skip to Main Content

Nyhedsbrev juni – juli 2018

Oprustning er ikke for sjov, krigstrommerne lyder højere og højere

Migration, sikkerhed og forsvar samt økonomiske og finansielle anliggender er på det europæiske råds dagsorden den 28. juni og den 11. juli følger Nato op med et topmøde, hvor der vil blive taget beslutninger om at styrke Natos forsvar og afskrækkelse (oprustning), at øge indsatsen i kampen mod terrorisme (øget overvågning), at styrke samarbejdet med EU (lettere adgang til at transportere tropper og materiel over det europæiske kontinent til angreb på Rusland), og diskutere byrdefordeling (pres på for at forøge landenes betaling helt op til 4% af bnp).

Ca. 30 fredsgrupper fra hele Norden har nu skrevet under på en lang udtalelse, der uddyber, hvor omfattende Norden oprustes og forberedes til krig. Du kan finde udtalelsen Stop for oprustning i Norden på dansk og engelsk her: http://www.tidtilfred.nu/

og på svensk her: http://www.laraforfred.se/wp-content/uploads/2018/06/2018-06-21-Upprustningen-i-Norden-Svensk-text.pdf

Det er horribelt, hvor langt de er kommet med at gøre Norden til et Nato-område, der er klar til krig mod Rusland, hvis militærbudget er omkring 5% af Natos, dvs. Rusland er IKKE i stand til at føre krig uden for sine grænser (Dino Knudsen 24/6-18 i Politiken).

Udtalelsen opfordrer til konfliktløsning mm. i stedet for militære løsninger.

Udtalelsen kan underskrives af organisationer frem til den 9. juli og udsendes derefter sammen med en pressekommentar til Nato-topmødet.

Det er relevant og vigtigt, at den danske befolkning oplyses om alvorligheden af denne udvikling. Derfor opfordrer vi til at udtalelsen sendes rundt i jeres netværk og linkes til, hvor i er på de sociale medier, eller på hjemmesider.

Deltag aktivt i protesten mod Nato-topmødet i København

Som en del af en international opfordring til protest i hovedstæderne (se https://www.no-to-nato.org/2018/02/2018-07-11-1700-h-cest-europeusaactions-against-the-nato-summit/)
Inviterer Tid til fred – aktiv mod krig til at grill af Nato og pølser efter en aktiv uddeling af løbesedler over hele byen

Onsdag den 11. juli uddeling fra kl. 16, grill mm. kl. 18

Alle kan være med til uddelingen, startende i den bydel, hvor du er tilmeld dig til Claus Kiær clauskiaer@hotmail.com og få mere at vide om det praktiske. Flyeren der uddeles bliver omtrent som den vedhæftede, der kan bruges til videresendelse til dine kontakter.
Og alle kan være med til grillningen af Nato og pølser og forhåbentlig en spillemand, det foregår ved Fredstrappen på den offentlige grill dér. Det er i Nørrebroparken (den grønne kile) ved krydset Stefansgade / Hørsholmsgade.

Deltog du i Fredsløbet?

Så husk at der er evalueringsmøde mandag den 25. juni kl. 17-19 i Oktober Bogcafé, Vesterfælledvej 1b, 1750 Kbh V

Et kig til efterårets begivenheder

Hiroshima dag den 6. august – er nogen i gang med at arrangere noget, så deltager Tid til fred gerne, også i forberedelserne.
September er fyldt med mærkedage 5/9 flagdag, 21/9 FNs fredsdag og 24/9 FN dag og 2. oktober åbner Folketinget
I oktober-november afholdes en kæmpe NATO-øvelse i Norge, Trident Juncture, hvor også Danmark deltager, der vil blive arrangeret protester.

På vegne af TID TIL FRED – aktiv mod krig, koordinationsgruppen – Benjamin, Gerd, Irene, Lizette og Manitou

Back To Top