skip to Main Content

Tale ved Kurdisk kvindeforenings arrangement på Rådhuspladsen

TID TIL FRED – aktiv mod krigs tale ved Kurdisk kvindeforenings arrangement på Rådhuspladsen den 25. november 2017

Tid til fred er et netværk, for enkeltpersoner og grupper, der vil gøre en aktiv indsats for at få fred, lighed og retfærdighed øverst på dagsordenen her i det krigsgale Danmark og i kvindernes kamp mod vold, bla. ved de kommende 8. marts-arrangementer. Vi har en række generelle, fælles teser, som i kan se i flyeren, og vores hensigt er at alle, der ønsker freden på dagsordenen kan deltage.

Vold er i dag blevet det sprog magten taler med i Tyrkiet. Erdogans forfølgelser af alle der ikke slutter fuldt og helt op om hans regime er i dag ikke alene angreb og overgreb på kurderne. Det er offentligt ansatte, lærere, dommere og ordenhåndhævere, der kastes i fængsel uden rettergang. Det er alle slags aviser, magasiner, radio- og tv-stationer der lukkes. Det er forfattere og musikere der anholdes brutalt og fængsles.

Danmark har støttet og støtter stadig Erdogans regime, i sagen om Rojs tv, i den manglede kritik af forfølgelserne og de brutale overfald på kurderne, i EU-aftalen om flygtninge, der gav ham et redskab, der nu bruges til afpresning.

Overalt i Tyrkiet sidder nu kvinderne tilbage uden forsørgelsesgrundlag, mens mænd og sønner er kastet i fængsel. Vi har set i Rojava, at når kvinderne rejser sig og kæmper, er de en mægtig kraft, der ikke alene befrier sig selv fra kvindeundertrykkelsen, men også bliver vigtige deltagere i den større fælles kamp for frihed.

Erdogan regimets voldelige undertrykkelse og overgreb på demokratiske rettigheder er også systemets vold mod alle kvinder i Tyrkiet. Det må idag rejse en international storm af protester, en solidaritetsbevægelse blandt verdens kvinder og mænd.

Back To Top