skip to Main Content

Nyhedsbrev oktober 2017

Nyhedsbrev – oktober for Tid til fred – aktiv mod krig

Der oprustes som aldrig før og Danmark, Norden, Østersøregionen befinder sig midt i risikozonen for en kommende krig – selv RIKO, Rådet for International Konfliktløsning taler om nødvendigheden af afspænding i Østersøregionen.

I Sverige er den store øvelse Aurora17 blevet afholdt. Den trækker Sverige tæt på NATO og er en direkte provokation mod øvelsen Zapad17, der var planlagt længe før, og ikke som Lars Løkke netop har udtalt som en reaktion på Aurora. Protesterne i Göteborg har betydet, at vi har fået tættere forbindelser til fredsbevægelser og krigsmodstandere i Sverige, Norge og Finland.

Allerede nu forberedes store protester mod den endnu større krigsøvelse Trident Juncture med 35.000 mand, der skal finde sted i Norge næste efterår.

I Danmark lægges der op til at “forsvars”forliget skal udvide indsatsen i Østersøen og dermed optrappe trusselsniveauet og risikoen for at Danmark kommer i centrum for en ny krig.

Det er nødvendigt at vi arbejder målbevidst for at styrke bevægelsen for fred og protesterer synligt mod regeringen ønsker om oprustning og krigsdeltagelse. Det er nødvendigt, at vi gør det klart, at den brede befolkning kommer til at betale i første omgang med nedskæringer, men i næste omgang også med livet.
Vedhæftet udtalelser fra Århus Fredsfestival og om Aurora-øvelsen og grundlag for 24.maj initiativet.

Fred opnås først når de mange siger magthaverne imod og kræver fred og rimelige levevilkår.

Økonomik støtte til arbejdet kan indsættes på konto 8401 117 4046 i Merkur bank

Kommende arrangementer

Torsdag den 19. oktober er det 16 år siden Danmark gik ind i Afghanistan – det bliver markeret på Fredsvagten – kig forbi, hvis du kan.

Tirsdag den 24. oktober kl. 16 i Oktober Bogcafé, Vesterfælledvej 1b, 1750 V, mødes

24. maj initiativetJa til fred og velfærd – nej til NATO’s oprustning

se mere på facebook – https://www.facebook.com/events/375815782849286

eller bed om at få tilsendt en invitation på mail natonedrustning@24maj.dk

Torsdag den 26. oktober kl. 19 i Nørrebrohallen

Stormøde for alle aktive for fred og mod krig

Alle aktive enkeltpersoner og grupper i Tid til fred – aktiv mod krig – netværket mødes.

Diskussion af trusselsbilledet i lyset af diskussionerne om forsvarsforliget. Hvem og hvad truer danskerne? Lad os få facts på bordet ikke følelser og forhåndsindtagethed.

Rapporteringer om arbejdet – Fredsløb – Nej til kampfly – 24. maj initiativet – atomvåben – Fredsvagten – Kunstnere for Fred – Norden mm.

Aktiviteter de kommende måneder – forslag og ideer.

Vedtagelse af ændringer i teserne, diskuteret på sidste møde.

Inviter gerne andre til at deltage – https://www.facebook.com/events/1999078490322798

Tirsdag den 1. november kl. 14 i Oktober Bogcafé, Nej tak til nye kampfly – København mødeshttps://www.facebook.com/events/1937971039860365

Søndag den 5. november Kunstnere for fred uddeler årets fredspris til Arne Würgler https://www.facebook.com/events/2072425059449556

www.tidtilfred.NU

På vegne af TID TIL FRED – aktiv mod krig, koordinationsgruppen – Benjamin, Gerd, Irene og Lizette
Back To Top