Skip to content

No to nuclear exercises on Belgian territory! Nej til atomøvelser på belgisk territorium!

I dag, den 19. oktober, demonstrerede den belgiske koalition mod atomvåben mod den militære atomøvelse “Steadfast Noon”, der finder sted på belgisk territorium. Koalitionen tog til NATO’s hovedkvarter i Bruxelles for at give udtryk for deres forargelse.Se deres hjemmeside her

Deres Pressemedelse på dansk:

19/10/2022 – Den belgiske koalition mod atomvåben

I dag, den 19. oktober, demonstrerede den belgiske koalition mod atomvåben mod den militære atomøvelse “Steadfast Noon”, der finder sted på belgisk territorium. Koalitionen tog til NATO’s hovedkvarter i Bruxelles for at give udtryk for deres forargelse.

NATO gennemfører i øjeblikket en øvelse i simulering af et atomangreb. Denne øvelse arrangeres årligt af nogle NATO-medlemsstater for at træne piloter, herunder belgiske piloter, i at transportere og aflevere atombomber. Flere NATO-lande deltager, bl.a. Tyskland, Italien, Nederlandene og Belgien. Det er de samme lande, som huser amerikanske atombomber på deres område som en del af NATO’s “nukleare deling”. Tilstedeværelsen af disse våben i Belgien, deres snarlige udskiftning med mere moderne B61-12-bomber og afholdelsen af sådanne øvelser er en udtrykkelig overtrædelse af ikkespredningstraktaten.

Dette års atomøvelse afholdes i Belgien på militærbasen Kleine-Brogel, hvor amerikanske atomvåben har været stationeret siden 1963. Det er først siden 2020, at NATO offentligt har annonceret øvelsen Steadfast Noon. Ved at fremhæve dens årlige karakter får man den til at lyde som en rutinebegivenhed. På den måde normaliserer NATO eksistensen af en sådan øvelse og nedtoner samtidig brugen og faren ved atomvåben.

Landene i den transatlantiske alliance deltager i en øvelse, der forbereder dem på brugen af et våben, der dræber hundredtusinder af mennesker ad gangen og har konsekvenser, som ingen stat kan klare. Hele diskursen omkring atomvåben har til formål at minimere konsekvenserne og normalisere brugen af dem (man taler f.eks. om såkaldte “taktiske” atomvåben, et “begrænset” atomangreb eller i dette tilfælde en “atomøvelse”). Denne diskurs er med til at gøre brugen af dem mere og mere plausibel.

De opdaterede “taktiske” atomvåben, som i den nærmeste fremtid vil erstatte de nuværende atomvåben på belgisk jord, har en destruktiv kraft på mellem 0,3 og 50kt TNT. Til sammenligning havde den atombombe, som USA kastede over den japanske by Hiroshima, og som dræbte 140.000 mennesker, en styrke på 15kt! I betragtning af de humanitære konsekvenser, som brugen af atomvåben har for mennesker, økosystemet og miljøet, og i betragtning af deres ulovlige og fuldstændig umoralske karakter, bør atomvåben aldrig indgå i noget arsenal.

I en tid med stigende internationale spændinger, hvor der i de seneste uger har været gentagne trusler om at bruge atomvåben, er det uansvarligt at gennemføre en militær øvelse i atomvåben og øger kun risikoen for en konfrontation med Rusland.

Spørgsmålet bør ikke være, hvordan man vinder en atomkonfrontation, men hvordan man undgår den. Det er på tide, at Belgien overholder sine egne forpligtelser og overholder ikkespredningstraktaten ved at skaffe sig af med atomvåbnene på sit territorium og ratificere traktaten om forbud mod atomvåben.

Ved at modsætte sig fortsættelsen af den nukleare øvelse Steadfast Noon og afvise NATO’s “nukleare deling” kan Belgien gå foran med et godt eksempel og bane vejen for deeskalation og global nedrustning.

*** Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) ***

 

 

Back To Top