skip to Main Content

Nyhedsbrev oktober 2016

September måned har i usædvalig grad varmet op til omfattende protester ved Folketingets åbning.

Nedskæringerne på kontanthjælp rammer meget hårdt samtidig med regeringen lancerer finanslov og 2025-plan, der betyder oprustning og nye krige, flere penge til de rigeste og flere nedskæringer til de fattigste.

Samtidig buldrer krigstrommerne i Europa Ukraine, mellemøsten Syrien og Yemen og Afrika Mali og skrækscenarier er hverdagskost, mens den eneste vækst i produktionen er at finde i krigsindustrien. Fredsinitiativer har ikke gode vilkår og krigens internationale regler overtrædes dagligt. Imens banker sulten og nøden på døren her i et af verdens lykkeligste og rigeste lande, og fremmede mistænkeliggøres og mishandles.

Programmerne for de forskellige evenst på dagen findes via facebook-siden Protester til Folketingets åbning. Vedhæftet flyer til eget print, ophæng og uddeling.

Hele måneden er fyldt med vigtige demonstrationer og møder, her er en kort oversigt over hvor TID TIL FRED – aktiv mod krig deltager

FOLKETINGETS ÅBNING TIRSDAG DEN 4. OKTOBER

  1. 10-11 Studerende og skoleelever

Kl. 11-12 Workshops

  1. 12-14 Børns rettigheder
  2. 14-15 STOP DANSK KRIGSDELTAGELSE – TID TIL FRED – aktiv mod krig

Ud med Dansk Krigspolitik – TID TIL FRED – aktiv mod krig v. Gerd Berlev

Nej til krig – Kunstnere for Fred v. Pernille Grumme

Arne Würgler (dansk protest singer/songwriter)

Nej til nye kampfly (ved Flemming Østergaard)

David Rovics (amerikansk protest singer/songwriter)

Tribunalforeningen til undersøgelse af Dks krige i Irak og Afghanistan v. Jørgen Witte

Indkøb af militært materiel fra Elbit/Israel ved Boykot Israel – Irene Clausen

Fabeldyret, hiphop band

Nej til krig – ja til velfærd / stop TTIP v. Claus Westergreen / 3 BJMF

  1. 15-16.30 TTIP modstand og systemkritik & demonstration fra Israels Plads
  2. 16.30-19 Bekæmp fattigdom NU
  3. 19-22 Peace and Unity – musik

FREDSCAFÉ om brug af medier ONSDAG DEN 5. OKTOBER KL. 19-21.30

I Folkets Hus café, Stengade 50, 2200 N, arrangeret af TID TIL FRED – aktiv mod krig

Caféen omhandler denne gang medierne og vores brug af dem – vi inviterer til diskussion af hvordan vi modgår mediernes løgne og mangelfulde oplysning og formidler en alternativ dagsorden – Hvad og hvordan kan vi gøre noget sammen? Er der igangværende initiativer, der kan styrkes? – Hvad har vist sig at fungere godt i praksis og er der andre virkemidler der skal i brug?

Der er pt aftalt korte oplæg fra Christiania TV, som er i gang med at etablere et fælles TV-værksted og fra KPnet.dk, om erfaringer fra bladudgivelse, nyhedsformidling på nettet, video- og radioproduktion.

Fredscaférne er startet i foråret 2016, de bestræber sig på at skabe vidensdeling og debat mennesker imellem – om krig og fred …

TRIBUNALFORENINGEN til undersøgelse af Danmarks krige i Irak og Afghanistan

arrangerer offentligt møde i Verdenskulturcenteret, Nørre allé 7, 2200 N

Søndag den 23. oktober kl. 13-15, journalist Bo Elkjær fortæller om Chilcot-rapporten en undersøgelse af Storbritanniens deltagelse i Irakkrigen, bestilt af det britiske parlament.

John Chilcot fremhævede ved fremlæggelsen af rapporten, at Blair tog beslutningen om at invadere Irak på et utilfredsstillende grundlag, og dermed underminerede FN’s sikkerhedsråd.

Chilkot-rapporten giver nyttig viden om grundlaget for Danmarks krigsdeltagelse op til og under Irakkrigen.

Tribunalforeningen søger at danne et tribunal, der kan lave en grundig, reel undersøgelse af Danmarks krige i Irak og Afghanistan. Tribunalforeningen er dannet, fordi regeringen nedlagde Irak- og Afghanistankommissionen. Vi undersøger Danmarks krige, når folketinget ikke vil! 

DEMONSTRATION MOD TTiP og CETA torsdag den 27. oktober v/TTiP netværket og STOP TTiP

Start kl. 16.30 ved Industriens hus, march til til Christiansborg

De to aftaler vil undergrave vores selvbestemmelsesret, de er en alvorlig trussel mod vores demokratiske rettigheder og CETA er netop nu på vej til at blive midlertidigt vedtaget i Bruxelles den 27. oktober, så den træder i kraft inden EU-landene hver især ratificerer aftalen. Omfattende protester og intensiv mailstorm til de danske folketingsmedlemmer og til Bruxelles kan være med til at forhindre dette, demonstrationen støttes da også af en række fagforeninger, partier og NGO’er.

Underskriftsindsamlingen mod køb af nye kampfly fortsætter sideløbende.

Vi opfordrer til at du med jævne mellemrum deler linket http://www.skrivunder.net/nej_tak_til_nye_kampfly på facebook. Underskriftslister kan findes her https://nejtaktilnyekampfly.wordpress.com/skriv-under/ – der er stor villighed til at skrive under, så tag dem endelig med rundt, hvor du kommer. Lister kan også fås hos TID TIL FRED – aktiv mod krig ved Folketingets åbning. Fælles indsamlingsdage/tider kommer på facebook-siden Nej tak til nye kampfly – København.

På vegne af TID TIL FRED – aktiv mod krig, koordinationsgruppen – Lizette, Benjamin, Gerd og Irene

Back To Top