skip to Main Content

Nyhedsbrev August 2016

En dramatisk sommer understreger nødvendigheden af, at der arbejdes aktivt for fred i verden.

Topmødet i NATO gør det klart, at der skal oprustes og investeres i krigsindustri, at EU og NATO skal gå hånd i hånd, at krig på mange fronter anses for en nødvendighed.
Nice og andre terrorhandlinger medvirker til intensivering af regeringernes krav om øget overvågning og kontrol og til opbygningen af fjendebilleder og frygt.
Kupforsøget i Tyrkiet og Erdogans kamp for mere magt internt i Tyrkiet og externt via nye alliancer er en ny faktor i et stadigt mere ustabilt verdensbillede.
Aftalerne TTIP og CETA forsøges afsluttet i efteråret trods store folkelige protester.
Danske kampfly er gået i aktion i Syrien, forhandlingerne om en endelig kontrakt for købet af kampfly er igang, og et nyt forsvarsforlig skal forhandles i foråret, grunden til det vil blive lagt i statsbudgettet for 2017. Danmark er en vigtig brik i USA og NATOs strategi.
Al det der burde gøres for at nedtrappet krigshandlingerne og skabe forudsætninger for fred, er fremmedord i regeringens ordbog: Konfliktløsning, forebyggelse, samarbejde, integration, overholdelse af menneskerettighederne, retssikkerhed, samtale, dialog, sikring af befolkningernes basale fornødenheder, landenes selvbestemmelse. Vi arbejder derfor med udviklingen af en stor og aktiv fredsbevægelse, med blandt andet fl.g aktiviteter.

Stormøder

Der afholdes stormøde hvor alle kan deltage en gang i kvartalet, næste møde er ONSDAG DEN 17. AUGUST KL. 17 I FOLKETS HUS, STENGADE 50
De større aktiviteter i efteråret diskuteres og besluttes på mødet og der kan nedsættes arbejdsgrupper og besluttes udtalelser.
Fredscafé’er
Den 1. onsdag hver måned afholdes kl. 19-21 en fredscafé i Folkets Hus, Stengade 50, 2200 Kbh. N. Emnet for fredscafé den 7. september bliver NATOs planer, oplægsholdere ikke aftalt.

Fredsløb

Årlig begivenhed i maj. Undervejs arrangeres udstilling med billeder fra 5. maj 2016.

Aktuelle protester – begivenheder

Vi arbejder aktivt for at samle underskrifter ind mod købet af kampfly.
Ved danske beslutninger om nye krigsindsatser organiseres protester.

Deltagelse i fælles aktioner & begivenheder

Herunder: K-festival, Velfærdsalliancens demonstration 15.9., FNs Fredsdag 21.9., TTIP/CETA-protestdag 24.9., Protester ved Folketingets åbning 4.10., Fredsfestival i Århus først i oktober, CETA/TTIP-demonstration sidst i oktober, mm.
Back To Top