skip to Main Content

Nyhedsbrev november-december 2018

Indhold i nyhedsbrevet

1) Aktuel kommentar

2) Siden sidst

3) Global fredskonference i Dublin16.-18. november kan følges på nettet

4) Kunstnere for Fred uddeler Fredsprisen 25. 11 til aktiv i Tid til Fred – aktiv mod krig

5) Protester mod forsvarsakademiets konference: ”The Future of War”

6) Nej tak til kampfly

7) Kommende aktiviteter og hvad vi har modtaget


1) Aktuel kommentar

USA fortsætter atomvåben moderniseringsprogrammet – det koster amerikanerne det hvide ud af øjnene.

EU signalerede klart på parlamentets plenarsamling i tirsdags, at de gennemfører planerne for militarisering af EU med opbygning af EU-hær, våbenproduktion, øvelser og opbygning af infrastruktur, der let og uden hindringer kan lade tropper og militært udstyr bevæge sig tværs gennem landene til Rusland. Det hele er planlagt til at være på plads i 2025.

NATO træner krig i Arktis opretter baser i Norge

De nordiske lande, både i og udenfor EU og NATO har i forsvarssamarbejdet NORDEFCO indgået flere bindende aftaler om fælles øvelser, forsvar, våbenkøb og tilslutning til EU og NATOs planer.

Danmark leger med ilden ved at udskyde beslutningen om Nordstream2, det er en klar chikane af Rusland ikke at tage en beslutning.

Og dette er kun et lille udpluk, der kunne skrives mange flere linier om de foruroligende beslutninger og begivenheder på hele kloden, der understreger, at der foregår forberedelser til en større krig.

Det hele understreger alvoren i og nødvendigheden af den fortsatte udbygning og styrkelse af krigsmodstand og fredsarbejde, både i Danmark og i internationale sammenhænge. Vi opfordrer derfor alle til at deltage lidt eller meget med det, du kan: Et lille økonomisk bidrag, en enkelt aktivitet, en deling af gode oplysende links, en kommentar her og der. Ethvert bidrag styrker arbejdet.

2) Siden sidst

Vi har fra Tid til Fred – aktiv mod krigdeltaget aktivt i markeringen af modstanden mod Trident Juncture øvelsen i Norge, både i Trondheim og i København desuden i aktionen ved Industrien hus mod militarisering af EU’s forskningsmidler. Du kan finde links til flyers, billeder og videoer herfra på www.tidtilfred.nu.

Vi har desuden holdt oplæg om Danmarks krigsdeltagelse på musik- og teaterhøjskolen i Toftlund.

3) Global fredskonference i Dublin16.-18. november kan følges på nettet


Den globale kampagne mod US/NATO’s militære baser: “Global Campaign Against US/NATO Military Bases” har den 16.-18. novemberorganiseret en international konference i Dublin for at skabe en global bevægelse for at lukke alle amerikanske og alle NATO-baser verden over.

De skriver selv at konferencens formål er: “valgt for os af historien og de farlige trusler mod hele menneskeheden fra den hensynsløse militarisme og krigsmageri, der i stigende grad er blevet magtens politik.”

“Vi mødes i Dublin for at forene den globale fredsbevægelse i vores fælles kamp for demilitarisering af vores planet.”

En lang række talere, vil deltage i konferencen. De kan findes på programmet her:http://nousnatobases.org/conference-program/

Konferencen bliver streamet frafredag kl. 20.00 dansk tid og kan ses og høres her:

Fredag 16. november:https://www.youtube.com/watch?v=XF4TXgsRYb8

rdag 17. november:https://www.youtube.com/watch?v=W0-IQIWNFpI

Søndag 18. november:https://www.youtube.com/watch?v=qEXUNcXXFLc

eller her (i 3 dele)http://nousnatobases.org og herwww.facebook.com/USPeaceCouncil

Tid til fred – aktiv mod krig støtter konferencen med sin underskrift, men har ikke haft mulighed for at deltage.

Vi mener det er vigtigt, at der bliver taget initiativer for at rejse en global fredsbevægelse og vil tage stilling til de initiativer, der vil blive foreslået fra konferencen.

4) Kunstnere for Fred uddeler Fredsprisen 25. november til aktiv i Tid til Fred – aktiv mod krig

Underskriveren af dette Nyhedsbrev, Gerd Berlev, har i år den ære og glæde at modtage en anerkendelse for arbejdet: Kunstnere for Freds Fredspris.

Prisen bliver uddelt søndag den 25. november kl. 15 i Krudttønden påSerridslevvej 2, Østerbro. Adgang er gratis og alle kan deltage. Peter Abrahamsen står for den kunstneriske underholdning og Michael Moritzen for udlodning af indkomne kunstværker.

5) Protester mod forsvarsakademiets konference: ”The Future of War”

Forsvarsakademiet har inviteret en lang række internationale oplægsholdere til en konference om ”Fremtidens krig”, hvor cyberkrig, psykologisk krigsførelse og af-feminsering af hæren(!) står på programmet.

Det handler med andre ord om at ”vinde vores hjerner, hjerter og opmærksomhed”, som en af oplægsholderne udtrykker det. Med varslede indgreb i ytringsfriheden, fremmedfjendlighed og mistænkeliggørelse af ”ikke-vestlige” mennesker er det en konference helt i regeringens krigerånd.

Konferencen er omtalt her:http://www.fak.dk/nyheder/Pages/InternationaleeksperterskalgoereForsvaretklogerepaafremtidenskrigsfoerelse.aspx

Alle der kan og vil deltage i den fredelige protest mod konferencen, der jo rettelig burde handle om at “Fremtiden er Fred”, i max. 2 timer mødes onsdag den 28. november kl. 8 på Svanemøllen station. Giv venligst besked til os påtidtilfred@tidtilfred.nu, hvis du deltager, så vil du få nærmere besked.

6) Nej tak til kampfly

‘Forsvaret’ er kommet ud med en intern sikkerhedsanalyse, hvor konklusionen lyder: Et reduceret antal nye kampfly kan koste menneskeliv. Men det der koster færrest liv er jo nul kampfly. Læs mere her:

https://nejtaktilnyekampfly.wordpress.com/2018/11/13/nul-kampfly-er-det-antal-der-vil-give-faerrest-draebte/#more-1445


7) Kommende aktiviteter og hvad vi har modtaget

Mandag den 14. januar kl. 17-19holder Tid til Fred – aktiv mod krig

Åbent koordineringsmøde – kryds af i kalenderen, hvis du vil være med til at diskutere, planlægge og forberede aktiviteter i 2019, hvor der er valgkamp til Folketing og EU-parlament og hvor NATO bliver 70 år.

Mere om sted og indhold i kommende nyhedsbrev og på hjemmesidens kalender.


Modtaget:

Torsdag den 29. november kl. 17.30 – 21, Møderiet, Mellemfolkeligt Samvirke, Fælledvej 12

I anledning af FNs internationale dag for solidaritet med det palæstinensiske folkd. 29.11. inviteres til: PALÆSTINAS BØRN

Konference på engelsk om palæstinensiske børn og unge under militærstyre. Om arrestation, forhør og fængsling, og om hvordan det påvirker børnenes og familiernes liv med indledere fra Palæstina:

Advokat Gerard Horton, Military Court Watch, Ramallah

Advokat og socialarbejder Salwa Duaibis, WCLAC, Ramallah

og panel med Advokat Bjørn Elmquist, Børnepsykiater Bente Rich, Christian Juhl MF (Ø)

Arrangører: Human Rights March – Kvinder i Dialog – Palæstina Israel Danmark i samarbejde med Europæiske Jøder for en Retfærdig Fred – EJJP,Palæstinensisk Demokratisk Forbund i Danmark.


Fredag den 30. november kl.16.30-18.30Universitetet, Emil Holms Kanal 4, 2300 Kbh. S. Lokale23.04.49

Palæstinas børn og International Ret

Vil du nedbryde et samfund, så ram børnene. Ødelægger du dem, ødelægger du samfundet. Arrangører: HumanRights March, Kvinder i Dialog, NASIM, Netværket af Akademikere, Studerende og Interesserede i Mellemøsten, ToRS (Institut for Tværkulturelle og Regionale studier)På vegne af TID TIL FRED – aktiv mod krig, koordinationsgruppen – Benjamin, Gerd, Irene, Lizette og Manitou
Back To Top