skip to Main Content

Militært miljøsvineri

Vi har i Tid til Fred – aktiv mod krig talt om nødvendigheden af at påvise militærets miljøsvineri.
Her er en artikel fra Norge (oversat til dansk) http://kpnet.dk/2019/01/15/miljoebevaegelse-uden-krudt/
Her kan man blandt andet læse:
“Militære operationer har et enormt energiforbrug og tilhørende udslip. Det amerikanske forsvarsministerium er verdens største miljøforurener målt i forbrug af olieprodukter. Udslippene af kemikalier er på niveau med den totale mængde fra USA’s fem største kemiske industrikoncerner.”
“Krigene som USA, NATO og Norge har ført mod lande som Serbien (tidligere Jugoslavien), Irak og Libyen var bestialske i sig selv. Langtidseffekten, for menneskene som fortsat bor der, er en massiv forurening fra bly, kviksølv og uran. Dette er stoffer som stammer fra normal krigsammunition og fra panserbrydende granater og som mange år efter at kamphandlingerne har ophørt, fører til fødsel af vanskabte børn og et utal af kræfttilfælde.”
“Miljøorganisationerne har stadig mulighed for at vise, at de tør udfordre den værste miljøsynder af dem alle: Forsvaret og NATO’s militærmaskine. Hvis de ikke gør det, har de problemer med deres troværdighed.”
Back To Top