skip to Main Content

Vi fordømmer den imperialistiske aggression mod Syrien

Erklæring af Verdensfredsrådet:
Verdensfredsrådet (WPC) fordømmer voldsomt lørdag morgens kriminelle angreb mod Syrien fra imperialistmagterne USA, Storbritannien og Frankrig. Bombningen af syriske mål under påskudddet om den syriske hærs anvendelse af kemiske våben i den østlige del af hovedstaden, hvilket – endnu engang – aldrig blev bekræftet, fandt sted kun få dage efter, at Syrien sejrede over væbnede lejesoldater i East Ghouta og områdets evakuering. Det begyndte at vende tilbage til relativ normalitet.
Det hastige imperialistiske angreb med mere end 100 missiler og med USA-Storbritannien-Frankrig, der udråber sig selv til “anklagere, dommere og strafudøvende”, provokerer de fredselskende de følelser hos det overvældende flertal af verdens befolkninger og understreger det egentlige mål for imperialisterne, som er realiseringen af deres plan for et “New Middle East”, for at kunne kontrollerer energikilder og forsyningsveje, indflydelsessfærer og markeder, gennem voldelige forandringer af regeringerne og etablering af venligtsindede regimer.
WPC har aldrig haft den mindste tvivl om målene for imperialisterne i Mellemøsten. Vi bemærker især, at det nuværende missilangreb mod Syrien er blevet tolereret og støttet af NATO og EU, organismer, der før angrebet og i deres første udtalelser efter angrebet er enige med konteksten, ånden og substansen i det barbariske imperialistiske angreb.

WPC udtrykker sin solidaritet med og støtte til det syriske folk, der har været konfronteret med de imperialistiske planer i syv år, og opfordrer medlemmer og venner af WPC til at mobilisere og fordømme aggressionen mod Syrien og stå vagt mod fremtidige angreb.

Nej til den imperialistiske aggression i Syrien
Nej til de imperialistiske krige

Længe leve folkenes internationale solidaritet!

Verdensfredsrådet Athen den 14. april 2018

Back To Top