skip to Main Content

Oprustning bringer Danmarks sikkerhed i fare

” Onsdag fremlægges regeringens udspil til et forsvarsforlig. Derefter arbejder forsvarsforligskredsen med at vedtage et forsvarsforlig. 
Alt tyder på ny oprustning på NATO’s foranledning. De lægger op til: 
 – en udrykningsstyrke på 4000 mand til Baltikum
 – Tomahawk missiler til krigsskibene
 – finansiering af F35 kampfly
Det er ren oprustning i Østersøen – hvilket umiddelbart vil bringe Danmarks sikkerhed i fare”
Vi har derfor dannet en arbejdsgruppe der protesterer i mod denne oprustning:
Grundlag for Initiativet af 24. maj 2017 
Ja til fred og velfærd – Nej til til NATO’s oprustning !
NATO afholdt topmøde den 25. maj 2017 samtidig med indvielsen af det nye hovedkvarter i Bruxelles til 5 milliarder kroner. Topmødet konsoliderede aftalerne om samarbejde og integrering mellem NATO og EU’s militære indsatser.
Øverst på dagsordenen står NATO’s pres for at landene skal øge de militære budgetter til de udgør to procent af bruttonationalproduktet.  Det vil for Danmarks vedkommende sige en fordobling, fra de nuværende 22 milliarder kroner årligt til 40 milliarder årligt. Af disse penge skal mindst bruges 20 procent på nyt militært isenkram, lyder beslutningerne. Våbenfabrikanterne ser store profitter i fremtiden.
Pa dagsordenen står også mere oprustning og flere krigstrusler fra NATO Jo større oprustning i Europa, som NATO og dermed også Danmark står for, jo større er faren for krig i Europa med tropper, kampvogne, kampfly, missilskjold og atomvåben. NATO rykker mod øst og udvider samarbejdet med Sverige og Finland. Dertil kommer forberedelser til cyberkrig og yderligere overvågning. 
VI siger NEJ til NATO’s oprustning og faren for krig! Vi kræver at Danmark underskriver FN’s traktat mod atomvåben.
- Hver krone brugt på krig og militær skaber kaos, fortvivlelse og nye ofre. - Vi siger nej til krigspropaganda og nægter at lade os bruge til død og ødelæggelse – hjemme og ude. -Hver en krone brugt på fred og velfærd skaber samfundsudvikling til gavn for mennesker og miljø.
Oprustning koster velfærd

Underskrevet af Gerd Berlev, Jan Henningsen, Birgitte Jensen, Rune Jørgensen, Hjørdis Nielsen, Birte Pedersen, Bevan Presley
 Kontakt natonedrustning@24maj.dk
Back To Top