skip to Main Content

NYHEDSBREV februar 2018

 NYHEDSBREV februar 2018

Ingen mennesker har brug for en verden i krig – Kun krigsindustrien.

Så kom det længe ventede forsvarsforlig, desværre med en konfirmering af den krigsgale politik, med Danmark som et kerneland i NATO = USA’s forlængede arm i Europa.

12,3 milliarder fordelt over de næste 6 år, det er de 20% budgettet øges med, altså det der skal betales af socialhjælpsmodtagere, offentligt ansatte og nye nedskæringsforlig. Det bliver betalt til opvigling til mere krig: En udrykningsstyrke på 4000 mand, militarisering af Bornholm og øget konfliktberedskab overfor Rusland i stedet for samarbejde og samtaler, ikke noget med øget fredsarbejde i FN-regi, men tværtimod gøres Danmark til opmarchområde for krig i Balkanlandene.

Dertil kommer købet af kampflyene – modstanden fortsætter, der er mange grunde til det, støj og forurening er en af dem, at USA har hals- og håndsret over flyene en anden, piloternes elendige arbejdsvilkår en tredie, men først og fremmest, er vi imod køb af kampfly i det hele taget. Danmark har ikke brug for angrebsvåben.

Kampfly i lommen på USA – https://nejtaktilnyekampfly.wordpress.com/2017/12/18/helt-i-lommen-paa-usa-danmark-er-hverken-ejer-af-reservedele-eller-udstyr-til-f35/#more-1435

TID TIL FRED – aktiv mod krig støtter protesterne mod Tyrkiets angreb på de kurdiske områder i Syrien:

Tyrkiets ulovlige angrebskrig mod Afrin må fordømmes af alle.
Alle udenlandske kræfter ud af Syrien.
Lad syrerne skabe fred og opbygge landet efter syv års krig

Træk dansk militær hjem fra Syrien og Irak.
 

TID TIL FRED – aktiv mod krig støtter palæstinensernes ret til en fri og selvstændig stat med Jerusalem som hovedstad og fordømmer USA’s anerkendelse af Jerusalem som Israels hovedstad.

USA kan ikke være mægler i fredsprocessen, vi opfordrer til støtte til BDS-kampagnen med boykot af Israel. EU’s handelsaftaler er en skændsel, de bør ophæves. Danmark må anerkende Palæstina.

 

TID TIL FRED– aktiv mod krig støtter modstanden mod de umenneskelige vilkår, der bydes flygtninge i udrejsecentrene, særligt Kærshovedgaard må nedlægges omgående. Børn skal have frihed til skolegang, leg og udvikling uanset, hvor de er. Familier må have ret til at være sammen.

 

TID TIL FRED – aktiv mod krig lever i kraft af frivilliges indsats, økonomien det samme, så derfor opfordres alle der har mulighed for det, til at støtte med lidt økonomi. Indbetal til vores konto i Merkur Bank, 8401 1174046, mærket ”støtte”

 

Kommende aktiviteter:

Næste fredscafé fredag d. 9. februar kl. 17 – 18.30 afholdes i Oktober Bogcafé, Vesterfælledvej 1b, Vesterbro. Fredscafeen kommer til at omhandle situationen i Ukraine set udfra Oleg Muzykas synspynkt. Læs meget mere om ham og oplæg i eventet https://www.facebook.com/events/145641556078034/ eller på vores hjemmeside.

Fredscafeen arrangeres i et samarbejde med Transeuropæisk Fredsdialog, der har været initiativtager.

Kampflygruppen i København fortsætter arbejdet, der holdes møde igen torsdag den 15. februar kl. 17 i Oktober Bogcafé – en aktion i Skrydstrup diskuteres.

 

TID TIL FRED – aktiv mod krig er medindkalder til Al Nakba demo d. 13. maj.

Vil du være aktiv i gruppen er det oplagt at komme til stormøde søndag den 25. februar kl. 14 i Solidaritetshuset, Griffenfeldsgade 41, 2200-Nørrebro, mødelokalet, 1. sal.

Nakba Initiativet, som indkalder til dette møde, har de sidste to år arrangeret demonstrationer i København i forbindelse med al-Nakba, dvs. Katastrofen i maj 1948 hvor staten Israel blev oprettet på palæstinensisk jord og over 750.000 palæstinensere blev fordrevet.

Nakba Initiativer består af følgende grupper: Palæstinensisk National Forsamling i Danmark, Demokratisk Palæstinensisk Forbund i Danmark, Boykot Israel Kampagnen, og Tid til Fred – Aktiv mod Krig.

I år er det 70-året for al-Nakba. Vi inviterer derfor en bred vifte af solidaritetsorganisationer og håber at arrangere en kæmpe stærk demonstration søndag den 13. maj 2018!

Grundlaget for demonstrationen er: Vi glemmer aldrig al-Nakba, For retten til at vende tilbage, Stop Israels apartheid og Boykot Israel!

 

Lidt om Fredsløb 2018. Vi er i gang med de indledende forberedelser og forsøger at få etableret samabejde med foreninger/grupper der kan være med til afvikling. Løbet foregår som tidligere skrevet lørdag d. 26. maj, og i år bliver start/slut punkt på Onkel Dannys Plads på Vesterbro. Pt. har vi aftalt to arbejdsdage til forberedelse, så sæt kryds i kalenderen søndag d. 8. april kl. 11-17 og søndag d. 6. maj kl. 11-17. Vi har brug for så meget hjælp som overhovedet muligt, så tag gerne nabo eller familie under armen og kom flere. Arbejdsdage foregår i Råhuset ved Onkel Dannys Plads på 1. sal.

FREDSFLAG på DANSK; der arbejdes stadig på at få indsamling godkendt hos dansk indsamlingsnævn, men indsamlingen er altså allerede i gang her; https://www.caremaker.dk/nc/fr/i/indsamling_til_fredsflag_paa_dansk/ del meget gerne i dit netværk 🙂

 

Vi gør opmærksom på, at følgende møde snarligt afholdes i København; Ordinær generalforsamling i TRIBUNALFORENINGEN, Lørdag d. 3. februar 2018 kl. 13.00 – 16.00. Afholdes i HAL C, Mødelokale A, Arsenalvej 6, 1436 København K (Tag buslinje 9A mod Operaen til stoppestedet Arsenaløen)

Og ikke mindst Fredsministeriums årsmøde i 2018, lørdag 24. februar 12.00 – 15.00

De skriver om mødestedet: Selv om vi mener, at freden ikke bør have partipolitisk farve, finder mødet sted i Enhedslistens lokaler i Studiestræde 24, København K.

 
På vegne af TID TIL FRED – aktiv mod krig, koordinationsgruppen – Benjamin, Gerd, Irene, Lizette og Manitou
Back To Top