skip to Main Content

Nyhedsbrev Februar 2017

Kære fredsvenner

 

Udviklingen går endnu en gang langt hurtigere end tidligere set. Der kommer dagligt nyheder, der stiller den aggressive, kriminelle danske krigspolitik i et klarere lys.

Danmark vedtager den 9. februar i Folketinget at sende krigsskibet Peder Willemoes til at deltage i konflikten i Syrien – før beslutningen overhovedet var taget blev fregatten sendt afsted – og i sidste uge blev der givet udvidet mandat til specialstyrkerne i Irak, så de kan overskride grænsen til Syrien. Dette er et led i koalitionens nyeste strategi. Når nu koalitionen ikke kan få fjernet Assad umiddelbart, så arbejdes der for at opdele landet i mindre enheder i stedet. Danmark deltager dermed i nyopdelingen af en suveræn stat og efterfølgende i en besættelse, det de kalder stabilisering. Alt sammen under dække af at Islamisk Stat – en betegnelse for flere terrorgrupper som koalitionen selv har støttet oprettelsen af – skal bekæmpes, samtidig med at de med den anden hånd støtter andre terrorgrupper, også kaldet Den Frie Syriske Hær.

At den nye præsident i USA er en krigspræsident hersker der ikke nogen tvivl om. Det spil der foregår handler først og fremmest om hvilke magtfulde kapitalgrupper, der skal have størst indflydelse. Men det medfører, at der rejser sig en fornyet protestbølge mod krig og miljøødelæggelse.

I Danmark kommer indkøbet af nye kampfly næsten dagligt op til diskussion igen. Forsinkelser af udvikling og test flytter nu deadline for afslutningen af test tæt op til deadline for det aftalte leveringstidspunkt til Danmark. Hvormed der stilles spørgsmålstegn ved hele Danmarks forsvarsplan med den såkaldte aktivistiske udenrigspolitik.

 

TID TIL FRED – aktiv mod krig arbejder derfor intensivt for at udvide og styrke fredsnetværket og samarbejdet med de kræfter der kæmper mod sociale nedskæringer, umenneskelig flygtninge- og indvandrerpolitik og handelsaftaler, der lægger dansk politik i hænderne på de største internationale virksomheder. På fredsprogrammet i februar er en lang række initiativer:

 

Fredscafé & stormøde

Folkets Fredscafé

Onsdag den 1. Februar kl. 19 – 21.30 – Temple bar, 1. sal (røgfri), Nørrebrogade 48, 2200 Kbh N

Hvad er propaganda i de vestlige samfund? Hvorfra kommer det, og hvad kan vi gøre for at modvirke det?

Teoretisk oplæg og efterfølgende debat på baggrund af krigsperspektiver, v. Line, studerende på retorik og filosofi, KU

 

Stormøde

Torsdag den 9. Februar kl. 19-21.30 – Folkets Hus 1. sal, Stengade 50, 2200 Kbh N

Det kommende arbejde i netværket Tid Til Fred, aktive personer og foreninger kan deltage.

På dagsordenen er Aktionsdag 18. marts STOP dansk krigsdeltagelse, Danmark ud af NATO – Fredsløb 2017 – Nej tak til Nye Kampfly-kampagnen samt forslag og orienteringer fra deltagerne.

 

Exstraordinært offentligt møde

Søndag den 12. Februar kl. 13-15.30 på Verdenskulturcenteret, Nr. allé 7, 2200 Kbh N (entre 40 kr).

Mød det globale netværk mod atomvåben og krig i rummet.

Vi har i sidste øjeblik fået mulighed for at arrangere dette møde med to internationale kapaciteter på fredsområdet fra Golbal Network Against Nuclear Weapons and Power in Space – Det er Bruce Gagnon, der vil tale om: “Vi vi ikke i krig med Rusland” og Dave Webb, der vil tale om: “Missilforsvaret er ikke et forsvar. Der er et offentsivt rumvåben.” Mødet foregår på engelsk.

 

FREDSLØB 2017

Torsdag den 2. Februar kl. 17-20 – Fernisering  på Verdenskulturcenteret, Nr. allé 7, 2200 Kbh N

En levende Fredsbevægelse, udstilling om Fredsløb 2016

Præsentation af fredsløb som aktionsform og noget om netværket TID TIL FRED – aktiv mod krig. Musik med Hozan Figen og Kek Ibo. Nogen af de foreninger der var en del af arrangørgruppen i 2016, herunder Kunstnere for Fred, Ungdommen NOAH og Dansk Kurdisk Kvindeforening vil være tilstede.

Udstillingen er iøvrigt tilgængelig i Verdenskulturcenterets åbningstid fra 30.1. – 12.2. (incl).

Fredsløbsgruppen mødes regelmæssigt og forbereder fredsløbet den 20. maj og opstilling af udstillingen nye steder.

Kontakt gruppen på mail fredsloeb@tidtilfred.NU for at få tilsendt mødetider mv. – de bliver desuden annonceret på hjemmeside og facebook.

 

NEJ tak til nye Kampfly

Onsdag den15. februar kl. 17 – Arbejdsmøde på Rentemestervej 76, på 3. sal i biblioteket

Gruppen forbereder uddelingsflyer, pressehenvendelse, offentligt møde og deltagelse 18. marts.

Kontakt gruppen på mail kampflynej@tidtilfred.NU – møder mv. annonceres også via facebook siden Nej tak til nye kampfly – København.

 

Andet

Der holdes møde i Tribunalforeningens Københavnsafdeling tirsdag den 14. februar kl. 16.30-18.30 i Oktober Bogbutik, VesterFælledvej 1b, 1750, Kbh V – http://iraktribunal.dk/ – kontaktperson gerd@berlev.dk.

 

Der bliver aktionsdag STOP dansk krigsdeltagelse. Danmark ud af NATO, lørdag den 18. marts. Vil du deltage aktivt i forberedelsen, så kontakt arbejdsgruppen på mail 18marts@tidtilfred.NU

 

 

På vegne af TID TIL FRED – aktiv mod krig, koordinationsgruppen –  Benjamin, Gerd, Irene, Lizette og Manitou

mail: tidtilfred@tidtilfred.NUwww.tidtilfred.NUhttps://www.facebook.com/groups/tidtilfred

 

Back To Top