skip to Main Content

Resumé af et fælles Nordisk møde og aktion i Helsinki i november 2019

Finland, der fra juli til december i år sidder i EU-rådet i parlamentet, hvilket betyder, at de sætter dags ordnerne for hvilke emner, der skal diskuteres.

I den anledning blev fredsbevægelsen i Danmark inviteret til at deltage i et fælles Nordisk møde i Helsinki den 4. og 5. november 2019, sammen med Sverige, Tyskland og Rusland. Altså 5 lande repræsenteret.

Det var Ulla Klotzer og Lea Launokari fra Helsinki, der var initiativtagere til dette event, hvor vi fik foretræde for udenrigs- parlament- miljø ministerierne, samt Den Russiske Ambassade. Det var dog kun sekretærer vi fik i tale, men de ville forelægge vores spørgsmål og krav for de respektive ansvarlige personer.

Benjamin og jeg tog på eget initiativ afsted og repræsenterede TTF, da vi længe har snakket om vigtigheden af et samarbejde med de øvrige Nordiske lande, og specielt om den uhyggelige optrapning af militære øvelser i Det Baltiske Hav, som i den grad er medvirkende til at ødelægge klima og miljø i denne region. Samtidig skulle vi sætte krav om at Finland skriver under på ICAN traktaten, nej til atomvåben.

Udfaldet af de respektive møder, var fra Udenrigs- ministeriet noget tamt. Vedkommende sekretær, virkede ny og uforberedt, var også svær at forstå, da hun mumlede.

Derimod var der mere respons fra Parlament- mødet. De tre kvinder, der sad i henholdsvis den Svenske- Grønne og venstre alliances parlamentariske gruppe var meget glade for vores besøg, og lovede at gå videre med vores krav og spørgsmål, som de delte og selv arbejdede for. Derimod var Socialdemokraten meget tam og kom med et enkelt spørgsmål, om hvor mange lande der havde atomvåben. Kristendemokraten var uden kommentarer og takkede for vores besøg og forlod derefter hurtigt mødet, men begge lovede dog at gå videre med budskabet.                                                     Mødet på Den Russiske Ambassade var på samme måde repræsenteret ved en sekretær, der lovede at gå videre med vores budskab, som var af en lidt anden karakter. Det var mere en opfordring til at åbne op for et samarbejde og fælles nedrustning. Personligt fortalte jeg om vores arbejde i fredsvagten, og at der er mange i Danmark der er imod NATO´s oprustning og tilnærmelser til den russiske grænse, og forståelse for Ruslands modsvar. Men, at det måtte stoppe, hvis fremtiden skulle have en chance for fred og sikkerhed.

Mellem møderne var der tid til at få delt erfaringer og høre hvilke initiativer, der kan fremme fredsarbejdet, specielt med henblik på truslen af Det Baltiske Hav.

Både kontakt til officielle myndigheder og oplysning af fredsarbejdet blandt befolkningen er vigtige tiltag, og jeg tænker, at et fælles Nordisk samarbejde, kan være med til at lægge pres på den officielle side, og god at have med i vores daglige dialog på gaden.

Derfor vil vi opfordre til et fortsat fredssamarbejde med vores Nordiske naboer.

Fredelig hilsen

Irene og Benjamin

Back To Top