skip to Main Content

Nyhedsbrev – Januar 2016

Nyhedsbrev januar 2016

Der er lagt op til et år, hvor nye krige og øgede flygtningestrømme forventes, mens vedtagne nedskæringer får fatale konsekvenser og nye nedskæringer kommer til.
Et år hvor der skal tages beslutninger om køb af nye kampfly og indgås et nyt forsvarsforlig, mens dansk deltagelse i nye og gamle krige øges og udbygges bl.a. gennem flere militære alliancer.

Et år der indledtes med skærpede modsætninger i verden, Saudi Arabien tog skridt til en ny militær alliance, Nord Korea afprøvede en brintbombe, Tyrkiet sætter hårdt ind mod kurderne. Krigene i Irak, Afghanistan, Libyen, og ikke mindst Syrien fortsætter i det uendelige og det gør flygtningestrømmene også.

DANMARK UD AF KRIGENE – KRIG SKABER FLYGTNINGE, MEN IKKE FRED – STANDS KRIGENE
En stærk fredsbevægelse må bygges

TID TIL FRED – aktiv mod krig
indkalder alle der vil medvirke til opbygningen af en stærk fredsbevægelse til
STORMØDE onsdag den 20. januar
kl. 17-21 i Folkets Hus, Stengade 50, Kbh. N.

TID TIL FRED – aktiv mod krig arbejder for at skabe grobund for mange forskellige aktiviteter, at være en katalysator for at enkeltpersoner og organisationer kan deltage og skabe fælles initiativer, også på tværs af gamle skel. Bevægelsen skabes gennem handling.
Der er lagt grunden til samlende aktiviteter, som vi umiddelbart kan gå i gang med.

Nej tak til nye kampfly, kampagnen vil være i fokus i de kommende måneder, men højst sandsynligt vil beslutningerne trække ud. 90 milliarder brugt på mere krig er den forkerte retning. En stærk kampagne kan udskyde beslutningerne og på langt sigt måske forhindre at købet gennemføres.

En fredscafé i Folkets Hus med månedlige arrangementer – et sted hvor vi kan mødes, blive klogere og tage initiativer sammen.

En fredsvagt mod våbenindustrien holdes i forbindelse med at erhvervsledere i våbenindustrien, militæret og forsvarsordførerne mødes i Industriens Hus 10.-11. februar.

Andre ideer på tegnebrættet
Et samarbejde mellem flygtninge og freds-grupper – En spil fredsmusik dag – Et fredsløb …. Og det du kommer med.

Har du vigtige input, der ikke er taget med her kan du også dukke op på forberedelsesdagen. Lørdag den 9. januar kl. 14 i Oktober Bogcafé, Vesterfælledvej 1b, 1750 Kbh V.

Dette Nyhedsbrev er sendt til alle på TID TIL FRED – aktiv mod krigs AKTIV-mail. Hvis du vil afmelde dig eller skifte til den månedlige NYHEDS-mail, så mail tilbage og fortæl det.

Back To Top