skip to Main Content

Opfølgning af stormødet november 2016

  1. november afholdtes et velbesøgt stormøde, – et møde hvor alle vi samarbejder med inviteres,

Et godt oplæg og en god diskussion om at rejse fredskravet i kvindebevægelsen resulterede i en beslutning om at Tid til fred vil henvende sig til kvindeorganisationerne og opfordre til at krav som Nej til krig og dansk krigsdeltagelse, Nej til kampfly, Nej til NATO bliver rejst ved de kommende 8. marts markeringer.

Den skærpede situation i Tyrkiet med daglige overgreb på menneskerettighederne kræver, at der rejses en omfattende solidaritetsbevægelse, en international storm at protester fra alle dele af samfundene. En arbejdsgruppe vil gå i gang med Tid til freds bidrag til dette. Læs også talen Tid til fred holdt ved Kurdisk kvindegruppes telt på FN’s kvindedag 25. november på hjemmesiden.

Tiden er moden til af modstanden mod købet af kampflyene F35 forstærkes og udvides. Der holdes et møde kun om dette mandag den 5. december. Følg med på facebook ”nej tak til nye kampfly – København” og www.nejtktilnyekampfly.wordpress.com.

TID TIL FRED – aktiv mod krig inviterer til disse aktiviteter i den sidste del af 2016.

Søndag den 27. november – vi mødes på Rådhuspladsen ved HC Andersen statuen kl. 15.30. Tid til fred har en ønskeseddel til regering og Folketing, vi deler brevet ud mens juletræet tændes.

28.-30. november – kl. 15-19 Udstillingen ”En levende fredsbevægelse” om Fredsløb 2017 i Vanløse Kulturhus. Udstillingen dukker op igen i Nørrebrohallen, Verdenskulturhuset og andre steder i forårets løb.

Onsdag den 30. november – kl. 19-21 Forberedelse af Fredsløb 2017. Alle der deltager eller gerne vil deltage i forberedelserne af Fredsløb 2017, som holdes lørdag den 20. maj mødes. Også de kommende udstillinger planlægges her. Kontakt til gruppen: Fredsloeb@tidtilfred.NU.

Sted: Oktober, Vesterfælledvej 1b, 1750 Kbh V

Mandag den 5. december – kl. 16.30-18.30 STOP købet af nye kampfly

For alle der vil gøre en indsats for at forhindre købet af kampfly. Kort om den aktuelle situation, der på mange måder gøder jordbunden for en udvidet kampagne. Derefter diskuteres forslag til hvordan kampagnen i København kan styrkes og udvides, øget aktivitet på facebook, på twitter? Flere gadeaktioner & underskriftsindsamling. Men også forslag om at vise filmen Shadow World med efterfølgende oplæg til diskussion. Læserbrevskampagner og lignende? Aktiviteter på skoler og undervisningssteder? Kontakt til gruppen kampflynej@tidtilfred.NU

Sted: Oktober, Vesterfælledvej 1b, 1750 Kbh V

Onsdag den 7. december – kl. 19-21.30 Fredscafé Konfliktløsning

Oplæg af Katja Lund Thomsen om vilkårene for at studere Fredsforskning og konfliktløsning i Danmark og en kort intro af Irene Sørensen til diskussion: Frygt og had af rimelige grunde, konflikter der splitter.

Stedet er flyttet til Temple Bar, Nørrebrogade 48, 2200 Kbh N. Cafeen kan holdes her i hyggelige omgivelser uden at forstyrre og uden at blive forstyrret af andre gæster. Deltagerne køber til gengæld selv kaffe mm. Stedet er beregnet til café-møder.

NÅR (HVIS) der bliver indkaldt til protester mod det nye regeringsgrundlag og/eller finansloven er TID TIL FRED med.

De næste fredscaféer bliver den 1. februar og 1. marts kl. 19.

Det næste stormøde bliver den 9. februar kl. 17-19

 

Kalender info – her er tilføjet pt kendte monstrationer organisereret af andre, støttet af Tid til fred

Lørdag den 26. november kl. 11-13 demonstrerer Bedsteforældre for asyl på Gammeltorv mod den umenneskelige behandling af asylansøgere

Fredag den 2. december kl. 12-15 Jobcenter Lærkevej – det jobcenter i København med flest klager over – og fejl i sagsbehandlingen, kendt for at være et af de værste Jobcentre i Danmark. Mange talere. Tid til fred støtter demonstrationen

Onsdag den 7. december kl. 16.30 –demonstration mod den israelske våbenfabrikant Elbit Systems, som deltager i en konference i København. De er bandlyst i mange lande og burde også være det i Danmark. Tid til sted – aktiv mod krig støtter demonstrationen. Sted ikke aftalt pt. – læs om konferencen her http://fad.di.dk

Lørdag den 10. december kl. 14 ved Fredsvagten – På FNs menneskerettighedsdag præsenterer formanden for Støtteforeningen for Irakiske torturofre Christen Sørensen ”Det sorte Bayeux tapet” – der sættes hermed spot på den manglende offentlighed – læs om sagen her http://iraktortursager.dk/

Torsdag den 15. december kl. 18 Tyrkisk kulturaften i solidaritet med Tyrkiets befolkning, Oktober Bogcafé, Vesterfælledvej 1b, 1750 Kbh V

På vegne af TID TIL FRED – aktiv mod krig, koordinationsgruppen – Benjamin, Gerd og Irene

Back To Top