skip to Main Content

Nyhedsbrev September 2018

NYHEDSBREV fra Tid til fred – aktiv mod krig – 6. september 2018

Lige om lidt

Klimamarch lørdag den 8. september
Pentagon er verdens største CO2-udleder, men konventionerne fritager militæret for indberetning af CO2 udledning og der er ingen krav om reduktion!!
Marchen stater og slutter på Thorvaldsens plads kl. 13-16
TID TIL FRED – aktiv mod krig mødes ved Holmens kirke kl. 12.30
Vi går derfra sammen med Fredsvagten og har brug for hænder til bannerne ”Vi og klimaet har brug for nedrustning” og ”Hjælp mennesker og miljø – stop krigene” og til uddeling af flyere.
Event: https://www.facebook.com/events/242333293182859/?active_tab=discussion

Siden sidst:

NATO’s topmøde den 11-12. juli:
Øget spænding og større focus på atomvåben.

Topmødet fulgte retningen der øger spændingen mellem Rusland og Vesten og vedtog adskillige opstrammede formuleringer om atomvåben. Deklarationen slår således fast at krigsalliancens atom-afskrækkelsespolitik afhænger af udstationeringen af amerikanske atomvåben i Europa (i Belgien, Tyskland, Italien, Holland, Tyrkiet), – en skærpelse i forhold til ordlyden i 2016.
NATO’’s kommandostruktur blev udvidet med nye centre og tilstedeværelsen tæt på den russiske grænse forstærket. NATO gør nu klar til at kunne gå i kamp indenfor 30 dage og samarbejdet med EU er fastlagt. Hovedvægten er lagt på militær mobilitet tværs over Europa. Og ikke at forglemme – i Europa øges de samlede udgifter til NATO konstant.
(https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_156624.htm)

Billeder fra demonstrationerne i Bruxelles: https://www.flickr.com/photos/lucaswirl/sets/72157698902974735

Nordisk samling

Udtalelsen ”Stop for oprustning i Norden” blev udsendt op til topmødet med underskrift af 38 fredsgrupper og organisationer i 4 nordiske lande.
Den er spækket med oplysninger om oprustningen, så fik du den ikke læst kan du finde den øverst på hjemmesiden. For at få spredt den viden internationalt, findes den udover de nordiske sprog også på engelsk, tysk og fransk.
Valgkampen raser
I Danmark ser det ud til et hurtigt valg, når finansloven og de planlagte nedskærings ”reformer” er på plads, eller før, hvis det glipper.
Mange småting bringes på banen for at skaffe vælgere fra forskellige mindre grupperinger, men en ting er der stor enighed om på Borgen: Danmarks deltagelse i NATO og alskens internationale såkaldte missioner, skal der ikke røres ved.

Imens breder krig og kaos sig – Iran og Venezuela lider under økonomisk krig, forholdene i Palæstina forværres, Syrien og Yemen-krigene fortsætter. Nye lande inddrages tættere i NATO’s sfære (Montenegro, Georgien, Ukraine, Sverige, Finland). Tonen internationalt lægger ikke op til forsoninger, diplomatiske løsninger eller andre konfliktløsninger. USA under Trump fortsætter politikken, alt kan løses ved en ”rask krig”.
Fascistiske kræfter får lov til at brede sig (skønt de kunne dømmes som kriminelle)
Racisme og fremmedfjendskhed vinder indpas i vores samfund med stor social utryghed.
Klimaforandringerne er på dagsordenen, men ikke den største klimasynder: Krig og krigsproduktion
Og overvågningen når nye højder. Teknologien, der skulle befri os for ”slaveriet” styres af markedskræfterne. Det fører til ensretning, udpiner knappe ressourcer og overtager vores kreative fritid.

Det er op til os, at bringe spørgsmålet om krig og fred ind i den danske valgkamp. Der er brug for hænder og penge til sociale forbedringer, sundhed, uddannelse, forskning, klimaindsats og meget andet.

Aktiviteter i Tid til Fred – aktiv mod krig netværket

Stormøde for alle fredsaktive 23/9 kl. 14-17

Søndag den 23. september i Oktober Bogcafé, Vesterfælledvej 1, 1750 V
På dagsordenen:
Politisk diskussion: Hvorfor opruster NATO i Norden og de Baltiske lande? Betyder det krig i Norden? Er Danmark atommagt via NATO? Hvem øger spændingerne?
Er det vigtigt at deltage i protesterne mod NATO-øvelsen i Norge?
Danmark i valgkamp Kan vi få nedrustning på dagsordenen? Hvilke argumenter skal fremmes? Hvilke medier kan bruges?
Aktiviteter Her orienteres om planlagte aktiviteter, også du kan bidrage med viden om aktiviteter, der foregår, og ideer og forslag kan tages op, hvis tiden tillader det.
Lige om hjørnet er der Folketingets åbning, en udstilling om fredsløbet, Trident Juncture (se nedenfor) og Fredsfestival i Århus søndag den 14. oktober.
På lidt længere sigt er der bl.a. Fredscafé/debatmøder, materiale til valgkamp, Fredsløb i foråret mm.

Freds-Sejlads

Fredag d. 21. september afgang kl. 16.30
ved Den Sorte Diamant / Søren Kirkegaards Plads. Pris 100kr. For bådbillet/mad/kaffe/kage. https://www.facebook.com/events/2115305165457398/

Folketingets åbning

Tirsdag den 2. oktober kl 16.30-18
Velfærd. Lighed og boliger til alle
https://www.facebook.com/events/2078116318889239/

Trident juncture 18

20. og 27. oktober
Den kæmpestore NATO-øvelse Trident Juncture vil foregå d 25. oktober – 7 . november på norsk, svensk, finsk og islandsk territorium og også Danmark deltager. Ialt 40.000 soldater heraf 5000 norske. En øvelse i at angribe Rusland via Nordnorge. En øvelse, der synliggør forberedelserne til krig i Norden.

TID TIL FRED – aktiv mod krig sender en lille delegation til Trondheim for at deltage i protesterne den 20. oktober. I området findes en amerikansk base, en mængde oplagret amerikansk krigsmateriel og så er det her norske F35 fly er stationeret.
https://www.facebook.com/groups/1005039036318290

Vi arbejder desuden på en fælles tur fra København til Oslo, hvor der protesteres den 27. oktober, meld gerne tilbage, hvis du kunne tænke dig at deltage.

Stopp NATOs krigsøvelse Trident Juncture!
Øvelsen øker spenningsnivået!
Norge skal ikke være en krigsskueplass!
Nei til utenlandske tropper og baser i Norge!
Norge må tilslutte seg forbudet mot atomvåpen!

https://www.facebook.com/groups/1005039036318290

Økonomi

Der er altid brug for flere penge til fredsarbejdet. Alt hvad der gives går ubeskåret til materialer, alt hvad der gøres er frivilligt arbejde.
Du kan sætte penge ind på Merkur Andelskasse reg. 8401 konto 117 4046
Et lille månedligt beløb eller et større engangsbeløb.

Tilknytning til TID TIL FRED – aktiv mod krig
Abonner på nyhedsbrevet – det kan du gøre på hjemmesiden eller skriv til os på tidtilfred@tidtilfred.NU.

WWW.TIDTILFRED.NU www.facebook.com/groups/tidtilfred

Back To Top