skip to Main Content

Nyhedsbrev, maj 2017

Maj bliver en travl måned for fredsaktivister og krigsmodstandere, i mainstreampressen varmes op til forhandlinger om et nyt forsvarsforlig og til bekræftelsen af 2% målet for forsvarsudgifterne på NATO-topmødet den 24.-25. maj. Et mål der her i landet skal sikre at der bliver købt nye kampfly, at Danmark bliver en del af missilskjoldet, at cyberkrig bliver en del af militæret og at Danmark leverer mandskab til “beskyttelse” af de baltiske lande og hvor i verden NATO nu ønsker det.

I Haderslev holdes et Åbent sikkerhedspolitisk topmøde den 4. maj hvor bl.a. folketingspartiernes forsvars- og udenrigsordførere mødes til debat. Har du mulighed for at deltage. Så gør det. Mødet er første skridt i forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig, som skal indgås efter kommunalvalget.

Lockheed Martin kommer i maj på charmebesøg hos danske virksomheder. Det kan i den grad også være tiltrængt, da F-35 flyene er ude i store vanskeligheder med de tests der foregår og meget tyder på, at den aftalte plan for levering til Danmark ikke holder. Arbejdet for at få kampfly skandalen op i pressen igen fortsætter.

Ved NATO-topmødet i Bruxelles organiseres der store internationale protester og her i København bliver der organiseret et protest OPTOG under den fælles parole Ja til fred og velfærd – Nej til NATO’s oprustning.

Topmødet skal konsolidere

– målet om at medlemmerne bruger 2% af BNP til forsvarsudgifter

– samarbejdet mellem NATO og EU

– opgraderingen af NATOs atombevæbning i Europa

– at De Baltiske landes forsvar opprioriteres og Sverige og Finland trækkes tættere til NATO

– NATOs indflydelse over hele jorden, særligt i Øst-asien

Europa og Norden inddrages i krigszonen og i Korea, Syrien, Yemen, Vestsahara, Ukraine, Venezuela og mange andre steder blusser konflikterne op. Det er nødvendigt at vi siger fra overfor militær konfliktløsning, krig og fjendebilleder skabt af krigsmagerne.

Det er nødvendigt at der nu siges NEJ til NATO og Nej til dansk krigsdeltagelse.

Her kan du deltage sammen med TID TIL FRED – aktiv mod krig i maj måned

1. maj – i boden på Den Røde Plads

(pladsen tættest på indgangen fra Blegdamsvej ved Rigshospitalet)

Der stilles op fra kl. 10 og der er åbent fra ca.kl. 12-18. Du kan give en hånd med til pasning eller du kan hente materialer om FREDSLØB – OPTOG mod NATO-oprustning – Nej til Kampfly til uddeling i Fælledparken.

FREDSLØBET lørdag den 20 maj

Fredsløb 2017, orienteringsløbet er et sportsligt, sjovt, anderledes og aktivt tilbud til børne-familier og alle andre fredselsker. Hele programmet og tilmeldingsformular ligger på www.tidtilfred.nu/fredsloeb-20-maj-2017/og det er nu, du skal opfordre din klasse eller venner til at være med i en gruppe. Der kan dannes grupper på op til 20, der løber sammen og har egne flag og bannere med undervejs.

Der kan løbes, gås, cykles, rulleskøjtes osv. Eller du kan nøjes med at komme til før- og efterfesten ved start- og slutpunktet Kulturhuset Istands Brygge. Du kan stå fast nogen timer ved en post og hjælpe til der. Alle kan være med til at vise København, at vi ønsker fred i verden. Det er gratis og det er sjovt og det er for alle.

Der er ekstra kreativ dag søndag d. 7. maj kl. 11 – 18 i FabLab, Valby Kulturhus på 4. sal.

Udstillingen om Fredsløb 2016 er rejst videre til Månefiskeren, hvor den kan ses hele maj måned.

Onsdag den 24. maj: Ja til fred og velfærd – Nej til NATO’s oprustning.

Start kl. 16-16.30 med musik og tale ved Mindeankeret i Nyhavn. Derefter optog over Havnebroen til Forsvarskommandoen for enden af Trangravsvej og retur over broen til Forsvarsministeriet, hvor der er flere taler ca. kl. 17.30-18.

Planlægningsmøde tirsdag den 9. maj kl. 19-21 i Oktober Bogbutik, Vesterfælledvej 1b – og bannermaling fra kl. 16, samme sted.

Flyer til eget tryk er vedhæftet. To på én a4 side, tryk på begge sider.

I skrivende stund støttes optoget af 3F BJMF, Fredsvagten, Fredsministerium,dk, KP, KPiD, APK, Kunstnere for Fred og Palæstinensisk Forsamling i Dk.

Oprustning koster velfærd. Alle organisationer inviteres til at deltage og støtte. Alle paroler der ikke er i direkte modstrid med grundlaget kan deltage. Der inviteres til et optog med fest og farver og masser af råb og musik.

Nej tak til nye kampfly i København

Der arbejdes med henvendelser til journalister mv. Og forbedret organisering af arbejdet. Kan du deltage, med at udforme løbesedler, kontakte journalister, skrive, læse artikler og skrive korte resumeer, oversætte fra engelsk og den slags, så sig meget gerne til. Følge også med på facebook siden.

Tid til fred – aktiv mod krig anbefaler også deltagelse i disse begivenheder:

4. maj på Halmtorvet kl. 19.30

10. maj kl. 17 på Rådhuspladsen, Nej til kommunale nedskæringer, Velfærdsalliancen

21. maj, medlemsmøde i Tribunalforeningen, Bistro Sorte Hest, Vesterbrogade 148a, 1620 V.

21. maj kl. 15-17 på Den Røde Plads Nørrebrogade 210. Stop Israels apartheid. Vi glemmer aldrig Nakba, (uddrivelsen af palæstinenserne i 1948).

På vegne af TID TIL FRED – aktiv mod krig, koordinationsgruppen – Benjamin, Gerd, Irene, Manitou og Lizette
Back To Top