skip to Main Content

Tyrkiets -NATO – tropper ud af Syrien

Hvad laver Tyrkiet i Syrien?

Tyrkiets tilstedeværelse i den syriske Idlib-provins har til formål at etablere en tyrkisk
kontrolleret zone i det nordlige Syrien. Det strider naturligvis og klokkeklart imod
international lov og ret. Det er der bare ingen der tager det alvorlig i særdeleshed ikke
NATO-landene.
Tyrkiet har haft dobbeltmotiver for interventionskrigen, som startede i oktober 2019.
Det ene var at knuse kurderne i Rojava, det andet var at hindre den syriske hærs
fremrykning, som var ved at knuse de islamiske terrorister sidste rotterede i Idlib-
provinsen. Det er næppe nogen nyhed mere, at den tyrkiske hær opererer sammen
med jihadistiske militser i området med tilknytning til al Qaida.
Erdogan og Tyrkiet får stadig fuld støtte fra sine NATO-allierede efter
optrapningen af konflikten, hvor 33 tyrkiske soldater blev dræbt i Idlib og efter
Tyrkiet gengældelsesangreb.
– NATO-landene fordømmer luftangrebene fra Syria og Russland. Jeg beder dem om
at stoppe denne offensiven, respektere folkeretten og støtte FNs anstrengelser for at
skabe en varig fredelig løsning i Syrien, udtalte NATOs generalsekretær Jens
Stoltenberg.
Og det på trods af at Tyrkiet slet ikke er udsat for angreb, men tværtimod har
invaderet et andet land. Og altså har tropper, der befinder sig på et andet lands
territorium.
Det er indlysende at Syrien har folkeretten på sin side. Ethvert land har ret til at
forsvare sit eget territorium mod militær indtrængen.
At NATO-landene – herunder Danmark fuldt bakker op om Tyrkiets tilstedeværelse
og støtte til al Qaida-terroristerne, som kaldes ”oprørere” i Idlib-provinsen er ingen
overraskelse. Men det kan undre, at ingen af de landsdækkende medier rejser
spørgsmålet om med hvilken ret Tyrkiet har sat militær ind på Syrisk område. Ikke
rejser spørgsmålet om folkeretten og interventionen i et andet suverænt land, og lader
Stoltenberg uimodsagt vende sagen på hovedet.
En varig fred kræver respekt fra folkeretten. Kræver at alle fremmede tropper trækkes
ud af Syrien og afvæbning af de såkaldte ”oprørsgrupper” i Idlib-provinsen.

Tyrkiet ud af Syrien. – NATO ud af Syrien

Kun en omgående afvæbning af de såkaldte “oprørsgrupper” i Idlib og en fuldstændig
tilbagetrækning af okkupanterne kan føre til en varig fred i Syrien.

Back To Top