skip to Main Content

Ingen dansk krigsdeltagelse i Syrien

Til udenrigspolitisk nævn

Åbent brev

Da nævnet fredag den 4.3.2016 iflg. Danmarks Radio drøfter dansk deltagelse i indsatsen imod IS/ISIL/daesh, skal vi hermed gøre opmærksom på følgende:

Den såkaldte krig mod terror har indtil nu hverken ført til demokrati, ophør af terror eller frihed og fred for de befolkninger, der bor hvor krigen(e) har været ført – Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien – tværtimod ser vi store flygtningestrømme, ødelagte byer og infrastrukturer, mange syge og sårede og 32.000 døde årligt iflg. The Global Terror Index og manglende politisk ledelse. Alt i alt kaos og langt flere problemer for indbyggerne, landene og verdenssamfundet.

Statsministeren udtalte i oktober at han ikke kunne forestille sig en militær indsats i Syrien, hvorfor skulle den være så meget mere nødvendig i dag, hvor netop en våbenstilstand er etableret og der lægges an til fredsforhandlinger? Netop dette at krigens parter selv påtager sig ansvaret for at løse landets problemer betyder vel også at de påtager sig nedkæmpningen af IS/ISIL/daesh og Nusra-fronten, en ekstern indblanding vil være gift for dette.

Dansk indsats mod terror skaber ingen resultater ved forøget militær indblanding, hverken i Syrien eller andre steder. Men den er ødelæggende for vores demokrati.

Vi siger Nej til indblanding i andre landes interne affærer. Nej til dansk krigsdeltagelse. Bomber og interventioner skaber mere krig ikke løsninger.

TID TIL FRED – aktiv mod krig

Back To Top