skip to Main Content

Danmark sender tropper i krig i Syrien

Udtalelse fra Valby og Sydvest mod krig

5. februar 2017

Folketingsbeslutningen om udvidelse af mandatet for specialstyrker til operationer i Irak og Syrien og beslutningsforslaget, der behandles torsdag den 9. februar om udsendelsen af en fregat til samme krig er en krigshandling. Men hvorfor lige nu?

Udsendelsen af kamptropper og fregat, der angiveligt skal bekæmpe terrorgruppen Islamisk Stat, er endnu en krigshandling. Dermed optrappes en krig, hvor de vestligt støttede oprørere netop har lidt en række nederlag. Det er således nu koalitionens strategi at opsplitte Syrien i regioner med hver deres ledelse. Danmark skal ifølge forsvarsministeren deltage aktivt i denne opdeling. Bekæmpelsen af Islamisk Stat er kun et skalkeskjul for at kunne gå ind i Syrien.

At opdeling er masterplanen har hr. Hjort Frederiksen bl.a. fremlagt i ”Vi ses hos Clement” på DR med billedet af et østligt kurdisk område, terrorgrupperne ”Den Fri Syriske Hær” som Danmark samarbejder med der kunne få den nordlige del, og Assad et meget begrænset Syrien og endelig den irakiske hær der så kan tage sig af den sydøstlige del.

Det er en imperialistisk plan for nyopdeling af et suverænt land med en valgt præsident. Hjort Frederiksen mente da også, at der efterfølgende ville blive brug for stabilisering i en længere periode. Det kaldes med andre ord en besættelse.

Fred i Syrien opnås først når de udenlandske magter, herunder Danmark, der har opildnet til krig i Syrien og understøttet og bevæbnet terrorgrupperne, trækker sig ud – og det syriske folk får mulighed for at bestemme sin egen fremtid gennem forhandlinger.

Krigskoalition under USA’s ledelse har bevisligt støttet og bevæbnet en række terrororganisationer med den hensigt at vælte Assad-styret. En sådan indblanding kan ikke føre til fred. Konfliktløsning kan kun opnås gennem en forhandling mellem de demokratiske kræfter i landet.

Danske soldater sendes med denne beslutning endnu engang på en umulig opgave, hvor de skal skelne mellem fjenders fjender og venners venner ved behandlingen af forskellige terrorgrupper samtidig med, at de skal bevæge sig på en knivsæg i balancegangen til syrisk, russisk og tyrkisk militær.

Fra fredsbevægelsen opfordres alle freds-ønskende medlemmer af Folketinget til at møde frem torsdag den 9. februar og nedstemme beslutningsforslag B56.

Nej til dansk krigsdeltagelse
– Hverken kampfly, tropper eller krigsskibe til Syrien og Irak
– Stop krigen i Syrien

Vedtaget af Valby og Sydvest mod krig den 30. januar 2017
Kontakt Gerd Berlev, formand
tlf. 51780906

Back To Top