortsætter artikelteksten, der belyser problemet ved det militær-industrielle-kompleks, som statsfinansierede eller underkøbte massemedier har fortiet igennem hele den såkaldte ”krig imod terror”.
 Vi bor på en fantastisk planet, men Jorden rummer simpelthen for meget krig. Vi må gribe om roden af problemet ved at gøre opmærksom på de forretningsdrivende aktører og de medvirkende politikere,
 som sælger krig til verdens befolkninger, for at sikre deres egen profit på våben, død og ødelæggelse.
Reference til Arbejderen: her
Back To Top